Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nedostatky stávajících historických staveb, část 1. – webinář

Nedostatky stávajících historických staveb, část 1. – webinář

Přednáška je rozdělena do dvou částí. Druhá část přednášky (9. 3. 2023).

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vliv vegetace na podzákladí objektů
 • Dopravní hluk a ochrana prosti němu
 • Nosné svislé konstrukce zděné a jejich sanace
 • Nosné svislé konstrukce z kamenného zdiva a jejich sanace
 • Bourání stavebních objektů a konstrukcí
 • Zabezpečování objektů a jejich částí
 • Podchycování nadzemních konstrukcí
 • Rozšiřování a zřizování nových otvorů u zděných objektů
 • Statické chování a provádění kleneb
 • Poruchy a sanace kleneb

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
23. 2. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3–4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webináře Komory je možné absolvovat nejen online, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 22. 2. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
3 1004280 Ing. Adam Kurdík
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 0602651 Ing. Jana Bulenová
6 1102489 Ing. Milan Chrobák
7 0002739 Ing. Milan Hercik
8 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
9 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
10 1302110 Ing. Tomáš Kročil
11 1104491 Ing. Barbora Pavelková
12 0014065 Ing. Marek Tomeček
13 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
14 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
15 1301069 Jiří Vrbík
16 1101729 Ing. René Bystroň
17 0100342 Ing. Zdeněk Žampa
18 0012059 Ing. Vít Dolejší
19 0014808 Jan Hašek
20 0012634 Ing. Tomáš Rokos
21 0010286 Filip Volák
22 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
23 0402463 Pavel Bumba
24 0602852 Ing. Samuel Balcar
25 0011337 Roman Pejskar
26 1006505 Ing. Alžběta Klimszová
27 0014010 Ing. Pavel Kroc
28 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
29 0102356 Ing. Dana Brožová
30 0602920 Ing. Marek Lokvenc
31 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
32 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
33 0010933 Ing. Ivana Fialová
34 0007207 Ing. Jan Trnka
35 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
36 0011693 Ing. Antonín Novák
37 1004424 Ing. Milan Pokorný
38 0014517 Mgr. Ing. Ondřej Kupa
39 1003856 Ing. Martin Koráb
40 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
41 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
42 1002168 Ing. Pavel Rohánek
43 1006237 Ing. Libor Just
44 0012883 Ing. Tereza Rysová
45 0201147 Ing. Karel Eliášek
46 0010307 Ing. Jana Kuřitková
47 0202245 Ing. Pavel Janout
48 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
49 1007109 Ing. Aleš Kupča
50 0009541 Ing. Karel Kozel
51 0014289 Ing. Jan Hercík
52 1302408 Ing. Libor Gášek
53 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
54 0601652 Ing. Monika Kopecká
55 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
56 0009507 Antonín Ballada
57 0101433 Pavel Matoušek
58 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
59 0101092 Ing. Pavel Čurda
60 0011285 Ing. Jan Čadílek
61 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
62 1101462 Roman Otisk
63 0008539 Ing. Jan Hašek
64 0015060 Ing. Martin Padevět
65 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
66 0701619 Bc. Zdeněk Tobiáš
67 1302487 Ing. Lukáš Kulla
68 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
69 1006371 Ing. Pavel Buřič
70 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
71 1001007 Ing. Aleš Čeleda
72 1201494 Ing. Pavel Rada
73 0011231 Ing. Miroslav Šmejkal
74 0402472 Ing. Veronika Homolková
75 1003093 Ing. Rostislav Bílek
76 0701208 Ing. Josef Dvořák
77 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
78 1301920 Miroslav Matějka
79 0014423 Ing. Tibor Jéger
80 0602658 Ing. Petr Košťál
81 0009660 Ing. Jiří Pavelka
82 0001104 Ing. Jiří Bednařík
83 1003452 Ing. Miloslav Schneider
84 1002949 Ing. Antonín Pokorný
85 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
86 1104031 Ivo Bůžek
87 0001103 Ing. Luboš Kotlář
88 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
89 0102551 Ing. Emanuel Novák
90 0011023 Ing. Jan Blažek
91 0700576 Ing. František Češka
92 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
93 0014044 Ing. Jan Vecko
94 1202134 Ing. Jaroslav Málek
95 0101168 Martin Kolouch
96 0501319 Ing. Pavel Nechanický
97 0013451 Ing. Jiří Janků
98 1004201 Ing. Jan Matějíček
99 1400328 Ing. Jiří Veselý
100 0012912 Ing. Jiří Lávic
101 0102364 Martin Tůma DiS.
102 0012143 Ing. Roman Kliment
103 1001104 Ing. Jaroslav Ryška
104 0013134 Ing. arch. Lenka David
105 1005094 Ing. Gabriela Nováková
106 0008451 Ing. Jiří Plichta
107 0300012 Ing. Alois Švehla
108 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
109 0011315 Ing. Josef Vaňásek
110 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
111 1005473 Jan Rolínek
112 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
113 0014311 Jan Šulc
114 0012977 Ing. Jan Weigl
115 1102342 Ing. Pavel Slíva
116 0007696 Ing. Roman Kučera
117 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
118 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
119 0101287 Ing. Karel Jandourek
120 0012958 Václav Horák
121 1003401 Ing. Michal Gregor
122 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
123 1103559 Ing. Jaroslava Zdražilová
124 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
125 1302034 Daniel Boucník
126 1102623 Ing. Milan Cieslar
127 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
128 0013919 Ing. Petr Pospíšil
129 1007222 Ing. Radim Stloukal
130 0102636 Ing. Tomáš Brožek
131 0014205 Ing. Michal Drozd
132 0100069 Ing. Lubomír Hlom
133 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
134 1202319 Radek Hrbáček DiS.
135 0007809 Ing. Jolana Váňová
136 0015040 Ing. Monika Melichárková
137 0602720 Ing. Jan Hejcman
138 0013715 Ing. arch. Filip Müller
139 0300692 Alena Lehečková
140 0010446 Ing. Martin Perlík
141 0011708 Ladislav Krešne
142 0301430 Zdeněk Pospíšil
143 1300638 Ing. Oldřich Sobek
144 1007193 Ing. Jiří Sedlář MBA
145 0602504 Ing. Martin Hynek
146 0402650 Ing. Aleš Kraus
147 0201030 Ing. Ivo Mikáska
148 0015058 Ing. Jan Šmolík
149 1302208 Ing. Mirko Ingr
150 0009423 Ing. Lenka Tomanová
151 1104469 Ing. Magdaléna Hanzelková
152 1007206 Ing. Eva Bartolšic Moravcová
153 1102452 Ing. Luděk Valík
154 0500981 Ing. Pavel Štípek
155 1006349 Ing. Michal Suchna
156 1006154 Mario Pakes
157 1201746 Ing. Martin Černý
158 1006495 Ing. Šárka Justová
159 0014841 Ing. Tomáš Matula
160 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
161 1202381 Ing. Ivo Toláš
162 1005189 Ing. Petr Michálek
163 1302246 Marian Kozubík
164 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
165 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
166 1201207 Ing. Dalibor Jati
167 0201111 Ing. Martin Karafiát
168 0014775 Ing. Miroslav Šusták
169 1202363 Ing. Petr Kocourek
170 0501466 Ing. Jiří Kočí
171 0002801 Ing. František Smetana
172 1302078 Ing. Lenka Dudková
173 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
174 0102494 Ing. Tomáš Čihák
175 1004979 Ing. Ilona Janíková
176 0006103 Ing. Josef Novotný
177 0701668 Ing. Lukáš Kovář
178 1005450 Ing. Oldřich Tomíček Ph.D.
179 1006672 Ing. Radim Holub
180 1103396 Ing. Blanka Křižková
181 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
182 0602414 Libor Klubal DiS.
183 0005059 Hynek Čvančara
184 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
185 0400316 Ing. Josef Paul
186 1302253 Ing. David Zapletal
187 1104497 Ing. et Ing. Dominika Drkošová
188 0011622 Ing. Michal Kopecký
189 1002307 Ing. Petr Kristýnek
190 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
191 0014891 Ing. Michal Vaňkát
192 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
193 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
194 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.