Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference RYBNÍKY 2022

Konference RYBNÍKY 2022

loga

Tradiční konferenci Rybníky pořádá Česká společnost krajinných inženýrů ve spolupráci s ČKAIT a FSv ČVUT.

TERMÍN KONÁNÍ:
9. a 10. 6. 2022 od 9:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

  • Využití historických rybničních profilů a hrází k realizaci tůní a mokřadů, Ing. Miroslav Lubas, Lesy ČR
  • Sucho a rybníky trochu jinak, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy
  • Hledání broku v kupce bláta, Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI
  • Porucha hráze Zámeckého rybníka u Červené Lhoty, Ing. Stanislav Žatecký, VD-TBD
  • „Plevelné ryby“ – (ne)žádoucí členové kapří družiny rybničné, Ing. Ján Regenda, Ph.D., JČU
  • Bez podkladů projektovat jednoduše nelze aneb zadání a podklady jsou základem, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., ČVUT
  • Softwarový nástroj pro hodnocení hydrologické bilance malých vodních nádrží, Ing. Roman Kožín, VÚV
  • Ty ryby tam donesly kachny…, Ing. Roman Zajíček, AOPK

ORGANIZACE:
ČSKI – Ing. Václav David, Ph.D., Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Fakturace – Ing. Irena Sokolová, CSc., e-mail: sokolova@volny.cz, tel.: 387 428 327, mob.: 602 446 979
 

VLOŽNÉ:
Standardní: 2900 Kč vč. DPH.
Pro členy ČKAIT a ČSSI: 2500 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).


Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 2 body. Více informací o konferenci naleznete v databázi CŽV.


REGISTRACE NA KONFERENCI

Termín
-