Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela nového stavebního zákona prochází druhým čtením

Novela nového stavebního zákona prochází druhým čtením

Odborné profesní organizace ČKAIT - CACE - ČSSI - AUÚP - STP odeslaly 7. března 2023 Vládě ČR a na vědomí všem poslancům Parlamentu ČR společný dopis k právě probíhající novele nového stavebního zákona. Obsahem dopisu bylo připomenutí  šesti požadavků, které nenaruší podstatu novely a přitom mohou významně zkvalitnit proces přípravy staveb. Výše uvedené odborné profesní organizace se vymezují zejména proti zavedení více územních a stavebně-technických předpisů. I jednotné územní a stavebně-technické předpisy mohou zohledňovat lokální specifické podmínky a potřeby malých i velkých obcí. Podrobné odůvodnění těchto požadavků odeslala ČKAIT všem poslancům již na podzim minulého roku, a to formou otevřeného dopisu 25. 11. 2022.

Novela nového stavebního zákona (sněmovní tisk 330/1 až 5) prošel ve druhém čtení obecnou rozpravou poslanců Parlamentu ČR na 53. schůzi dne 7. 3.2023. Bylo podáno 27 pozměňovacích návrhů. Z diskuzních vystoupení koaličních i opozičních poslanců zaznívalo, že dochází k dohodě na výsledné podobě novely nového stavebního zákona. Z diskuze vyplynula i shoda na tom, že je nutné odložit platnost nového stavebného zákona o další rok, tedy na 1.7.2024. Pokračování 53. schůze je naplánováno na pátek 10.3.2023.

08. 03. 2023