Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Rekodifikace veřejného stavebního práva

V září 2017 MMR ČR předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřují k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020.

Pro přípravu rekodifikace ministryně zřídila v listopadu 2017 „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo 6 pracovních skupin. ČKAIT je zastoupená ve třech:

  • PS pro oblast stavebního práva hmotného
  • PS pro územní plánování
  • PS pro digitalizaci

Další informace

12. 02. 2021