Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nová ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí - webinář

Nová ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí - webinář

ANOTACE: Cílem normy je zachování dosavadních dobrých zkušeností při navrhování běžných základových konstrukcí při využití metodiky návrhu podle Eurokódu 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Jde o přehled a doporučení návrhových výpočetních metod, s kterými byly dobré zkušenosti.


Hlavní odborné téma – program akce:

V květnu letošního roku byla dokončena nová česká norma pro zakládání staveb ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody.

Zaměřuje se na navrhování následujících geotechnických konstrukcí při využití výpočetních modelů:

  • plošné základy,
  • pilotové základy,
  • mikropilotové základy,
  • sloupy tryskové injektáže pro osové zatížení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Jan Masopust, CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra geotechniky

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 16. 09. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
342
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1103753 Ing. Jana Kalužíková
2 1103417 Ing. Jana Opělová
3 1103418 Ing. Jan Lukáš
4 1302467 Ing. Michal Křížek
5 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
6 1104300 Ing. Robert Malchárek
7 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
8 0013583 Ing. Ondřej Prášek
9 1201778 Ing. Radim Dostál
10 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
11 1101729 Ing. René Bystroň
12 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
13 0011778 Ing. Jana Školová
14 1103635 Ing. Martin Robenek
15 0102380 Michael Novák DiS.
16 1202108 Ing. Tomáš Jureček
17 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
18 0102603 Ing. Michael Martin
19 1104100 Ing. Jiří Němec
20 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
21 1006735 Ing. Michal Strakon
22 1006672 Ing. Radim Holub
23 0700177 Ing. Jaromír Kucián
24 0003240 Ing. Antonín Perný
25 1005640 Ing. Pavel Kaláb Ph.D.
26 0002739 Ing. Milan Hercik
27 0007708 Václav Klaboch
28 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
29 1103338 Ing. Ivo Masárech
30 0012299 Ing. Jiří Velebil
31 0006802 Ing. Petr Pavlíček
32 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
33 0011671 Ing. Roman Franěk
34 0501319 Ing. Pavel Nechanický
35 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
36 0013068 Ing. Martin Schneider
37 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
38 1400558 Ing. Tomáš Dvořák
39 0008382 Ing. Vít Kudrnovský
40 1006408 Ing. Jiří Ilčík Ph.D.
41 0000849 Ing. Tomáš Dvořák
42 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
43 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
44 0009139 Ing. Ivo Drozd
45 0014416 Ing. Tomáš Černý
46 0012143 Ing. Roman Kliment
47 0010767 Ing. Marián Múdry
48 0400384 Ing. Ladislav Homola
49 0013969 Ing. Petr Janeček
50 0010574 Ing. Jiří Jelínek
51 0501268 Ing. Jan Drechsler
52 0012395 Jan Červenka
53 0012490 Ing. Petr Duník
54 0102593 Ing. Jan Tausek
55 1002453 Ing. Eva Hebedová
56 0500347 Ing. Jiří Vaněk
57 0010699 Tomáš Pilík DiS.
58 0013911 Ing. Michal Soukup
59 0012834 Mgr. Petr Olišar
60 0011334 Ing. Milan Krecht
61 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
62 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
63 1007113 Ing. Jan Nováček Ph.D.
64 1103337 Ing. Pavel Šípek
65 1001086 Ing. Richard Macek
66 0500632 Ing. Josef Ježek
67 0300875 Ing. Luboš Kadaně
68 3000292 Ing. Juraj Štrbák
69 1200070 Ing. Martin Janeček
70 0102032 Ing. Milan Vávra
71 1004280 Ing. Adam Kurdík
72 0013133 Ing. Boris Navrátil
73 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
74 1001104 Ing. Jaroslav Ryška
75 1101197 Ing. František Šindýlek
76 1005811 Daniel Chocholatý
77 0501427 Ing. Miroslav Kubín
78 1102332 Ing. Marek Lukáš
79 1103503 Ing. Jiří Skopalík
80 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
81 1000528 Ing. Stanislav Hunal
82 0701578 Ing. Pavel Doležal
83 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
84 0013935 Ing. Josef Zikeš
85 1200884 Ing. Petr Hošek
86 1400293 Ing. Jiří Příhoda
87 1002627 Ing. Ladislav Konečný
88 1300055 Ing. Karol Harár
89 0102502 Ing. Jindřich Smolík
90 1302208 Ing. Mirko Ingr
91 0701569 Ing. Pavel Hrobař
92 1002552 Dr.Ing. Jiří Pícha
93 1104170 Ing. Jiří Bednář
94 1006416 Ing. Oto Siegel
95 1103910 Ing. Jiří Mašek
96 1104075 Ing. Petr Agel Ph.D.
97 0701231 Ing. Michal Sadílek
98 1302290 Ing. Michal Bezruč
99 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
100 0011285 Ing. Jan Čadílek
101 1005545 Ing. Marián Olejník
102 0602504 Ing. Martin Hynek
103 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
104 1004868 Ing. Michal Rak
105 1103505 Ing. Lukáš Volný
106 0102112 Ing. Daniel Kadlec
107 0012977 Ing. Jan Weigl
108 0014083 Ing. Roman Vaďura
109 0201375 Ing. Pavel Spisar
110 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
111 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
112 0301546 Ing. Andrea Sládečková
113 0501054 Ing. Marek Nový
114 1102948 Ing. Jan Homola
115 1101734 Pavel Lištvan
116 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
117 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
118 0401290 Ing. Daniela Pleskotová
119 1001687 Ing. Petr Hájek
120 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
121 1002933 Ing. Miroslav Tomala
122 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
123 1103319 Ing. Jakub Hudečka
124 0002627 Ing. Milan Sigmund
125 1103150 Ing. Aleš Palička
126 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
127 1004894 Ing. Radek Šilar
128 0601537 Ing. Tomáš Král
129 0402198 Ing. Tomáš Felix
130 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
131 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
132 0011001 Ing. Ivona Novotná
133 1005477 Ing. Radek Benc
134 1005899 Ing. Petr Kosík
135 1104221 Ing. Jan Maršálek
136 1201524 Ing. Miroslav Jurka
137 1006879 Ing. Petr Ducháč
138 0014443 Filip Soudek
139 0011324 Ing. Václav Beránek
140 1201408 Ing. Martin Dvořák
141 1103633 Bc. Pavel Němčanský
142 1004120 Ing. Tomáš Baše
143 0012763 Ing. Ctibor Havlík
144 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
145 0701163 Roman Štěpán
146 0701249 Ing. Jaroslav Trávníček
147 1302297 Ing. Petr Paštěka
148 1004362 Ing. Bořek Procházka
149 0008664 Ing. Petr Řehák
150 1100245 Ing. Vladimír Vrána
151 1302049 Ing. Vojtěch Šrámek
152 1006592 Ing. Zdeněk Koudela
153 1006089 Ing. Josef Bíško
154 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
155 1006116 Ing. Jiří Kocourek
156 1006545 Ing. et Ing. Petr Páleník
157 1202239 Ing-. Petr Šedivý
158 0700040 Ing. Tomáš Doleček
159 1005667 Ing. Petr Válek
160 1006527 Ing. Rostislav Mazáč
161 0012012 Ing. Ondřej Klečka
162 0300107 Ing. Miloslav Landa
163 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
164 1102756 Ing. Jiří Novotný
165 1102497 Ing. Petr Škrobánek
166 0201609 Ing. Anna Kopecká
167 0012406 Ing. Tomáš Louženský
168 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
169 0009044 Ing. Jan Skála
170 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
171 0701565 Ing. František Doubravský
172 0701229 Ing. Martin Vašina
173 1005813 Ing. Jiří Urban
174 1103477 Ing. Martin Kaleta
175 1006480 Ing. Dalibor Diviš
176 0014205 Ing. Michal Drozd
177 0000863 Ing. Josef Prošek
178 0202195 Ing. Jakub Švehla
179 0200761 Ing. Dalibor Frank
180 0009906 Ing. Antonín Chrást
181 0500348 Ing. Aleš Vacek
182 0602720 Ing. Jan Hejcman
183 0402347 Ing. Vladimír Šmelhaus
184 1003286 Ing. Bořek Čerbák
185 0011528 Ing. Dušan Davídek
186 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
187 1006024 Ing. Petr Chmel
188 0401142 Milan Strauss
189 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
190 0002625 Ing. Klement Neugebauer
191 0600534 Ing. Rostislav Zeiska
192 1101331 Ing. Jiří Jungmann
193 1002817 Ing. Josef Doležal
194 0400963 Ing. Antonín Wachtel
195 1201317 Ing. Roman Zubatý
196 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
197 0100368 Ing. Vladimír Soukup
198 1102253 Ing. Dušan Kolek
199 0401637 Ing. Jiří Ratzenbek
200 1004498 Ing. Martin Drnec
201 1006497 Ing. Mário Lenčéš
202 1400392 Ing. Iva Růžičková
203 0401419 Ing. Otakar Starý
204 1005944 Ing. Martin Jaroš
205 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
206 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
207 0012691 Ing. Petr Hajný
208 1201572 Ing. Marian Frydrych
209 1201720 Ing. Adolf Herman
210 1005333 Ing. Oldřich Kabelka
211 1002891 Ing. Blanka Dvořáková
212 1001859 Ing. Vladimír Holič
213 0013195 Ing. Lukáš Loudil
214 0700462 Ing. Jiří Mrkvička
215 0201765 Ing. Jaroslav Šípek
216 1000558 Ing. Vladimír Valenta
217 0101161 Ing. Jaroslav Kubeš
218 1101190 Ing. Ivo Křížek
219 1301401 Karel Beneš
220 0012295 Ing. Přemysl Vodička
221 0013390 Ing. Ondřej Machek
222 0011600 Ing. Patrik Škoch
223 0600385 Ing. Jiří Vejvoda
224 0400071 Ing. Jiří Oudes
225 1006346 Ing. Jan Špatný
226 1300930 Ing. Petr Skřivánek
227 1400517 Ing. Petr Geist
228 1001517 Ing. Vladimír Kramář
229 1006045 Ing. Jakub Zedník
230 1004979 Ing. Ilona Janíková
231 1101358 Ing. Libor Vlk
232 0014354 Mgr. Zdeněk Brunát
233 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
234 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
235 1004150 Ing. Dalibor Vrubel
236 1103405 Ing. Petr Chroboček
237 0010933 Ing. Ivana Fialová
238 0101830 Ing. Martin Kačer
239 0602223 Ing. Jiří Marek
240 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
241 0402207 Ing. Petr Ptáček
242 0101401 Ing. Martin Růžička CSc.
243 1006365 Ing. Samir Asfour
244 1301673 Ing. Petr Chytil
245 1100527 Ing. Ladislav Lorenc
246 1102489 Ing. Milan Chrobák
247 1100781 Ing. Jan Krőmer
248 1002035 Ing. Antonín Muška
249 0602632 Ondřej Beneš
250 0013948 Ing. Martin Gula
251 1101458 Pavla Burá
252 0701265 Jiří Mojžíš
253 1004424 Ing. Milan Pokorný
254 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
255 0011357 Ing. Robin Grebík
256 1302034 Daniel Boucník
257 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
258 0012203 Ing.Mgr. Jan Valenta Ph.D.
259 0701401 Ing. Martin Šindelář
260 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
261 0501370 Ing. Michal Drobník
262 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
263 1006761 Ing. Libor Kotík
264 1002282 Ing. Martin Pospíšil
265 1006371 Ing. Pavel Buřič
266 1202310 Ing. Marek Pavel
267 1201231 Ing. Luděk Ježek
268 0011638 Ing. Pavel Chmelík
269 0100709 Ing. Tomáš Mráz
270 1101748 Josef Zahel
271 0101137 Ing. Pavel Jakeš
272 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
273 3000326 Ing. Soňa Horáčeková
274 0014134 Ing. Roman Skalický
275 0400105 Ing. Jiří Vaněček
276 3000333 Ing. Marek Semančík
277 0402527 Filip Kollár DiS.
278 1006652 Ing. Dominik Hochman
279 3000278 Ing. Martin Hukel
280 1004229 Ing. Milan Štukavec MSc., Ph.D. MBA
281 0014318 Václav Chvojka
282 0402070 Lukáš Benda
283 1101661 Ing. Radan Sležka
284 1006820 Ing. Martin Kužela
285 0008663 Ing. Marek Strnad
286 0003577 Ing. Hana Gattermayerová CSc.
287 1100777 Ing. Markéta Pobořilová
288 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
289 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
290 3000334 Ing. Vladimír Suchár
291 1003856 Ing. Martin Koráb
292 0602324 Ing. Jiří Havrda
293 0602138 Ing. Tomáš Měchura
294 0600582 Ing. František Futera
295 0201955 Ing. Karel Matějka
296 1001444 Ing. Jan Heralecký
297 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
298 1006758 Ing. Petr Klimeš
299 0013385 Ing. Miroslav Drázský
300 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
301 0200171 Ing. František Netrval
302 0014144 Ing. Pavel Hošek
303 0101986 Ing. Miroslav Korecký
304 1102159 Ing. Petr Drbušek
305 0010633 Ing. Jan Vacík
306 1002326 Ing. Ivana Imrišová
307 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
308 0501252 Ing. Filip Kučera
309 1006215 Ing. Libor Helán
310 0102605 Ing. Lukáš Benda
311 1006725 Ing. Vladimír Potomák
312 0100707 Ing. Daniel Horák
313 0201981 Ing. Tomáš Horejš
314 0014290 RNDr. Karel Sosna Ph.D.
315 0001003 Ing. Václav Voldřich
316 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
317 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
318 1006798 Ing. Martin Glabasňa
319 1004821 Ing. Jan Kasan
320 1104103 Ing. Radek Kreisl
321 0500861 Ing. Josef Mocák
322 0010670 Ing. Pavel Fadrný
323 1001247 Ing. Miroslav Bém
324 0602684 Ing. Ondřej Černý
325 1103744 Ing. Martin Chrástek
326 1301255 Ing. Rostislav Bajza
327 0010490 Ing. Petr Hladík
328 0014465 Ing. Klára Indrová
329 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
330 0701297 Ing. Monika Baráková
331 1400545 Ing. Martin Peňáz
332 1004778 Jan Ros
333 1006022 Ing. Peter Trnka
334 1005839 Ing. Jana Lukášková
335 1003093 Ing. Rostislav Bílek
336 0012218 Ing. Roman Sochor
337 0014464 Ing. Kryštof Toman
338 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
339 0602794 Ing. Roland Mikulička
340 0200628 Ing. Jan Sýkora