Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Letní stáže ve firmách

Letní stáže ve firmách

Komora se rozhodla tímto zveřejněním podpořit program, který se týká praxe absolventů vysokých škol. Má umožnit zvýšit možnost uplatnění absolventů v praxi. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě by rádi zavedli PROGRAM LETNÍCH STÁŽÍ STUDENTŮ, který má ambice reagovat na problém nedostatečných praktických zkušeností a dovedností absolventů. S cílem vhodného nastavení uvedeného PROGRAMU si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o zodpovězení několika otázek. Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 10 minut. Prosíme o zodpovězení do 25. dubna 2014.
12. 04. 2014