Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - seminář

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 - seminář

POZOR! ZMĚNA DATA  A MÍSTA KONÁNÍ! Nově 8. 10. 2021 SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň

 

https://www.ckait.cz/czv/3396845

Hlavní odborné téma – anotace Požadavky na provedení budov s cílem maximálních úspor energie v kombinaci s preferencí obnovitelných zdrojů této energie (nZEB) zcela změnil požadavky na spotřebiče produkující energii spalováním, což se výrazně promítá do požadavků na odvod spalin - tedy provedení spalinových cest, a to jak z hlediska funkčního a energetického, tak z hlediska bezpečnostního a estetického. Na danou situaci reaguje i aktualizace ČSN EN 1443, která pravděpodobně povede k další úpravě legislativy a výrobkových norem. Požadavky na optimalizaci návrhu spalinové cesty kladou na projektanty i realizační firmy zcela nové nároky a zodpovědnost.

Hlavní odborné téma – program akce

  1. právní předpisy v oblasti spalinových cest (včetně ČSN EN 1443)
  2. optimalizace návrhu spalinových cest
  3. výběr a připojování spotřebičů
  4. požární bezpečnost spalinových cest
  5. vady návrhu a realizace spalinových cest
Termín
Celková kapacita
130
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 97
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1200512 Vladimír Štěpánek
2 0401013 Ivan Vepřek
3 1200511 Lubomír Večeřa
4 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
5 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
6 1004419 Ing. Roman Komosný
7 0200359 Ing. Jaroslav Štětka
8 0201511 Jaroslav Karkoš
9 0200549 Karel Kačer
10 0201674 Ing. Marek Weishäupl
11 0200329 Jaroslav Janda
12 0200816 Petr Rezler
13 0201506 Vlastimil Šatra
14 0200384 Ing. František Žežule
15 0200761 Ing. Dalibor Frank
16 0201121 Ing. Irena Potužáková
17 0200296 Ing. Jan Kutač
18 0200390 Ing. Václav Nový
19 0201375 Ing. Pavel Spisar
20 0201639 Ing. Petr Beneš
21 0001104 Ing. Jiří Bednařík
22 0014764 Ing. Michaela Kenížová
23 1201256 Ing. Jaromír Dejl
24 0200807 Jan Lindauer
25 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
26 0200171 Ing. František Netrval
27 0202200 Ing. Jan Zíka
28 0200367 Ing. Eduard Trojánek
29 0202400 Jaromír Adámek
30 0200832 Ing. Josef Herlík
31 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
32 0200078 Ing. Jan Cikán
33 0202328 Ing. Roman Sornas