Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizovaná činnost ve výstavbě

Autorizovaná činnost ve výstavbě

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
2 dny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
viz téma
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
ID Access (poradatel)
1932
ID Access (akce)
9921
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne

Kurz je koncipován pro zájemce o Autorizovanou činnost ve výstavbě - podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - nově platného osvědčení a oprávnění o odborné způsobilosti k provádě-ní vybraných činností ve výstavbě - pro všechny stavební obory.

Cílová skupina
Kurz je určen pro osobám, které splňují podmínky pro udělení akreditace ve všech oborech. Autorizovanými osobami ve smyslu zákona jsou:
- autorizovaný architekt
- autorizovaný inženýr
- autorizovaný technik

Přednášející:
Ing. Jindřich Pater
Téma: Technické předpisy ve výstavbě
Karel Gletník,
Téma: Územní plánování a stavební řád, soukromé stavební právo