Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kvalita ve stavebnictví jako dlouhodobé zaklínadlo

Kvalita ve stavebnictví jako dlouhodobé zaklínadlo

Kvalita ve stavebnictví je dlouhodobě zaklínané slovo, obdobně jako slovo korupce. Každý hovoří obecně o kvalitě, v praxi se užívají různé systémy kvality, ověřování kvality, certifikace a podobné pomocné nástroje, avšak ve výsledku je často spor o vady stavby či spor o cenu díla z důvodu vadného plnění. Současně s výběrem zhotovitele se řeší nejrůznější protikorupční opatření, ať skutečná či fiktivní, která zhoršují podmínky pro výběr optimálního zhotovitele.

 

V časopise STAVITEL, č. 4, v příloze RATING kvality, je článek Ing. Ladislava Bukovského: Kvalita ve stavebnictví jako dlouhodobé zaklínadlo

Příloha: zde

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer, 731 503 285, srafajova@seznam.cz

19. 04. 2018