Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nedostatky stávajících historických staveb, část 2. – webinář

Nedostatky stávajících historických staveb, část 2. – webinář

Přednáška je rozdělena do dvou částí. První část přednášky (23. 2. 2023).

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Dřevěné konstrukce a krovy
 • Biologičtí škůdci dřeva a jejich likvidace
 • Šíření kouře v kostelích
 • Komíny jako riziko požárů
 • Systémy detekce požáru
 • Elektrická požární signalizace
 • Bodové a nasávací detektory
 • Systémy sprinklerové a na vodní mlhu
 • Zabezpečovací zařízení na příkladech
 • Požární zabezpečení hradu Karlštejna

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
9. 3. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3–4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webináře Komory je možné absolvovat nejen online, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 8. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0002739 Ing. Milan Hercik
3 1302110 Ing. Tomáš Kročil
4 1004280 Ing. Adam Kurdík
5 1104491 Ing. Barbora Pavelková
6 0014065 Ing. Marek Tomeček
7 1102489 Ing. Milan Chrobák
8 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
9 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 1101729 Ing. René Bystroň
12 0100342 Ing. Zdeněk Žampa
13 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
14 0012634 Ing. Tomáš Rokos
15 0010286 Filip Volák
16 0011337 Roman Pejskar
17 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
18 1006505 Ing. Alžběta Klimszová
19 0602920 Ing. Marek Lokvenc
20 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
21 0010933 Ing. Ivana Fialová
22 0007207 Ing. Jan Trnka
23 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
24 0011693 Ing. Antonín Novák
25 0014517 Mgr. Ing. Ondřej Kupa
26 1003856 Ing. Martin Koráb
27 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
28 1002168 Ing. Pavel Rohánek
29 1006237 Ing. Libor Just
30 0012883 Ing. Tereza Rysová
31 0201147 Ing. Karel Eliášek
32 0202245 Ing. Pavel Janout
33 1101462 Roman Otisk
34 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
35 0001103 Ing. Luboš Kotlář
36 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
37 0700576 Ing. František Češka
38 0014044 Ing. Jan Vecko
39 0101168 Martin Kolouch
40 0013451 Ing. Jiří Janků
41 1001104 Ing. Jaroslav Ryška
42 1005094 Ing. Gabriela Nováková
43 0011315 Ing. Josef Vaňásek
44 0101287 Ing. Karel Jandourek
45 1103559 Ing. Jaroslava Zdražilová
46 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
47 0013919 Ing. Petr Pospíšil
48 0100069 Ing. Lubomír Hlom
49 0015040 Ing. Monika Melichárková
50 0010446 Ing. Martin Perlík
51 0301430 Zdeněk Pospíšil
52 1300638 Ing. Oldřich Sobek
53 1007193 Ing. Jiří Sedlář
54 0000836 Pavel Jenčík
55 0402650 Ing. Aleš Kraus
56 1302208 Ing. Mirko Ingr
57 0009423 Ing. Lenka Tomanová
58 0101433 Pavel Matoušek
59 1104469 Ing. Magdaléna Hanzelková
60 1007206 Ing. Eva Bartolšic Moravcová
61 0014010 Ing. Pavel Kroc
62 1006154 Mario Pakes
63 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
64 1302246 Marian Kozubík
65 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
66 0501466 Ing. Jiří Kočí
67 0002801 Ing. František Smetana
68 0009363 Ing. Petra Machová
69 1302078 Ing. Lenka Dudková
70 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
71 0102494 Ing. Tomáš Čihák
72 1004979 Ing. Ilona Janíková
73 1006672 Ing. Radim Holub
74 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
75 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
76 1104497 Ing. et Ing. Dominika Drkošová
77 0011622 Ing. Michal Kopecký
78 1002307 Ing. Petr Kristýnek
79 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
80 1007109 Ing. Aleš Kupča
81 0012532 Ing. Radek Hrma
82 0009562 Ing. František Bartoš
83 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
84 1004281 Ing. Karel Šurý
85 1007112 Ing. Ondřej Vlach
86 1004424 Ing. Milan Pokorný
87 1201831 Ing. Dušan Gadas
88 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
89 0000538 Ing. Marcel Vojanec
90 1102643 Vratislav Bajgar
91 1006574 Ing. Tomáš Holásek
92 1006551 Ing. Petr Málek
93 0301005 Ing. Jitka Briežniková
94 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
95 1103396 Ing. Blanka Křižková
96 1102124 Zbyněk Šmeidler
97 1302253 Ing. David Zapletal
98 1003093 Ing. Rostislav Bílek
99 0102551 Ing. Emanuel Novák
100 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
101 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
102 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
103 1006758 Ing. Petr Klimeš
104 1006361 Ing. Tomáš Hübner
105 0602487 Ing. Petr Bek
106 1200533 Ing. Pavel Grňa
107 1301920 Miroslav Matějka
108 0602720 Ing. Jan Hejcman
109 1201311 Ing. Klára Dvořáková
110 1301673 Ing. Petr Chytil
111 0007809 Ing. Jolana Váňová
112 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
113 1202134 Ing. Jaroslav Málek
114 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
115 0301108 Pavlína Marková
116 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
117 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
118 1003636 Ing. Vladimír Fouček
119 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
120 0401419 Ing. Otakar Starý
121 0014289 Ing. Jan Hercík
122 1007222 Ing. Radim Stloukal
123 1006876 Ing. Martin Major
124 0602414 Libor Klubal DiS.
125 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
126 0012977 Ing. Jan Weigl
127 0602064 Ing. Kamil Červený
128 1201207 Ing. Dalibor Jati
129 0011708 Ladislav Krešne
130 1201335 Ing. Radek Janka
131 0300012 Ing. Alois Švehla
132 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
133 1001877 Ing. Ivan Slepička
134 0000863 Ing. Josef Prošek
135 0601652 Ing. Monika Kopecká
136 1201702 Ing. Martin Černohous
137 1102342 Ing. Pavel Slíva
138 1202381 Ing. Ivo Toláš
139 0000570 Ing. Karel Sehyl
140 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
141 0009730 Michal Hájek
142 1301425 Ing. Radek Bartošík
143 0500981 Ing. Pavel Štípek
144 1201653 Ing. Jaroslav Svoboda
145 1002949 Ing. Antonín Pokorný
146 0101251 Ing. Petr Skala
147 1005750 Ing. Vít Bartolšic
148 0201030 Ing. Ivo Mikáska
149 1104100 Ing. Jiří Němec
150 0008023 doc. Ing. Roman Šafář
151 1301157 Jan Čop
152 0005482 Ing. Tomáš Leiss
153 0102524 Ing. Tomáš Marchal
154 1006371 Ing. Pavel Buřič
155 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
156 1202439 Ing. Jakub Ráb
157 0000292 Miloslav Chlumský
158 1302152 Ing. Přemysl Gajdošík
159 1202363 Ing. Petr Kocourek
160 0014765 Ing. Martin Škopek
161 0015058 Ing. Jan Šmolík
162 1007094 Ing. Martin Klempíř
163 3000220 Ing. Katarína Maĺárová
164 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
165 1103418 Ing. Jan Lukáš
166 0201257 Ing. Zbyněk Nový
167 1003401 Ing. Michal Gregor
168 0701122 Ing. Šárka Stačinová
169 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
170 0013251 Kryštof Rotkovský
171 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
172 0602134 Michal Soukup DiS.
173 0009541 Ing. Karel Kozel
174 1201746 Ing. Martin Černý
175 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
176 0014891 Ing. Michal Vaňkát
177 1202319 Radek Hrbáček DiS.
178 0006103 Ing. Josef Novotný
179 1000392 Ing. Miloš Černý
180 1003797 Ing. Pavel Hovorka
181 1104189 Ing. Jakub Ducháč
182 1302066 František Hruboň