Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži - webinář

Kritická místa dřevostaveb při projektování a montáži - webinář

Přednášející: 

  • Ing. Luboš Drahňovský
  • Jiří Provázek
  • Ing. Jiří Brich

Anotace: Technici nezávislé certifikační instituce, Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, certifikují a dohlíží kvalitu výstavby a montáže dřevostaveb. Během roku navštíví přibližně 400 staveb, které posuzují z technického i konstrukčního hlediska. Dohlíží také na kvalitu výstavby domů členské základny Asociace dodavatelů montovaných domů. Jsou zváni na stavby v případě řešení reklamací a znaleckých posudků.

Výhodou dřevostaveb je, že mají velmi dobře propracovaný certifikační systém a také technologická pravidla, montážní postupy pro sestavení konstrukce i stavební detaily. Stavět dřevostavby vyžaduje znalosti a pečlivost v jednotlivých stavebních fázích.

V rámci semináře a webináře technici předají své praktické zkušenosti a postřehy z aktuální situace při výstavbě dřevostaveb v ČR.

Program:

Ing. Luboš Drahňovský – Kvalita přípravy projektu a konstrukční ochrana dřeva

Proč "neočesávat" projekt dřevostavby? Jaká je realita současné projektové dokumentace? Na čem nelze slevit? Klíčové body konstrukční ochrany dřevostaveb a co se stane, když je nedodržíme?

Jiří Provázek – Materiály nejen na bázi dřeva a jejich použití ve stavbě

Množství výrobků ve stavebnictví neustále roste, přibývají pokročilejší materiály, a to dává architektům, projektantům a stavebním firmám široké pole možností výběru. Rostou tím ale i nároky na projektanty i montážníky. Je třeba se orientovat v silných i slabých stránkách při využití v různých konstrukčních řešeních. Spojením s jiným materiálem, např. betonem, vznikají nové spřažené konstrukce pro širší varianty výstavby.

Ing. Jiří Brich – Diagnostika dřevostavby předchází problémům

Chyby, které ovlivňují výslednou hodnotu průvzdušnosti domu většinou vznikají ve dvou fázích, a to v návrhové a projekční přípravě domu a pak při realizaci a montáži. Na co se zaměřit, proč a jak předejít chybám, jak to souvisí s náklady na provoz domu?

Místo konání: online

Datum konání: 12.10.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora:  Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12102023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011285 Ing. Jan Čadílek
2 0102551 Ing. Emanuel Novák
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0012720 Ing. Vlastimil Straka
5 0202092 Ing. Václav Pícka
6 0011693 Ing. Antonín Novák
7 1302110 Ing. Tomáš Kročil
8 0010933 Ing. Ivana Fialová
9 0102356 Ing. Dana Brožová
10 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
11 1007162 Ing. Róbert Tomov
12 0010699 Tomáš Pilík DiS.
13 0100537 Ing. Vladimír Konrád
14 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
15 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
16 1006412 Ing. Jan Michal
17 0013257 Ing. Petr Müller
18 0101805 Ing. Michaela Šperlová
19 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
20 1006820 Ing. Martin Kužela
21 0015137 Ing. Mirek Dragoun
22 1006349 Ing. Michal Suchna
23 0013071 Ing. Irena Vojáčková
24 0202212 Ing. František Chalupný
25 1104100 Ing. Jiří Němec
26 0013715 Ing. arch. Filip Müller
27 1104201 Ing. Karel Oubělický
28 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
29 1300282 Ing. Monika Bambuchová
30 0000641 Ing. Jana Hejnalová
31 0010598 Josef Vencl
32 0014974 Ing. Petra Pavlousková
33 0000836 Pavel Jenčík
34 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
35 0014465 Ing. Klára Indrová
36 1004979 Ing. Ilona Janíková
37 0013919 Ing. Petr Pospíšil
38 0602920 Ing. Marek Lokvenc
39 0010455 Ing. Veronika Zamazalová
40 1007356 Ing. Pavel Peřina
41 0201768 Ing. Josef Tupý
42 1101121 Ing. Richard Žák
43 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
44 1102489 Ing. Milan Chrobák
45 0701209 Ing. Lukáš Bezdíček
46 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
47 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
48 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
49 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
50 0601652 Ing. Monika Kopecká
51 0002263 Ing. Vladimír Vrábel
52 0012156 Ing. Ondřej Jirka
53 0012868 Milan Bártů
54 0013316 Ing. Radim Kříž
55 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
56 1103191 Ing. Jan Kajan
57 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
58 0701721 Ing. Josef Jůn
59 1102274 Ing. Ivo Šimko
60 0101048 Ing. Martin Slabihoudek
61 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
62 0011477 Ing. Filip Pavelka
63 0102310 Ing. František Němec
64 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
65 0102554 Ing. Michal Haman
66 0009363 Ing. Petra Machová
67 1006579 Ing. Petr Vedra
68 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
69 1202486 Monika Andraščíková
70 1104189 Ing. Jakub Ducháč
71 0202065 Martin Uhlíř
72 0301604 Sylva Kubová
73 1007480 Kamil Zouhar
74 0012883 Ing. Tereza Rysová
75 0101340 Bc. Jiří Novák
76 1007132 Ing. Radim Hubený
77 0701499 Ing. Jana Vogelová
78 0011545 Ing. Daniel Machander
79 0011227 Bc. Jan Švarc DiS.
80 0014746 Ing. Josef Říha
81 0015057 Ing. arch. Lukáš Skládal
82 0014239 Ing. Martin Novák
83 0013847 Ing. Jaroslav Pekař
84 0013969 Ing. Petr Janeček
85 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
86 0010294 Ing. Petr Škola
87 0007313 Ing. Stanislav Müller
88 0008608 Ing. Karel Hocke
89 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
90 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
91 0015169 Matouš Procházka
92 0009541 Ing. Karel Kozel
93 0009139 Ing. Ivo Drozd
94 0014423 Ing. Tibor Jéger
95 0012977 Ing. Jan Weigl
96 0011907 Ing. Martin Šponar
97 0009860 Ing. Miloš Průha
98 0015147 Ing. Martin Kucián
99 0013390 Ing. Ondřej Machek
100 0010890 Ing. David Rezek
101 0014496 Ing. Jaroslav Radovnický
102 0013134 Ing. arch. Lenka David
103 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
104 0008264 Ing. Jan Čapek
105 0012263 Ing. Radek Šárovec
106 0012970 Ing. Jan Pokorný
107 0013256 Tomáš Kopřiva
108 0009194 Ing. Petr Picmaus
109 0102066 Ing. František Zemek DiS.
110 0014027 Ing. Lucie Jarošová
111 0005163 Karel Burian
112 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
113 0013068 Ing. Martin Schneider
114 0012996 Pavel Háněl
115 0015131 Radek Novotný
116 0013550 Ing. Jan Tuček
117 0011708 Ladislav Krešne
118 0009602 Ing. Jaroslava Vítovcová
119 0012143 Ing. Roman Kliment
120 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
121 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
122 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
123 0012429 Ing. Martin Lischka
124 0013911 Ing. Michal Soukup
125 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
126 0009844 Ing. Jiří Čapek
127 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
128 0008876 Ing. Eva Vitásková
129 0005197 Ing. Michal Říha
130 0014464 Ing. Kryštof Toman
131 0013385 Ing. Miroslav Drázský
132 0009562 Ing. František Bartoš
133 0011023 Ing. Jan Blažek
134 0012719 Ing. Roman Květoň
135 0301055 Ing. Pavel Janeček
136 1007109 Ing. Aleš Kupča
137 0012532 Ing. Radek Hrma
138 0014198 Ing. Martin Jirsa
139 0500632 Ing. Josef Ježek
140 0013219 Ing. Mária Vaňková
141 0201147 Ing. Karel Eliášek
142 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
143 0002298 Ing. Ivan Baláš
144 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
145 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
146 0602861 Ing. Jiří Bubník
147 1007112 Ing. Ondřej Vlach
148 1006551 Ing. Petr Málek
149 1302369 Jindřich Otépka
150 0500348 Ing. Aleš Vacek
151 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
152 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal Ph.D.
153 0008242 Ing. Pavel Petrovka
154 0005110 Libor Bula
155 1102643 Vratislav Bajgar
156 1104196 Ing. Tomáš Malý
157 1007426 Bc. Petr Přerovský
158 3000034 Ing. Oto Sova
159 0300772 Petr Pařízek
160 0014904 Ing. Jakub Jirků
161 1400328 Ing. Jiří Veselý
162 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
163 0101884 Ing. Václav Kozler
164 1001908 Ing. Eva Janáčková
165 1102342 Ing. Pavel Slíva
166 0602852 Ing. Samuel Balcar
167 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
168 1201311 Ing. Klára Dvořáková
169 1005261 Ing. Michal Hučík
170 1005863 Ing. Jiří Veselý
171 1006672 Ing. Radim Holub
172 1302408 Ing. Libor Gášek
173 0013684 Ing. Martin Chromjak
174 1100781 Ing. Jan Krömer
175 0101557 Ing. Martin Pobuda
176 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
177 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
178 1005094 Ing. Gabriela Nováková
179 1104547 Ing. Václav Štukavec
180 0602658 Ing. Petr Košťál
181 0100799 Ing. Jiří Bešta
182 0300454 Miroslav Petrásek
183 0602532 Ing. David Ďurech
184 0200795 Ing. Petr Šatra
185 1007321 Ing. Robin Zelinka
186 0401637 Ing. Jiří Ratzenbek
187 1301408 Ing. Pavel Soukup
188 0008539 Ing. Jan Hašek
189 1004576 Ing. Karel Škára
190 1004359 Ing. Michal Zajíc
191 1006365 Ing. Samir Asfour
192 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
193 1201625 Ing. Petr Mojzík
194 1007520 Ing. Jaroslav Tesař
195 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
196 1004879 Ing. Igor Kekely
197 1001902 Ing. Michal Slavík
198 0202221 Ing. Miroslav Packan
199 0402207 Ing. Petr Ptáček
200 0701404 Ing. Jakub Hurčík
201 1007212 Ing. Petr Fukan
202 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
203 1007459 Ing. Jiří Müllner
204 1302244 Ing. Tomáš Ruth
205 0602064 Ing. Kamil Červený
206 0701291 Ing. Miroslav Čermák
207 0015245 Petr Hájek
208 0014995 Ing. Roman Weiser
209 1002863 Ing. Luděk Šácha
210 1301756 Ing. Tomáš Hubík
211 0101151 Milan Baloun
212 0012655 Ing. Petr Dvořák
213 1104060 Ing. Aleš Kytnar
214 0402591 Ing. Jitka Gazdová
215 0007904 Ing. Marta Macáková
216 0500491 Günter Hanisch
217 0202459 Ing. Michal Brechličuk
218 1006282 Ing. Ondřej Perháč
219 0100368 Ing. Vladimír Soukup
220 1004424 Ing. Milan Pokorný
221 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
222 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
223 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
224 1302066 František Hruboň
225 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
226 1103262 Ing. Tomáš Czapka
227 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
228 0701536 Den,Ing. Daniela Klikarová
229 1201746 Ing. Martin Černý
230 0501181 Ing. Michal Vojáček
231 1006532 Ing. Martin Dostál
232 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
233 0011671 Ing. Roman Franěk
234 0402566 Jan Vitner
235 1104170 Ing. Jiří Bednář
236 0202493 Stanislava Křepelková
237 1006257 Ing. Luděk Matyáš
238 0202502 Ing. Vít Spálenský
239 0003473 Ing. Alexandra Michaličková
240 1007099 Ing. Jakub Král
241 0602573 Ing. Michal Dostál
242 1005671 Ing. Jakub Kapsa
243 1104219 Michal Freitag
244 0201282 Ing. Bohumil Fröhlich
245 0401523 Ing. Vít Šabach
246 0402147 Sandra Krejčová
247 1202366 Ing. Lukáš Vencel
248 0602324 Ing. Jiří Havrda
249 0501493 Ing. Michal Bartoš
250 0301217 Ing. Jiří Benda
251 0006271 Ing. Libor Mudra
252 0600455 Ing. Oldřich Drahorád
253 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
254 1005964 Ing. Petr Zíma
255 0701542 Ing. Petr Lenoch
256 1003265 Ing. Petr Pospíšil
257 0700579 Ing. Pavel Slezák
258 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
259 0202200 Ing. Jan Zíka
260 0601963 Ing. Radek Adam
261 0009823 Ing. Jakub Černohorský
262 1005267 Zdeněk Zbořil
263 1007514 Ing. Stanislav Sedláček
264 0301608 Kristýna Knapová
265 0102377 Ladislav Pikl
266 1007247 Ing. Jan Šimon
267 0010293 Petr Pospíchal
268 0402565 Jiří Martínek
269 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
270 0101211 Ing. Iva Kálalová
271 0401404 Rostislav Tomáš
272 0014534 Tomáš Kult
273 1102975 Ing. Petr Bortlík
274 0005898 Martin Skřivánek
275 1104216 Ing. Tomáš Kocich
276 1007510 Ing. arch. Aleš Ander