Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nová zelená úsporám pokračuje – webinář

Nová zelená úsporám pokračuje – webinář

Anotace: Dne 12.10.2021 byla vyhlášena nová výzva velmi úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám, který má zatím zajištěno financování do roku 2025. Jeho podmínky popisuje Směrnice MŽP č. 8/2021. Protože tato nová výzva přináší změny v podmínkách dotace pro žadatele, zpracovatele žádostí, projektanty a energetické specialisty, připravili jsme společně se specialisty SFŽP seminář, na kterém se s těmito změnami seznámíme.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Zhodnocení předchozí výzvy, která byla vyhlášena v roce 2015.
  • Závazné podmínky pro žadatele a příjemce v oblasti "Rodinné domky".
  • Závazné podmínky pro žadatele a příjemce v oblasti "Bytové domy".
  • Dešťovka, využití odpadní vody, fotovoltaické systémy, ekomobilita.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
18. 11. 2021 od 9 hod. (délka trvání 3-4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
210
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 0008133 Ing. Jan Mrzílek
3 0202150 Ing. Jan Dočekal
4 0102179 Ing. Josef Jambura
5 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
6 0401399 Ing. Josef Kytýr
7 0014624 Pavel Zuska
8 1400691 Ing. Mirek Fučík
9 0013402 Ing. Pavel Nováček
10 0102321 Ing. Antonín Pokorný
11 0013668 Ing. Martin Fiury
12 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
13 1400573 Ing. Tomáš Rouča
14 1103599 Pavel Šalmík
15 0013474 Ing. Ladislav Hodek
16 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
17 0008944 Ing. Václav Andres
18 1007092 Bc. Lukáš Dobeš
19 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
20 1201810 Ing. Petr Nevřela
21 1005890 Ing. Kateřina Miholová
22 0400963 Ing. Antonín Wachtel
23 0602573 Ing. Michal Dostál
24 1007132 Ing. Radim Hubený
25 0004017 Ing. Božena Rusová
26 1005243 Ing. Petr Mitrenga
27 0008802 Ing. Zdeněk Vávra
28 0201257 Ing. Zbyněk Nový
29 1004121 Pavel Kroutil
30 0013219 Ing. Mária Vaňková
31 0102560 Ing. Miroslav Veselý
32 1006106 Ing. Jan Máca
33 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
34 0202280 Milan Krbec
35 1005817 Martin Motl
36 0201442 Martin Vild
37 0000863 Ing. Josef Prošek
38 0401305 Ing. Josef Kastner
39 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
40 1001902 Ing. Michal Slavík
41 1302084 Ing. Jan Roubalík
42 1301422 Ing. Libor Pavelka
43 0006585 Ing. Tomáš Klíma
44 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
45 0700898 Jiří Volf
46 0202065 Martin Uhlíř
47 1103487 Ing. Roman Rossípal
48 0300128 Ing. Ivo Čechman
49 1101748 Josef Zahel
50 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
51 0701466 Ing. David Vostřák
52 0202409 Ing. Adéla Hromířová
53 1006870 Ing. Miloslav Novotný
54 0008555 Ing. Renata Ševčíková
55 0003654 Ing. Zdeněk Levý
56 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
57 0700235 Ing. Jan Vašata
58 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
59 1300793 Ing. Stanislav Peňás
60 0014676 Ing. Václav Novotný
61 0005253 Ing. Viktor Kouřílek
62 0005894 Ing. Dagmar Černá
63 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
64 1005573 Ing. Michael Jaďuď
65 0202255 Jaromír Jaren DiS.
66 0601775 Ing. Jiří Kodýtek
67 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
68 1302405 Marek Fiala DiS.
69 1102548 Ing. Miroslava Lacioková
70 1002272 Ing. Jana Sedláčková
71 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
72 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
73 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
74 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
75 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
76 0007711 Ing. Pavel Doležil
77 1000254 Ing. Eva Ševelová
78 1100045 Ing. Petr Kotlán
79 0401954 Jan Pešout
80 0602602 Ing. Eva Blažková
81 0500994 Petra Nosková
82 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
83 0013193 Ing. Kateřina Ullmannová
84 1104296 Rostislav Vaněk
85 1101121 Ing. Richard Žák
86 0011556 Ing. Richard Laššák
87 0008608 Ing. Karel Hocke
88 1102122 Ing. Petr Řeha
89 0013590 Ing. Stanislav Mastný
90 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
91 1104251 Ing. Josef Hrabec
92 0000641 Ing. Jana Hejnalová
93 1302060 Ing. Jaromír Marášek
94 0013187 Ing. Petr Chovanec
95 0013891 Ing. Tomáš Dvořák
96 0201778 Alena Kadlecová
97 1103547 Ing. Radim Kytnar
98 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
99 1000660 Alena Danielová
100 1103280 Ing. Martin Langer
101 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
102 1004979 Ing. Ilona Janíková
103 1104241 Radim Morcinek
104 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
105 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
106 1202221 Ing. Martin Kopečný
107 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
108 1103597 Ing. Milan Činčala
109 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
110 1302034 Daniel Boucník
111 0200526 Ing. Ladislav Nožička
112 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
113 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
114 0100896 Ing. František Zajíc
115 0013937 Ing. David Šulák
116 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
117 1301537 Ing. Karel Vítek
118 0010037 Ing. Pavel Jindra
119 0600674 Ing. Radko Novotný
120 0300207 Ing. Pavel Cenefels
121 0013134 Ing. arch. Lenka David
122 1302344 Tomáš Ševčík
123 0200480 Ing. Jaroslav Vytisk
124 0202171 Ing. Marcela Procházková
125 0012475 Ing. Martin Krýcha
126 1102124 Zbyněk Šmeidler
127 0010595 Ing. Pavel Pánek
128 1006747 Ing. Pavel Janás
129 1004424 Ing. Milan Pokorný
130 0007120 Petr Cyprián
131 0014172 Ing. Petr Vild
132 0102276 Ing. Karel Štádlík
133 0013969 Ing. Petr Janeček
134 1302138 David Liška
135 0101168 Martin Kolouch
136 0401926 Ing. Ivo Šrámek
137 1202319 Radek Hrbáček DiS.
138 1302415 Jaromír Šašinka
139 0012219 Ing. Jan Tvardík
140 0400621 Drahuše Štěpanovská
141 0500204 Ing. Jan Zeman
142 0400692 Ing. Miroslav Tesař
143 1201702 Ing. Martin Černohous
144 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
145 1202279 Ing. Miroslav Veselý
146 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
147 0011841 Ing. Eliška Mazancová
148 0012866 Ing. Daniel Poláček
149 0401997 Ondřej Janák DiS.
150 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
151 1300316 Ing. Jaromír Večerka
152 1005624 Ing. Petr Novák
153 1103989 Ing. Eduard Oborný
154 0402495 Ing. Jiří Novotný
155 1101282 Ing. Petr Weczerek
156 1100719 Ing. Josef Opluštil
157 0011032 Ing. Naďa Rosická
158 0003351 Miroslav Kmínek
159 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
160 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
161 1005387 Ing. Zuzana Lidmerová
162 0602553 Ing. Martin Kaplan
163 0701176 Ing. Zdeněk Petráň
164 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
165 0007052 Ing. Milan Bechyně
166 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
167 0011622 Ing. Michal Kopecký
168 0501404 Ing. Aleš Rožec
169 0402230 Ing. Luděk Sahulka
170 1101649 Ing. Ivan Machus
171 1005265 Ing. Miloš Hrnčíř
172 0601416 Ing. Renata Novotná
173 1200850 Ing. Miroslav Geryk
174 0402565 Jiří Martínek
175 0010446 Ing. Martin Perlík
176 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
177 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
178 0013113 Ing. Petr Peštál
179 0009699 Ing. Miluše Drmlová Ph.D.
180 0012059 Ing. Vít Dolejší
181 1101637 Jana Štvrtňová
182 0014486 Ing. Michal Netík
183 1301985 Ing. Libor Josefík
184 0010256 Ing. Jan Hladík
185 0100485 Ing. Josef Šimeček
186 1003619 Ing. Jana Bendová
187 0101372 Ing. Petr Moučka
188 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
189 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
190 0201894 Ing. Věra Šťastná
191 1101317 Ing. Miroslav Czernik
192 0402159 Lubomír Tesař
193 0008367 Ing. Věra Kavalírová
194 1201746 Ing. Martin Černý
195 0008878 Zuzana Šmirousová
196 0011402 Josef Slabihoudek
197 1201052 Ing. Peter Melicherík
198 0201111 Ing. Martin Karafiát
199 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
200 0101119 Ing. Jaroslav Švec
201 1301741 Ing. Zdeněk Řihák
202 0009541 Ing. Karel Kozel
203 0500499 Ing. Jiří Novotný
204 1103714 Ing. Petr Blažek
205 1004506 Ing. Jan Doležal
206 1202363 Ing. Petr Kocourek
207 1201635 Roman Vašina
208 1201941 Jiří Zapletal
209 0102546 Ing. Marek Hrabčák
210 0008470 Martin Malý MSc., B.A.
211 1003430 Ing. Bc. Petr Buráň