Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – webinář

Nový stavební zákon – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Základní principy nové právní úpravy;
  • Nová soustava stavebních úřadů;
  • Povolování staveb – základní zásady, typy staveb, pojmy;
  • Proces povolování staveb a nestavebních záměrů podle nového stavebního zákona s důrazem na nejzásadnější změny oproti platné právní úpravě;
  • Užívání staveb;
  • Odstraňování staveb a jejich dodatečné povolování.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 18. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 17. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013919 Ing. Petr Pospíšil
2 1004717 Ing. Jan Hlavatý
3 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
4 0602950 Milan Suchochleb
5 1101121 Ing. Richard Žák
6 0500180 Ing. Jiří Žižka
7 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
8 1007286 Ing. Marek Dohnálek
9 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
10 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
11 0601651 Ing. Radek Michlík
12 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
13 0003224 Eva Jakubková
14 0010933 Ing. Ivana Fialová
15 1006096 Ing. Pavel Čupera
16 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
17 1007565 Ing. Martin Pilinszki
18 0102762 Ing. Jan Kostka
19 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
20 0014337 Ing. Jan Gallia
21 0012219 Ing. Jan Tvardík
22 1104389 Ing. Roman Petrskovský
23 0401314 Ing. Pavel Štětka
24 1103335 Ing. Martin Mucha
25 0004245 Ing. Josef Věneček
26 0701418 Ing. Jaroslav Havran
27 1301493 Ing. Radim Buzík
28 1004743 Ing. František Zápeca
29 0014360 Ing. Oksana Kvachan
30 0300835 Ing. Vít Lelek
31 1400043 Ing. Michal Vogel
32 0301041 Ing. Michal Odvody
33 0008569 Ing. Martin Butor
34 0008263 Petr Tausch
35 0005478 Ing. Petr Kaplan
36 0102356 Ing. Dana Brožová
37 1003797 Ing. Pavel Hovorka
38 0602348 Petr Kašpar
39 1006152 Ing. Martin Veselý MSc.
40 0012804 Ing. Lenka Cihelková
41 0202483 Vojtěch Novotný
42 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
43 1103684 Ing. Jan Baďura
44 1201181 Ing. Miloš Hobler
45 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
46 0001352 Ing. Jiří Bulis
47 0501406 Ing. Tomáš Fichtner
48 1202451 Jan Bluma
49 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
50 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
51 0500632 Ing. Josef Ježek
52 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
53 0013393 Ing. Martin Vaněk Ph.D.
54 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
55 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
56 0202449 Ing. Zdeňka Raiserová DiS.
57 1005172 Ing. Zdeněk Des
58 1003526 Ing. Jitka Fraňková
59 0701193 Milan Netolický
60 1006551 Ing. Petr Málek
61 0007178 Ing. Ilona Líkařová
62 1102811 Ing. Lumír Peterek
63 0015111 Ing. Lukáš Kulich
64 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
65 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
66 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
67 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal
68 3000034 Ing. Oto Sova
69 0301379 Bc. Michal Pašava
70 0300772 Petr Pařízek
71 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
72 1400328 Ing. Jiří Veselý
73 0013377 Ing. Jan Vondra
74 1202125 Ing. Tomáš Olša
75 1004522 Ing. Petr Chaloupka
76 0006471 Ing. Ota Kárník
77 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
78 1004486 Ing. Luděk Kelecsény
79 1005293 Ing. Roman Skoták
80 0009541 Ing. Karel Kozel
81 1101000 Ing. Petr Lyko
82 0010606 Ing. Jaromír Štosek
83 0401567 Ing. Alena Benešová
84 1100781 Ing. Jan Krömer
85 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
86 0008451 Ing. Jiří Plichta
87 0013336 Ing. Richard Lupoměský
88 0600243 Ing. Marek Holman
89 1004376 Ing. Ladislav Všetečka
90 1007002 Ing. Michal Ventruba
91 1006517 Ing. David Dohnal
92 0000641 Ing. Jana Hejnalová
93 0006821 Milan Bartoloměj
94 1400556 Ing. Miloslav Beran
95 0500957 Zuzana Kosáková
96 0500957 Zuzana Kosáková
97 0010055 Ing. Václav Kvasnička
98 0004108 Zdeněk Pýcha
99 1102057 Ing. Roman Vitásek
100 0202437 Ing. Petr Šaněk
101 3000254 Bc. Radovan Švec
102 0003798 Ing. Jan Kubíček CSc.
103 0601358 Ing. Irena Chmelařová
104 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
105 1102114 Ing. Petr Bělák
106 0100939 Jaroslav Šimek
107 0014884 Ing. Petr Kunc
108 0012819 Ing. Pavel Hrdina
109 1005402 Ing. Sylva Králová
110 0010003 Ladislav Kubík
111 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
112 1005506 Ing. Jana Krupicová Ph.D.
113 1102122 Ing. Petr Řeha
114 0008555 Ing. Renata Ševčíková
115 0014263 Ing. Miroslav Cőlba
116 1004201 Ing. Jan Matějíček
117 1302244 Ing. Tomáš Ruth
118 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
119 1200407 Ing. Libuše Kujová
120 1103470 Ing. Ivana Máchová
121 0600371 Ing. Miroslav Možíš
122 0013390 Ing. Ondřej Machek
123 0010598 Josef Vencl
124 0701495 Vít Vojta
125 1100094 Ing. Ivo Čech
126 1400778 Ing. Roman Pospíchal
127 1103796 Ing. Pavel Srkal
128 0006107 Ing. Jiří Bulíček
129 0003793 Ing. Pavel Dražďák
130 0701607 Ing. Jiří Herynek
131 0301461 Ing. Radoslav Zach
132 1001572 Ing. Vladimír Res
133 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
134 0301211 Pavel Vereš
135 0010745 Roman Kloubec
136 0601823 Ing. Petr Molnár
137 0010294 Ing. Petr Škola
138 0012263 Ing. Radek Šárovec
139 0501368 Ing. Věra Vanerová
140 1400714 Ing. Martin Zapoměl
141 1400548 Bc. Jan Pipa
142 0011165 Ing. Tomáš Tajtl
143 0402456 Stanislav Hyksa
144 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
145 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
146 0301457 Ing. David Kolouch Ph.D.
147 0400749 Ing. Petr Hanek
148 1007497 Ing. Tomáš Novák
149 0300530 Miroslav Vojáček
150 0012672 Lukáš Brabec DiS.
151 0301608 Kristýna Knapová
152 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
153 0007564 Ing. Eugen Elterlein
154 0014632 Ing. Josef Kopelent
155 1201877 Ing. Dana Schmittová
156 0100537 Ing. Vladimír Konrád
157 1201746 Ing. Martin Černý
158 1006532 Ing. Martin Dostál
159 1104420 Ing. Pavel Prokop
160 0501252 Ing. Filip Kučera
161 1007494 Ing. Pavel Blažek
162 0402566 Jan Vitner
163 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
164 0402439 Šárka Jonová DiS.
165 0402705 Petr Melichar
166 1201265 Petr Slezák
167 1006257 Ing. Luděk Matyáš
168 1103994 Ing. Kateřina Janečková
169 0700892 Yvona Náglová
170 0005881 Ing. Richard Motyčka
171 1005368 Ing. Pavel Galata
172 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
173 1005671 Ing. Jakub Kapsa
174 0015299 Ing. Kateřina Tomanová
175 0010151 Ing. Ivana Jakoubková
176 0101557 Ing. Martin Pobuda
177 0701092 Ing. Marie Zezulová
178 0012828 Libor Kapoun
179 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
180 0011861 Ing. Jaroslav Marousek
181 0602702 Ing. Pavel Vokřál
182 0202019 Ing. Jan Cikán
183 1007283 Ing. Aleš Radmil
184 1400821 Ivo Sedláček
185 1005680 Ing. Karel Vlček
186 1302332 Ing. Jan Majdloch
187 0701052 Ing. Helena Padyšáková
188 0011551 Ing. arch. Ing. Dušan Štětina Ph.D.
189 0201641 Ing. Pavel Felix
190 0202496 Ing. Tomáš Lohr
191 0102739 Ing. Tomáš Král
192 0602324 Ing. Jiří Havrda
193 1000721 Ing. Pavel Žilka
194 0402433 Pavel Sedláček
195 1005964 Ing. Petr Zíma
196 1007186 Ing. Eva Ščerbová
197 1103477 Ing. Martin Kaleta
198 1104144 Ing. Jindřich Víteček
199 1006946 Ing. Tomáš Komenda
200 0011785 Lukáš Kajgr
201 0202053 Bc. Jiří Rubáš
202 0101433 Pavel Matoušek
203 0500950 Ing. Martina Havránková
204 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
205 1005267 Zdeněk Zbořil
206 0701581 Lenka Straková
207 1104031 Ivo Bůžek
208 1002035 Ing. Antonín Muška
209 0014341 Ing. Vendula Klírová
210 1104540 Ing. Michal Kabelka
211 0602695 Ing. Martin Oliva
212 1003302 Ing. Pavel Binka
213 0602284 Ing. Jiří Eliášek
214 0402468 Ing. arch. Dominik Miko
215 1004256 Ing. Jan Eisner
216 1006538 Ing. Petra Motlová
217 1006615 Ing. Vojtěch Kocáb
218 1006633 Ing. Roman Chytal
219 1003558 Libor Piták
220 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
221 1006805 Jan Odlas
222 1004034 Ing. Pavel Mrňa
223 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
224 1007292 Ing. Jakub Kovaříček
225 1006264 Ing. Petra Václavková
226 0014670 Ing. Kirill Polozhiy
227 0012786 Ing. Richard Osang
228 1004070 Ing. Dagmar Majerová Bauerová
229 1007052 Ing. Martin Ambros
230 0102166 Pavel Hryzák
231 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
232 0014651 Martin Tkáč
233 0008964 Ing. Tomáš Koranda
234 0013757 Ing. David Svoboda
235 1301646 Ing. Stanislav Herudek
236 0701655 Miroslav Štosek
237 0100645 Ing. Jan Holeček
238 1006119 Jiří Pauza
239 1004023 Ing. Jaroslav Brestič
240 1005598 Ing. Milan Sedlák
241 1007515 Ing. Ondřej Valčík
242 0701192 Ing. Roman Kosuk
243 1000392 Ing. Miloš Černý
244 1301190 Ing. Pavel Zabadal
245 0402637 Pavel Leiblinger
246 1006495 Ing. Šárka Justová
247 0012295 Ing. Přemysl Vodička
248 1104563 Ing. David Babinec
249 0202255 Jaromír Jaren DiS.
250 1005217 Ing. Juraj Cyprian
251 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
252 0102554 Ing. Michal Haman
253 1102975 Ing. Petr Bortlík
254 1007372 Ing. Ondřej Servus
255 1104381 Ing. Jan Lampa
256 0010252 Ing. Jana Myšková
257 1007279 Ing. Pavel Jurčo
258 1103701 Ing. Irina Drchalová
259 0301537 Ing. Miroslav Končík
260 0701723 Ing. Zdeněk Andrýs
261 0301566 Ing. Jakub Feber
262 0500908 Romana Lokajíčková
263 0201034 Ing. Oldřich Blinkal
264 0012935 Ing. Tomáš Turský
265 1104251 Ing. Josef Hrabec
266 1007247 Ing. Jan Šimon
267 1003952 Ing. Jan Henzl
268 1006343 Ing. Petr Doležel
269 1101932 Ing. Petra Michálková
270 1102478 Ing. Jan Hudec
271 0015030 Ing. Martin Krlín
272 0102179 Ing. Josef Jambura
273 0202366 Ing. Martin Švehla
274 0500491 Günter Hanisch
275 1004134 Ing. Lukáš Fiala
276 1003005 Ing. Petr Zukal
277 1202386 Ing. Zuzana Karásková
278 1201515 Ing. Kamil Skala
279 0015287 Ing. Štěpán Hruboš
280 1400388 Michal Horák
281 0102620 Ing. Jan Florián
282 1006725 Ing. Vladimír Potomák
283 0201981 Ing. Tomáš Horejš