Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Brno
Termín: -

Komentovaná prohlídka arboreta a výstava Irisů

Liberec
Termín: -

Rekonstrukce plaveckého bazénu Liberec - 1. část

SVI ČKAIT
Termín: -

Navrhování betonových konstrukcí podle nové generace Eurokódů - seminář

Praha
Termín: -

Dozor provozovatele – nový pomocník investora - seminář

Praha
Termín: -

Dozor provozovatele – nový pomocník investora - webinář