Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference: Fórum 2022 – Modrozelená infrastruktura

Konference: Fórum 2022 – Modrozelená infrastruktura

Již 7. ročník konference Fórum má letos podtitul Modrozelená infrastruktura. Pořadatelem konference je ČKAIT.

Fórum se koná v pátek 4. 3. 2022 rámci veletrhu Střechy Praha (3.–5. 3. 2022).
Více k účasti Komory na veletrhu (zde).


Fórum 2022

Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, avšak její zásoby se stále zmenšují. Dostupnost surové vody je stále složitější, takže se z vody stává jedna z nejdiskutovanějších komodit. Její zdroje, zásoby, možnosti jejího zachycení v místě spadu a následná akumulace se tak stávají velmi aktuálním problémem, který je nutný řešit nejen v rámci budovy a přilehlého pozemku, ale i v rozsahu urbanizovaného území a krajiny.

Nadměrné využívání vody, fyzické změny zdrojů vody, změna klimatu a znečištění jsou faktory, které se podepisují jak na velkém přírodním koloběhu vody, tak především, a to zásadním způsobem, na malém vodním cyklu. Urbanizovaná území se stávají tepelnými ostrovy, které zásadně tento přírodní vodní rytmus mění.

Vzhledem k tomu, že tyto tendence jsou dlouhodobě neudržitelné, hledají se možnosti zlepšení současného stavu. Navrhovaná řešení zahrnuje koncepce napodobení přirozeného vodního cyklu pomocí přírodních prvků, které umožňují vodu vsakovat, čistit, odpařovat nebo zdržet co nejblíže jejímu zdroji – tzv. Modrozelená infrastruktura.

PROGRAM:

  • Zahájení fóra; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Voda – zdroje vody, využitelnost vody, vodní stopa, potřeba a spotřeba vody, cena vody; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Nakládání se splaškovou a dešťovou vodou v budově a na přilehlém pozemku – druhy vody, možnosti jejího zpětného využití, akumulace, retence, vsak; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Právně-technická podpora hospodaření s vodou, další dotační tituly Státního fondu životního prostředí; Ing. Zbyněk Drbal, Státní fond životního prostředí;
  • Voda v krajině, včetně urbanizovaného území – současný stav ve městech, řešení pro udržení vody v krajině a sídlech – propustné povrchy, zasakovací možnosti, retenční nádrže, suché poldry, rozlivné plochy, revitalizace vodních toků; Ing. Petr Hrdlička, Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Zelené střechy a fasády, modré střechy - zelené, neboli správněji vegetační střechy, představují dnes a pro budoucnost podstatnou část úprav staveb k zajištění přijatelnějšího životního prostředí. Seznámení s jejich stavebně technickým, bezpečnostním, statickým a legislativním řešením pro novou i stávající výstavbu bude nastíněno z pohledu projektanta a statika a zároveň člena technických orgánů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Stručně bude zahrnuta i tématika navazujících teras, zelených fasád a tzv. modrých střech; Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing., OK ČKAIT Plzeň;
  • Střešní zahrady – realizace – praktický pohled na střešní zahrady, jejich rozdělení a využití na různých typech objektů; Ing. Radmila Fingerová, Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Závěrečná diskuze a ukončení Fóra; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze.

URČENO:
Autorizovaným osobám i odborné veřejnosti

MÍSTO KONÁNÍ:
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9-Letňany, Vstupní hala I, Konferenční sál 1

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze

POŘÁDÁ:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
v rámci veletrhu Střechy Praha

PŘIHLÁŠENÍ:
Registrační formulář na konferenci.
Voucher pro vstup bude zaslán přihlášeným e-mailem. Doklad opravňuje k přístupu do areálu před jeho oficiálním otevřením (od 9:30 hod.).
 

Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Termín