Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Rekodifikace veřejného stavebního práva

V září 2017 MMR ČR předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřují k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020. Pro přípravu rekodifikace ministryně zřídila v listopadu 2017 „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva". Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo 6 pracovních skupin. ČKAIT byla zastoupená ve třech PS pro oblast stavebního práva hmotného, pro územní plánování a pro digitalizaci.

ČKAIT se v letech 2019 až 2020 aktivně zapojila do mezirezortního připomínkového řízení, kde na základě stovek členských připomínek byly vládě předloženy vybrané připomínky nejprve k věcnému záměru a následně pak k navrhovaným textům nového stavebního zákona i k navrhovaným úpravám navazujících právních právních předpisů. Ne všechny připomínky byly ovšem vypořádány. 24. srpna 2020 schválila vláda návrhy obou zákonů na základě doporučení své legislativní rady z 25. června 2020, vzápětí vzkázala ministryně pro místní rozvoj otevřenost i pro komplexní návrh nového znění zákonů. Od prvního čtení k 5. listopadu 2020 se v parlamentu objevily vedle vládního návrhu dva zásadní komplexní pozměňovací návrhy. Z nich získal podporu Hospodářského výboru KPN poslance Martina Kolovratníka, který se stal výchozím návrhem i pro další projednání poslaneckou sněmovnou. K tomuto KPN poslanci navrhovali úpravy prostřednictvím dílčích pozměňovacích návrhů, které na třetím čtení poslanecká sněmovna projednala a spolu s KPN některé z nich odhlasovala dne 26. května 2021.

Pracovní soubory s jednotlivými návrhy na změny znění komplexních návrhů stavebního a změnového zákona (tisku 1008 a 1009) lze vyhledat na stránkách PSP https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1008 a https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1009 , komplexní znění a doporučení výborů poslanecké sněmovny tvoří níže přílohy postupně řazené podle jejich historické posloupnosti. Sněmovna zveřejnila konsolidované znění návrhu obou zákonů tak, jak je posílá k hlasování do Senátu dne 4.6.2021 /viz přiložené dokumentu níže pod čísly 159 a 160/.

09. 06. 2021