Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové mapové a geografické podklady pro projektování

Nové mapové a geografické podklady pro projektování

Pozvánka na přednášku pořádanou  OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

MAPOVÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ

 která se koná dne 2. května 2023  14.30 hod. v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-

2.0

Přednáší

Ing. Karel Brázdil, CSc.  

 Zeměměřický úřad

Přednáška se zabývá novými mapovými a jinými geografickými podklady a produkty České republiky určenými pro projektování ve stavebnictví. Zeměměřický úřad je orgánem státní správy, který zodpovídá za tvorbu geodetických, kartografických a geografických standardů. Úřad úzce spolupracuje s jinými orgány veřejné správy na vývoji tzv. Digitální mapy veřejné správy.  Přednáška rekapituluje obsah právních úprav v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí a dále informuje zejména o stavu a vývoji geodetických základů ČR, Základní báze geografických dat České republiky, státních mapových dílech určených pro veřejné užití a o perspektivách rozvoje Informačního systému zeměměřictví a Digitální mapy veřejné správy. V přednášce jsou zahrnuty příklady efektivního využívání standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a služeb ve stavebním projektování.

Program přednášky

 1. Přehled vybrané legislativy
 2. Geodetické souřadnicové systémy a kartografická zobrazení
 3. Základní lokalizační standardy – definice
 4. Informační systémy zeměměřictví a katastru
 5. ZABAGED®

Přestávka          

 1. Výškopisné databáze
 2. Ortofoto České republiky
 3. Státní mapová díla
 4. Geoportál ČÚZK – objednání a distribuce produktů, Open Data
 5. Nové projekty v oboru zeměměřictví ve prospěch digitalizace projektování (BIM, 3D vystavěné prostředí,…)
 6. Diskuse

Vstup zdarma!

ÚČAST NA PŘEDNÁŠCE JE HODNOCENA 1 KREDITNÍM BODEM

Kontaktní osoba Miroslava Dolanová, 724035703, hradeckralove@ckait.cz

Termín