Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. prosince 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. prosince 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.12. 2013

1. Informace o jednáních
+ Kontrola zápisu ze schůze výboru z 22. listopadu 2013
2. Nové úkoly

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.11. 2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 763 988,- = 79 %
- odborná činnost 369 660,- = 89 %
- celkem režie + odb. činnost 1 133 649,- = 82 % (rozpočet 91,66 %)

Rozpočet na rok 2013 1 385 123.- tis. = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru+ úkolů Ing. Zídek

23.11.2013, Kadaň
Den otevřených dveří na školách“ v rámci DSA, Ing. Zídek – přednáška: „Úspěšné konverze industriálních staveb“.
2.12., Praha, ČKAIT
Druhé pracovní jednání přípravného výboru BVV – (Stavební kniha, Ouvertura, konference „Sociální výstavba“)
2.12. Praha NTM
Den hornictví a hutnictví NTM – Kolegium pro TP ČKAIT + ČSSI
6.12. Bečov nad Teplou
Jubilejní 20. Adventní setkání – tentokrát v Bečově nad Teplou.
12.12. Karlovy Vary
Seminář „Návrh a provádění energeticky úsporných budov“ Ladislav Platil STUDIOTHERM, Praha 9. Účast celkem 37 účastníků z toho 37 členů ČKAIT
16.12. Karlovy Vary
Zasedání výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek

18.12. Praha
Adventní koncert FS ČVUT Praha v Betlémské kapli
19.12. Praha
Přípravný výbor konference „Industriální stopy 2014“ dne 29. 8. 2014 v Ostravě
6.ledna, Praha
3. přípravné jednání Stavební veletrhy BV, Ouvertura, Stavební kniha, konference
6.ledna Praha
10. tříkrálové setkání Kolegia pro technické památky
7. ledna – 4. února, Karlovy Vary
První kurz formou e-learningového studia:
Velká novela stavebního zákona v praxi lektor Ing. Mgr. David Jedinák
9.ledna, Praha
Řádná redakční rada časopisu Stavebnictví
14.ledna Plzeň
Plzeň – Evropské město kultury 2015 – jednání s ředitelem o zapojení konference 150. let inženýrských spolků v Plasích do programu EMK Plzeň 2015
16.ledna , Brno
Řádné zasedání redakční rady Z+i
20.ledna, Karlovy Vary
Zasedání výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj

2.b Abdikace člena výboru
Ing. Tomáš Buriánek abdikoval svým dopisem na členství ve výboru Oblasti ČKAIT v Karlových Varech. Výbor doplní počet členů na stanovený počet dalším kandidátel´m na čkeĺenství ve výboru, který se umístil ve volbách do výboru na dalším místě za Ing. Buriánkem.
Členem výboru se stane Stanislav Sýkora, aut. tech., který bud pozván na příští zasedání výboru dne 20.ledna v 15 hodin.
S personální změnou ve výboru bude seznámena Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje na svém zasedání dne 29.ledna 2014.

2.c Návrh kandidátů pro personální obsazení Valné hromady
Valná hromada se koná ve středu 29. ledna
Vedení Valné hromady Ing. Pavel Pospíšil
Předseda mandátové komise
Ing. Miloslav Rychtář, člen výboru
Předseda volební komise
Stanislav Sýkora
Předseda Návrhové komise,
Ing. Stanislav Potůček

2.d Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 1. pololetí
A. Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014:

22. 1.2014 Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působení vody podle nové směrnice
(Ing. Luboš Káně, ČHIS-ČSSI)
18. 2.2014 Zelená úsporám – zateplovací systémy, vady a zkušenosti, normy a nové trendy
(Mgr. Jiří Půlpytel, BASF)
11. 3.2014 Poruchy, sanace a diagnostika stavebních konstrukcí navazuje na přednášku z 05/2013
(Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.)
8. 4.2014 Katastr nemovitostí 2014 po rekodifikaci občanského práva
(Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního úřadu Brno-město)
13. 5.2014 Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě
(JUDr. Alena Banyáiová, CSc., Advokátní kancelář Praha 2)
5.-6.6.2014 „19. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2014 na téma “Školství a město“
(přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory)

B. Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014 formou e-learningového studia:
Sestavili jsme zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia. Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne společné setkání zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu.

4.2.-4.3.2014 Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti
lektor: Ing. Mgr. David Jedinák
4.3.-1.4.2014 Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb
lektor: JUDr. Alena Banyáiová, CSc.
1.4.-6.5.2014 Nákladové řízení stavebních zakázek
lektor: Ing. Pavel Jedinák
6.5.-27.5.2014 Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb
lektor: Ing. Mgr. David Jedinák
27.5.-17.6.2014 Základy rozpočtování s využitím informačních technologií
lektor: Ing. Jiří Zábranský

Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 20. ledna 2014 od 15.00 hodin.

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech 17. prosince 2013

19. 12. 2013