Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - seminář

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - seminář

https://www.ckait.cz/czv/3396845

Hlavní odborné téma – anotace Požadavky na provedení budov s cílem maximálních úspor energie v kombinaci s preferencí obnovitelných zdrojů této energie (nZEB) zcela změnil požadavky na spotřebiče produkující energii spalováním, což se výrazně promítá do požadavků na odvod spalin - tedy provedení spalinových cest, a to jak z hlediska funkčního a energetického, tak z hlediska bezpečnostního a estetického. Na danou situaci reaguje i aktualizace ČSN EN 1443, která pravděpodobně povede k další úpravě legislativy a výrobkových norem. Požadavky na optimalizaci návrhu spalinové cesty kladou na projektanty i realizační firmy zcela nové nároky a zodpovědnost.

Hlavní odborné téma – program akce

  1. právní předpisy v oblasti spalinových cest (včetně ČSN EN 1443)
  2. optimalizace návrhu spalinových cest
  3. výběr a připojování spotřebičů
  4. požární bezpečnost spalinových cest
  5. vady návrhu a realizace spalinových cest
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 67
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1200512 Vladimír Štěpánek
2 0401013 Ivan Vepřek
3 1200511 Lubomír Večeřa