Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nová ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí - seminář

Nová ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí - seminář

ANOTACE: Cílem normy je zachování dosavadních dobrých zkušeností při navrhování běžných základových konstrukcí při využití metodiky návrhu podle Eurokódu 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Jde o přehled a doporučení návrhových výpočetních metod, s kterými byly dobré zkušenosti.


Hlavní odborné téma – program akce:

V květnu letošního roku byla dokončena nová česká norma pro zakládání staveb ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody.

Zaměřuje se na navrhování následujících geotechnických konstrukcí při využití výpočetních modelů:

  • plošné základy,
  • pilotové základy,
  • mikropilotové základy,
  • sloupy tryskové injektáže pro osové zatížení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Jan Masopust, CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra geotechniky

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Termín
Celková kapacita
40
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 6
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012625 Ing. Filip Jiřičný
2 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
3 0008530 Ing. Čestmír Brožek
4 0501363 Ing. Jaroslav Pfleger
5 0013219 Ing. Mária Vaňková
6 0004336 Ing. Lubomír Šípek
7 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
8 0102502 Ing. Jindřich Smolík
9 0007207 Ing. Jan Trnka
10 0602722 Ing. Martin Fejks
11 1104220 Ing. Ingrid Vašíčková
12 0009449 Ing. Jan Štěpán
13 0011035 Ing. Martin Tydlitát
14 0009648 Ing. Petr Žalský Ph.D.
15 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
16 0013409 Ing. Michal Vysušil
17 0002025 RNDr. Jan Piskač
18 0012451 Ing. Jakub Nosek
19 0013373 Ing. Jan Bartaloš
20 1006616 Ing. Martin Sýkora
21 0102515 Ing. Ondřej Hnud
22 0013096 Ing. Michal Kubalík
23 0009660 Ing. Jiří Pavelka
24 0003778 Ing. Miloslav Smutek Ph.D.
25 0013470 Ing. Jiří Bacony
26 0012532 Ing. Radek Hrma
27 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
28 0008742 Ing. Karel Košek
29 0006950 Ing. Miloš Novák
30 0011843 Ing. Michal Drahorád Ph.D.
31 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
32 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
33 0601770 Ing. Martin Stránský Ph.D.
34 0300692 Alena Lehečková