Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodika zadávání projektových prací

Metodika zadávání projektových prací

ČKAIT, jako připomínkové místo Komory k metodikám BIM, se zapojila do externího kola recenze návrhu „Metodika zadávání veřejných zakázek s využitím BIM“, „smlouva pro služby – draft“ a „vzorové licenční ujednání související s informačním modelem“, zpracované v rámci pracovní skupiny PS02 odboru koncepce BIM, České agentury pro standardizaci. Předané stanovisko obsahuje analýzu problematiky a soubor zásadních připomínek k předloženému návrhu z pohledu osob činných ve výstavbě. Stanovisko včetně připomínek bylo sestaveno na základě názorů získaných především od zástupců komisí pro ZZVZ a technické. Pokud máte zájem se zapojit napište na bim@ckait.cz a budete se moci také vyjádřit. Všechny stanoviska přehledně zde - https://www.ckait.cz/stanoviska-ckait-k-metodikam-bim-agentury-cas

09. 04. 2020