Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praha
Termín: -

Exkurze na Zelené střechy budovy Filadelfie Praha 4

Brno
Termín: -

Správní řád ve vazbě na nový stavební zákon - webinář

Zlín
Termín: -

Vodopropustné zpevněné plochy - webinář

Zlín
Termín: -

Vodopropustné zpevněné plochy - seminář

Praha
Termín: -

Exkurze na Zelené střechy budovy Filadelfie Praha 4

Praha
Termín: -

Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění - webinář

Praha
Termín: -

Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění - seminář

Hradec Králové
Termín: -

Požární bezpečnost fotovoltaických systémů ČSN 73 0847 - seminář