Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. října 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. října 2013

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25.10. 2013

1.Kontrola úkolů uložených 30. září + informace o jednáních

1.a. Informace
- Byly zpracovány a odeslány podklady pro udělení akreditace na jednotlivé přednášky systému celoživotního vzdělávání ČKAIT pro I. pololetí roku 2014.
- Byla podána informace o novém systému vzdělávání členů komory systémem E – LEARNINGU pro 1. pololetí roku 2014. Zpracovány a předány podklady pro akreditaci jednotlivých akcí tohoto systému vzdělávání s návrhem Akreditační radě o přidělení minimálně 2 akreditačních bodů.
- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
- Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.9. 2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 627 896,- tis. = 65 %
- odborná činnost 296 499,- tis. = 71 %
celkem režie + odborná činnost 924 395,- tis. = 67 % (rozpočet 75,00 %)

Rozpočet na rok 2013 1 385 123.- tis. = 100%

1.b – Kontrola úkolů výboru+ úkolů Ing. Zídek
3.-6.10. Luhačovice
20. zasedání představitelů inženýrských organizací zemí V4 – účast Ing. Zídek, informace v Z+i 4/2013
7.-9.10.Vysoké Tatry, Stará Lesná
15. konference Zakládání staveb, pořádá SKSI – účast Ing. Rusek (HK) Ing. Zídek (KV), informace v Z+i 4/2013
8.10. Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Lepení obkladů a dlažeb, normy, vady, balkonové systémy a aplikace nivelačních hmot Ing. Martin Býček, celkem 36 účastníků – všichni členové ČKAIT
10.-11.10. Kadaň
Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Ing. Zídek přednáška 15 let činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI, informace v Z+i 4/2013
17.10. Lipsko
Slavnostní zasedání u příležitosti 20. Výročí založená Saské inženýrské komory. Účast Ing. Špalek (Plzeň) Ing. Zídek (KV), informace ve Stavebnictví č.11-12/2013.
21.10. Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
23.10. Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Veřejná zakázka na stavební práce pro dodavatele, Mgr. David Dvořák, LL.M., MT Legal, účastníků 27, všichni členové ČKAIT
25.10. Karlovy Vary
Řádné zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV kraje.

2.Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
30.10.- 31.10.2013 Rančířov
Aktiv TBS + TZS - Ing. Zídek přednáška 15.let činnosti Kolegia pro TP
7.11.2013 Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Velká novela Stavebního zákona se zřetelem na aktuální prováděcí vyhlášky,
JUDr. Václava Koukalová. Česká spol. pro stav. právo
8.11. 2013 Praha – AIP
První zasedání poroty „Inovace roku 2013“
11.11.2013, Karlovy Vary
Kontrola Deníků autorizovaných osob
14.11.2013, Žatec – CHRÁM CHMELE A PIVA V ŽATCI
KONFERENCE – OBNOVA A VYUŽÍVÁNÍ PIVOVARŮ
Zahájení konference
Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Mgr. Zdeňka Hamousová, Město Žatec
Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI
15.11. 2013 Praha – AIP
Druhé zasedání poroty „Inovace roku 2013“
19.11. Praha, Sokolská 15
Zasedání prezidia ČSSI
20.11. Praha – ČSSI
Pracovní zasedání přípravného výboru – oslavy 150. Výročí založení Spolku inženýrů království Českého
21.11. Praha, Sokolská
Zasedání představenstva ČKAIT
22.11. Karlovy Vary
Zasedání výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj

Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí
23.11.2013 Kadaň„ Den otevřených dveří na školách“ v rámci DSA
Ing. Zídek – přednáška: „Úspěšné konverze industriálních staveb“.
30.10.- 31.1.2013 Rančířov – Aktiv TBS + TZS0
Ing. Zídek přednáška 15.let činnosti Kolegia pro TP
6.12.2013 Jubilejní 20. Adventní setkání – tentokrát v Bečově nad Teplou. 12.12.2013

12.12. 2013 Seminář v Krajské knihovně - Návrh a provádění energeticky úsporných budov Ladislav Platil STUDIOTHERM, Praha 9

Další schůze výboru se uskuteční v pátek dne 22. listopadu 2013 od 15.00 hodin.
zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech 25. října 2013

04. 11. 2013