Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži - seminář

Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži - seminář

Přednášející: 

  • Ing. Luboš Drahňovský
  • Jiří Provázek
  • Ing. Jiří Brich

Anotace: Technici nezávislé certifikační instituce, Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, certifikují a dohlíží kvalitu výstavby a montáže dřevostaveb. Během roku navštíví přibližně 400 staveb, které posuzují z technického i konstrukčního hlediska. Dohlíží také na kvalitu výstavby domů členské základny Asociace dodavatelů montovaných domů. Jsou zváni na stavby v případě řešení reklamací a znaleckých posudků.

Výhodou dřevostaveb je, že mají velmi dobře propracovaný certifikační systém a také technologická pravidla, montážní postupy pro sestavení konstrukce i stavební detaily. Stavět dřevostavby vyžaduje znalosti a pečlivost v jednotlivých stavebních fázích.

V rámci semináře a webináře technici předají své praktické zkušenosti a postřehy z aktuální situace při výstavbě dřevostaveb v ČR.

Program:

Ing. Luboš Drahňovský – Kvalita přípravy projektu a konstrukční ochrana dřeva

Proč "neočesávat" projekt dřevostavby? Jaká je realita současné projektové dokumentace? Na čem nelze slevit? Klíčové body konstrukční ochrany dřevostaveb a co se stane, když je nedodržíme?

Jiří Provázek – Materiály nejen na bázi dřeva a jejich použití ve stavbě

Množství výrobků ve stavebnictví neustále roste, přibývají pokročilejší materiály, a to dává architektům, projektantům a stavebním firmám široké pole možností výběru. Rostou tím ale i nároky na projektanty i montážníky. Je třeba se orientovat v silných i slabých stránkách při využití v různých konstrukčních řešeních. Spojením s jiným materiálem, např. betonem, vznikají nové spřažené konstrukce pro širší varianty výstavby.

Ing. Jiří Brich – Diagnostika dřevostavby předchází problémům

Chyby, které ovlivňují výslednou hodnotu průvzdušnosti domu většinou vznikají ve dvou fázích, a to v návrhové a projekční přípravě domu a pak při realizaci a montáži. Na co se zaměřit, proč a jak předejít chybám, jak to souvisí s náklady na provoz domu?

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 12.10. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12102023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
2 0301604 Sylva Kubová
3 0007273 Ing. Michaela Tomanová
4 0700107 Ing. Radomír Janů
5 0014712 Ing. Martin Kolisch
6 0005446 Ladislav Novotný
7 0014453 Libor Fiala
8 0602845 Ing. Petr Voceďálek
9 0006092 Ing. Pavel Vyhnánek
10 0000129 Ing. Libor Pokorný
11 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
12 0007869 Jan Tomeček
13 0007259 Ing. František Kubík