Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Lehké obvodové pláště a příčky – seminář

Lehké obvodové pláště a příčky – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Druhy lehkých obvodových plášťů
 • Funkční požadavky na lehké obvodové pláště
 • Prvky LOPu – Kostra pláště
 • Prvky LOPu – Výplně
 • Prvky LOPu – Spoje
 • Prvky LOPu – Kotvení
 • Konstrukce představěných obvodových plášťů
 • Konstrukce vestavěných obvodových plášťů
 • Dělení příček a požadavky na jejich vlastnosti
 • Poruchy příček vlivem přetvoření stropů
 • Montované příčky s ohledem na nosný systém
 • Příčky z akustického hlediska
 • Spáry lehkých příček z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • Závady povrchů příček
 • Praktické příklady

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 15. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302505 Ing. Radim Jurča
2 0005446 Ladislav Novotný
3 0008455 Ing. Zdeněk Čečil