Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýrský den ČKAIT 2023 - Technická normalizace v souvislostech nového SZ

Inženýrský den ČKAIT 2023 - Technická normalizace v souvislostech nového SZ

Současně probíhající rekodifikace stavebního práva je s technickou normalizací a s technickými normami spojena. Nový stavební zákon pracuje s novými termíny jako určená norma, sponzorovaná norma. Ke změnách dochází i na evropské úrovni. Připravuje se nová generace evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, vznikají nové skupiny norem pro navrhování staveb metodou BIM, pro udržitelnost staveb, pro facility management. Evropská komise připravuje nové nařízení o stavebních výrobcích. Těmto, i některým dalším problémům a otázkám technické normalizace je věnován Inženýrský den ČKAIT 2023.

Logo IDPROGRAM:

Konferencí provází Ing. Ladislav Bukovský, aut. ing., předseda Technické komise ČKAIT a předseda OK ČKAIT Praha

DOPOLEDNÍ BLOK

  • Úvodní slovo, Ing. Robert Špalek, aut. ing., předseda ČKAIT
  • Postavení technických norem v nových stavebních předpisech, Ing. Žanet Hadžić, Ředitelka Odboru stavebního řádu, MMR ČR
  • Technické normy z hlediska požární bezpečnosti, plk. Ing. Michal Valouch, ředitel odboru prevence, Generální ředitelství HZS ČR
  • Technická normalizace v ČR, Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci s.p.o.
  • Nová generace eurokódů, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., zástupce vedoucího Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Přestávka cca 30 minut

ODPOLEDNÍ BLOK

  • Požadavky na informace v projektu podle technických norem pro BIM, Ing. Štěpánka Tomanová, předsedkyně technické normalizační komise, TNK152 Organizace informací o stavbách a BIM; členka odpovídající mezinárodní (ISO) a evropské (CEN) technické komise
  • ČKAIT a technická normalizace, Ing. Ladislav Bukovský, aut. ing., předseda Technické komise ČKAIT; předseda oblasti ČKAIT Praha
  • Technické normy v praxi autorizovaných osob, Ing. Lubomír Keim, CSc., aut. ing., ředitel Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.; zástupce ČKAIT při projednávání připomínkování nového nařízení Evropského parlamentu a komise EU o stavebních výrobcích – CPR; zástupce ČKAIT ve Správní radě České agentury pro standardizaci s.p.o.

Po každé přednášce následuje diskuse k danému tématu.

POZVÁNKA ke stažení.

Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena jedním bodem.


MÍSTO KONÁNÍ:
budova ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
úterý 28. 11. 2023, 9–14 hod. - prezence od 8:15 hod.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Dominika Mandíková
Administrace: Tony Nguyen, tnguyen@ckait.cz, tel.: 227 090 229

ODBORNÝ GARANT:
Technická komise ČKAIT – Ing. Ladislav Bukovský


Uzavřena REGISTRACE NA KONFERENCI (prezenčně) 

Vložné – prezenční účast:

Pro členy ČKAIT: zdarma
Administrativní poplatek: 800 Kč

Uzavřena REGISTRACE NA ONLINE PŘENOS 

Vložné – online přenos:

Pro členy ČKAIT: zdarma
Administrativní poplatek pro ostatní: 800 Kč

Poznámka: Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.
Pro přihlášení není nutné mít Google účet.

Uzávěrka přihlášek: 26. 11. 2023 v 22:00 hodin. 
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.
Platba musí být přijata na účtu ČKAIT nejpozději 26. 11. 2023.


ZÁŠTITY
Konference je pořádána pod záštitou

Logo MMR ČR

Logo MD ČR

Logo Agentura ČAS


Informace jsou průběžně doplňovány.
Změna programu vyhrazena.

Termín