Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – seminář

Nový stavební zákon – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Základní principy nové právní úpravy;
  • Nová soustava stavebních úřadů;
  • Povolování staveb – základní zásady, typy staveb, pojmy;
  • Proces povolování staveb a nestavebních záměrů podle nového stavebního zákona s důrazem na nejzásadnější změny oproti platné právní úpravě;
  • Užívání staveb;
  • Odstraňování staveb a jejich dodatečné povolování.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 18. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 17. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012006 Ing. Radomil Noll
2 0002752 Ing. Maria Raitová
3 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
4 1102813 Ing. Radek Michalák Ph.D.