Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kdo uvízne v pavučině rekodifikovaného stavebního práva?

Kdo uvízne v pavučině rekodifikovaného stavebního práva?

Poslanecká sněmovna ČR začala 5. 11. 2020 projednávat nový stavební zákon v prvním čtení. Kdo bude muškou v pavučině rekodifikovaného stavebního práva, kterou silný brouk protrhne a slabá muška v ní uvízne? Silní hráči jako je Praha a Hospodářská komora připravují pro sněmovnu komplexní pozměňovací návrhy k novému stavebnímu zákonu s cílem, aby se Pražské stavební předpisy propsaly do celorepublikových vyhlášek. Ostatně tento cíl deklarovali již při vzniku Pražských stavebních předpisů. ČKAIT celý proces rekodifikace sleduje, aktivně připomínkuje a snaží se hájit v souladu s autorizačním zákonem o výkonu profese nejen oprávněné zájmy autorizovaných osob, ale i zájem veřejný.

„Obáváme se, že nový stavební zákon slibované urychlení stavebního řízení nepřinese, ale povede k dlouhým soudním sporům mezi stavebníky a ostatními dotčenými účastníky. Za velký problém považujeme zásadně zjednodušenou dokumentaci pro stavební povolení, podle níž nelze definovat její jednoznačné parametry a vlastnosti. ČKAIT mimo jiné dále požaduje, aby měl stavebník za povinnost zajistit dozor projektanta ne jenom na stavbách financovaných z veřejného rozpočtu, ale na všech, kde projektovou dokumentaci zpracovával projektant. Důležitý je i požadavek na informovanost projektanta ohledně kolaudačního řízení" uvedl k projednávanému znění rekodifikovaného stavebního zákona Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Aktuálně navrhované znění nového stavebního zákona včetně všech příloh, které je předloženo Poslanecké sněmovně ČR k prvnímu čtení, je zpřístupněno pod pořadovými čísly 120 až 132 na webových stránkách ČKAIT. Jedná se o jedinečný soubor dokumentů. Nikde jinde ani na stránkách MMR není historie projednávání tohoto důležitého zákona zveřejněna.

Průběžné zprávy o průběhu rekodifikace a výsledcích připomínkování tohoto zákona ze strany ČKAIT jsou uveřejňovány v časopise Z+i ČKAIT.

05. 11. 2020