Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Lehké obvodové pláště a příčky – webinář

Lehké obvodové pláště a příčky – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Druhy lehkých obvodových plášťů
 • Funkční požadavky na lehké obvodové pláště
 • Prvky LOPu – Kostra pláště
 • Prvky LOPu – Výplně
 • Prvky LOPu – Spoje
 • Prvky LOPu – Kotvení
 • Konstrukce představěných obvodových plášťů
 • Konstrukce vestavěných obvodových plášťů
 • Dělení příček a požadavky na jejich vlastnosti
 • Poruchy příček vlivem přetvoření stropů
 • Montované příčky s ohledem na nosný systém
 • Příčky z akustického hlediska
 • Spáry lehkých příček z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • Závady povrchů příček
 • Praktické příklady

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 15. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602920 Ing. Marek Lokvenc
2 0013381 Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
3 1101121 Ing. Richard Žák
4 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
5 1101788 Ing. Kamil Grigar
6 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
7 1006820 Ing. Martin Kužela
8 1006447 Bc. Milan Preisner
9 0601652 Ing. Monika Kopecká
10 0010933 Ing. Ivana Fialová
11 1103191 Ing. Jan Kajan
12 1006579 Ing. Petr Vedra
13 0010434 Ing. Petr Kašík
14 1004489 Ing. Táňa Švecová
15 0010934 Ing. Iva Suchomelová
16 1007279 Ing. Pavel Jurčo
17 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
18 1007286 Ing. Marek Dohnálek
19 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
20 0701297 Ing. Monika Baráková
21 0009139 Ing. Ivo Drozd
22 0010504 Ing. Kamil Švorc
23 0007696 Ing. Roman Kučera
24 1004424 Ing. Milan Pokorný
25 0701117 Ivana Šafránková
26 1100781 Ing. Jan Krömer
27 1302244 Ing. Tomáš Ruth
28 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
29 0102179 Ing. Josef Jambura
30 1100286 Dagmar Lančová
31 0602044 Ing. Petr Baše
32 0012965 Ing. arch. Martin Karhan
33 0500980 Ing. Petr Pospíšil
34 0013390 Ing. Ondřej Machek
35 0102551 Ing. Emanuel Novák
36 1102975 Ing. Petr Bortlík
37 1103449 Ing. Robert Kotásek
38 1103097 Ing. Petr Ščotka
39 0009562 Ing. František Bartoš
40 1006324 Ing. Jiří Vranečka
41 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
42 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
43 1202134 Ing. Jaroslav Málek
44 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
45 0004966 Ing. Radovan Barsa
46 1103714 Ing. Petr Blažek
47 0602658 Ing. Petr Košťál
48 1100354 Ing. Milan Bortlík
49 1301756 Ing. Tomáš Hubík
50 1301673 Ing. Petr Chytil
51 0602651 Ing. Jana Bulenová
52 0013474 Ing. Ladislav Hodek
53 1100611 Ing. Stanislav Rec
54 0102352 Eliška Příhodová
55 1200070 Ing. Martin Janeček
56 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
57 1007459 Ing. Jiří Müllner
58 1201311 Ing. Klára Dvořáková
59 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
60 0101168 Martin Kolouch
61 0009606 Ing. Michaela Holá
62 1104251 Ing. Josef Hrabec
63 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
64 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
65 1006532 Ing. Martin Dostál
66 1103533 Ing. Michal Kawulok
67 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
68 0402300 Josef Vágner
69 0014217 Ing. Linda Veselá Ph.D.
70 1103552 Ing. Jakub Rakus
71 0701510 Pavel Šmöger
72 1301892 Ing. Martin Kozel
73 0102066 Ing. František Zemek DiS.
74 1301844 Ing. Tomáš Macík
75 1007317 Ing. Jana Macků
76 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
77 0012663 Ing. Martin Kozojed
78 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
79 0600345 Ing. Antonín Šandera
80 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
81 1302401 Ing. Martin Běťák
82 0014134 Ing. Roman Skalický
83 0301594 Ing. Pavel Jaroš
84 1101561 Ing. Vladimír Slonka
85 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
86 1005261 Ing. Michal Hučík
87 0001103 Ing. Luboš Kotlář
88 1006329 Ing. Michal Hlaváč
89 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
90 0014938 Ing. Jan Mládek
91 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
92 0102377 Ladislav Pikl
93 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
94 0600864 Ing. Libor Štok
95 1007447 Ing. Antonín Růžička
96 1006874 Ing. Pavel Macháček
97 0014118 Ing. Václav Jezbera
98 1004139 Ing. Jitka Žlůvová
99 0008255 Ing. Andrej Michalko Ph.D.
100 0013256 Tomáš Kopřiva
101 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
102 1005989 Ing. Jan Ištvánek
103 1302066 František Hruboň
104 0500491 Günter Hanisch
105 0014818 Ing. Michal Procházka
106 1007041 Ing. Michal Příkazský