Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nová zelená úsporám pokračuje – seminář

Nová zelená úsporám pokračuje – seminář

Anotace: Dne 12.10.2021 byla vyhlášena nová výzva velmi úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám, který má zatím zajištěno financování do roku 2025. Jeho podmínky popisuje Směrnice MŽP č. 8/2021. Protože tato nová výzva přináší změny v podmínkách dotace pro žadatele, zpracovatele žádostí, projektanty a energetické specialisty, připravili jsme společně se specialisty SFŽP seminář, na kterém se s těmito změnami seznámíme.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Zhodnocení předchozí výzvy, která byla vyhlášena v roce 2015.
  • Závazné podmínky pro žadatele a příjemce v oblasti "Rodinné domky".
  • Závazné podmínky pro žadatele a příjemce v oblasti "Bytové domy".
  • Dešťovka, využití odpadní vody, fotovoltaické systémy, ekomobilita.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
18. 11. 2021 od 9 hod. (délka trvání 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
74
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 71
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009000 Ing. František Rulík
2 0401022 Jiří Buneš
3 0100385 Václav Mráz