Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Statika staveb 2021 Plzeň

Konference Statika staveb 2021 Plzeň

Konference Statika staveb 2021 Plzeň

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT Praha a Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví při ČKAIT připravuje na 14. září 2021 odbornou konferenci s názvem Statika staveb 2021 Plzeň. Jedná se o 4. ročník této konference v Plzni.

 

Zaměření konference

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nově je do programu zařazena i část věnovaná pouze problematice navrhování geotechnických konstrukcí připravená ve spolupráci s Aktivem Geotechnika. Do letošního programu jsou zařazeny i poznatky z účasti statiků na stavbách poškozených tornádem na jižní Moravě.

Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

 

Cíl konference

Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

 

Základní témata

Stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu připravovaných změn po roce 2021

Stavby a tornádo – poznatky statiků z hodnocení stavu poškozených staveb, zajištění práce a návrhy organizace jejich práce v místě, doporučení pro zděné stavby

Posuzování existujících železobetonových konstrukcí při přestavbách

Rizika při hlubinném zakládání v kontextu geotechnického průzkumu

Nutnost správně provedeného geologického průzkumu

 

Příprava konference

Přípravu konference zajišťuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT Praha a Aktivy Statika a Geotechnika ČKAIT.

 

Organizační údaje

Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.

Termín konání je úterý 14. 9. 2021 od 9 hodin do 17 hodin.

Jednacími jazyky budou čeština a slovenština.

Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, Plzeň, na termínové listině www.ckait.cz, pro neautorizované osoby ČKAIT na plzen@ckait.cz.

Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.

Vložné pro členy ČKAIT činí 1 000 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 1 500 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vložné prosím uhraďte bankovním převodem do 10. 9. 2021 na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2. Platba musí obsahovat jméno účastníka, nikoliv jen organizaci. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

Program konference bude zveřejněn na stranách ČKAIT a bude průběžně aktualizován.

Termín
Celková kapacita
200