Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jak se vyhnout chybám při navrhování systému stlačeného vzduchu - seminář

Jak se vyhnout chybám při navrhování systému stlačeného vzduchu - seminář

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Jaroslav Jedlička,  Tomáš Dejmek

Anotace: 

Stlačený vzduch se používá ve většině (nejen) výrobních procesů. Je čtvrtým nejpoužívanějším médiem po elektřině, vodě a systémech topení a klimatizace a podílí se v průměru 20 až 30 % na celkové spotřebě elektrické energie výrobních závodů.

Jeho výroba a doprava je klíčová pro všechny další navazující procesy. Správný návrh a realizace systému stlačeného vzduchu jsou proto základem pro bezproblémové fungování výrobní technologie daného závodu, zatímco chybný návrh a realizace mohou mnohokrát navýšit spotřebu elektrické energie.

Cílem přednášky je seznámit posluchače s častými chybami v projektování sytému stlačeného vzduchu z různých úhlů pohledu.

Přednáška je určena pro projektanty a techniky, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součásti větších technologických celků ve výstavbě.

Přednáška je členěna do osmi hlavních témat – chyb, kterých je zapotřebí se vyvarovat – a je vedena formou prezentace, jejíž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami.

Program:

Témata přednášky:

  1. (ne)znalost aplikace
  2. (ne)spokojit se s neúplným zadáním
  3. (ne)zohledňovat průběh spotřeby stlačeného vzduchu
  4. (ne)zohledňovat požadavky na různou kvalitu stlačeného vzduchu
  5. (ne)projektovat sítě o více tlakových úrovních
  6. (ne)zohledňovat požadavky na ekologii
  7. (ne)projektovat nevyhovující instalace (z různých hledisek)

(ne)používat zastaralé technologii

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 14.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba