Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýrský den ČKAIT 2022 - Energetická koncepce a hospodaření energiemi

Inženýrský den ČKAIT 2022 - Energetická koncepce a hospodaření energiemi

Letošní tradiční konference Inženýrský den ČKAIT má podtitul Energetická koncepce a hospodaření energiemi. Koná se v Brně, tentokrát v hotelu AVANTI.

Logo IDPROGRAM:

 • 9:30–10 hod. prezence účastníků
 • 10–11:50 hod. dopolední blok:
  • Přivítání a úvodní slovo, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT
  • Řešení energetické krize z pohledu stavebního práva, Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, ministerstvo pro místní rozvoj
  • Terciární vzdělávání v energetice, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum ČVUT UCEEB
  • Čekání na jadernou fúzi, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum ČVUT UCEEB
 • 11:50–12:30 hod. coffe break
 • 12:30–14 hod. odpolední blok:
  • Energetické využití odpadů, prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET
  • Využití fotovoltaiky v budovách – nové technologie a trendy, Ing. Petr Wolf, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum ČVUT UCEEB
 • 14–16 hod. společenské posezení s občerstvením

V průběhu konference je počítáno s přestávkou na drobné občerstvení a společenským posezením s občerstvením po konci přednášek.

SBORNÍK si můžete stáhnout také ve verzi pro úspornější tisk (dvě strany sborníku na jedné tiskové straně).

POZVÁNKA ke stažení.


MÍSTO KONÁNÍ:
hotel AVANTI, Střední 61, Brno

TERMÍN KONÁNÍ:
úterý 18. 10. 2022, 10–14 hod. - prezence od 9:30 hod.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Dominika Mandíková
Administrace: Tony Nguyen, 30let@ckait.cz, tel.: 227 090 229


PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI (konference je pořádána pouze prezenčně)

Poznámka: pro přihlášení na konferenci není nutné mít Google účet.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 v 9:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena jedním bodem.


ZÁŠTITY
Konference je pořádána pod záštitou

Logo MMR ČR

Logo MD ČR

Logo eu2022.cz

Logo MPO ČR

Logo MK ČR

Logo MS ČR


Termín