Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – webinář

Nový stavební zákon – webinář

Cílem semináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel (včetně věcné novely č. 152/2023 Sb.). Seminář prakticky vysvětlí otázky spojené s účinností nového stavebního zákona, kategorizaci staveb, soustavu stavebních úřadů, stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu), digitalizaci stavební agendy a procesní postupy (řízení o povolení záměru, kolaudace, odstraňování staveb aj.). Seminář upozorní na změny oproti stávající právní úpravě.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Úvodní ustanovení
  • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba aj.), kategorizace staveb
 • Organizace a výkon veřejné správy
  • Soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu
 • Stavební právo hmotné
  • Obecná ustanovení
  • Požadavky na vymezování pozemků
  • Požadavky na umísťování staveb
  • Technické požadavky na stavby
  • Činnosti ve výstavbě
 • Informační systémy veřejné správy
  • Digitalizace stavební agendy
 • Stavební řád
  • Obecná a společná ustanovení
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, koordinované závazné stanovisko, JES – jednotné enviromentální stanovisko, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
  • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, jeho průběh, účastníci řízení, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Kontrola a opatření k nápravě
  • Přestupky
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 11. 12. 2023 od 14:00 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 8. 12. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
2 0602950 Milan Suchochleb
3 1006751 Ing. Martin Valášek
4 0500180 Ing. Jiří Žižka
5 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
6 1006673 Martin Dočekal
7 1006622 Luděk Zabloudil
8 0010933 Ing. Ivana Fialová
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 1004717 Ing. Jan Hlavatý
11 0006802 Ing. Petr Pavlíček
12 1400354 Štěpán Hazdra
13 0004651 Ing. Pavel Janků
14 1103477 Ing. Martin Kaleta
15 0014600 Ing. Michal Maryško
16 0010934 Ing. Iva Suchomelová
17 0014916 Ing. arch. Lucie Hořejší
18 0402495 Ing. Jiří Novotný
19 0102385 Ing. Martina Zamlinská
20 0402347 Ing. Vladimír Šmelhaus
21 0501466 Ing. Jiří Kočí
22 0012947 Ing. Jana Skopalová
23 0009634 Ing. Jan Erős
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
25 0102379 Radek Veselý
26 0010598 Josef Vencl
27 1102726 Ing. Iva Polochová
28 0014013 Ing. Stanislav Melichar
29 0006584 Ing. Roman Neuhort
30 1003636 Ing. Vladimír Fouček
31 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
32 1301537 Ing. Karel Vítek
33 0401022 Jiří Buneš
34 1302215 Ing. Jan Jirkovský
35 0014976 Ing. Ondřej Pavelka
36 1006680 Ing. Martin Langer
37 0011790 Ing. Jakub Kozák
38 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
39 0013022 Ing. Jakub Vaněk
40 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
41 0013537 Ing. Josef Dvořák
42 0008024 Ing. Petr Hušek
43 0500632 Ing. Josef Ježek
44 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
45 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
46 0009562 Ing. František Bartoš
47 0501407 Ing. Martina Kurková
48 0007589 Ing. Petr Antoš
49 0008395 Ing. Petr Jančík
50 1202013 Ondřej Kuba
51 0500978 Miroslav Ira
52 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
53 1006121 Ing. Ondřej Bundil
54 0102741 Jakub Řežábek DiS.
55 0014421 Václav Ferdinand
56 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
57 0301005 Ing. Jitka Briežniková
58 1103413 Marek Strejček
59 1104007 Lukáš Fabiánek
60 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
61 1101695 Ing. Lenka Březinová
62 0012478 Václav Radechovský
63 1007293 Ing. Petr Pelikán Ph.D.
64 0010885 Ing. Tomáš Kapal
65 1301339 Eva Blažková
66 0013555 Ing. David Dvořáček
67 0301537 Ing. Miroslav Končík
68 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
69 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
70 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
71 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
72 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
73 0300140 Ing. Josef Kameník
74 0601668 Ing. Dalibor Nováček
75 0700347 Ing. Karel Vrbický
76 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
77 0701607 Ing. Jiří Herynek
78 1006389 Ing. Vladimír Montag
79 1202237 Ing. Vladimír Čechák
80 1102643 Vratislav Bajgar
81 0012823 Attila Kis
82 1004332 Ing. Petr Pokorný
83 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
84 1400603 Vlastimil Dvořák
85 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
86 0102654 Ing. Vladimír Jinšík
87 0014259 Ing. Aleš Mňuk
88 0009423 Ing. Lenka Tomanová
89 0600324 Ing. Zbyněk Matura
90 0013940 Ing. Václav Šustr
91 0501365 Ing. Radana Ranincová
92 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
93 0501373 Blanka Hájková
94 1200636 Ing. Karel Grabovský
95 1302487 Ing. Lukáš Kulla
96 1202124 Jan Jakeš DiS.
97 0201722 Ing. Jan Setikovský
98 0102295 Ing. Jiří Steinbauer
99 0401439 Ing. Petr Kadlec
100 1102630 Ing. Zbyněk Novák
101 0400382 Miroslav Kareš
102 0402375 Ing. Lukáš Černý
103 0007313 Ing. Stanislav Müller
104 0010986 Ing. Petr Zelenka
105 0015216 Ing. Alexej Brejcha
106 0602206 Ing. Pavel Jarolímek
107 1400772 Tomáš Žoudlík
108 1103756 Ing. Jan Stuchlík
109 0012970 Ing. Jan Pokorný
110 1102087 Ing. Ivana Jendrejovská
111 1006310 Bc. Martin Olbrecht
112 1104547 Ing. Václav Štukavec
113 1201265 Petr Slezák
114 0602071 Ing. Aleš Petřík
115 0011212 Ing. Michal David
116 1302084 Ing. Jan Roubalík
117 0602395 Ing. Martina Konášová
118 0300772 Petr Pařízek
119 0008402 Ing. Richard Beneš
120 0700576 Ing. František Češka
121 1007430 Lukáš Čáp
122 0004367 Ing. Irena Benediktová
123 1202147 Ing. Jaromír Havlík
124 1104144 Ing. Jindřich Víteček
125 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
126 1200094 Vladimír Němec
127 1201251 Ing. Luděk Cekr
128 1100045 Ing. Petr Kotlán
129 0500635 Zdeněk Melichar
130 1102533 Helena Ohnheisrová
131 0300824 Ing. Pavel Heinz
132 0202019 Ing. Jan Cikán
133 0202068 Ing. Josef Hosnedl
134 0202069 Ing. Michal Hosnedl
135 0010055 Ing. Václav Kvasnička
136 1007203 Ing. Petr Hotař
137 0015276 Ing. Jiří Menda
138 0701318 Ing. Miroslav Mergl
139 1004201 Ing. Jan Matějíček
140 0501354 Miroslav Molnár
141 0012745 Ing. Miroslav Stráník
142 1103769 Ing. Michal Pavelka
143 1005293 Ing. Roman Skoták
144 0202346 Evžen Veselý
145 1004424 Ing. Milan Pokorný
146 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
147 0700952 Ing. Jiří Kučera
148 1100337 Ing. Radek Pavlík
149 0400021 Ing. Josef Kesler
150 0402223 Tomáš Hladík
151 0402493 Ing. Jaromír Seifert
152 1004522 Ing. Petr Chaloupka
153 1200813 Ing. Ivo Pospíšil
154 0401419 Ing. Otakar Starý
155 0401178 Ing. Petr Sládek
156 0011290 Ing. Lukáš Drábek
157 0010699 Tomáš Pilík DiS.
158 0701495 Vít Vojta
159 1102737 Ing. Jan Gemela
160 0602031 Ing. Jan Šafář
161 1103722 Ing. Tibor Mrázek
162 0007864 Ing. Karel Vácha
163 0401848 Ing. Miroslav Váňa
164 1005924 Ing. Petr Neradilek
165 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
166 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
167 0004997 Ing. Aleš Voženílek
168 0015267 Ing. Jaroslav Janda
169 0004336 Ing. Lubomír Šípek
170 0002017 Ing. Milan Šmíd
171 0701208 Ing. Josef Dvořák
172 1103871 Ing. Lukáš Chlebovský
173 0014574 Ing. František Vackář
174 1006565 Bc. Tomáš Zelinka
175 0013134 Ing. arch. Lenka David
176 0011835 Bc. Pavel Buřil
177 0100048 Ing. Jiří Kubeš
178 1104333 Ing. Vilém Hluchník
179 1200341 Ing. Marcel Příkopa
180 1005964 Ing. Petr Zíma
181 0012723 Zdeněk Fišer
182 0402689 Václav Starý
183 1003702 Ing. Petr Krejčiřík
184 1103684 Ing. Jan Baďura
185 1201211 Ing. Michal Majer
186 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
187 1101085 Drahomíra Šidlová
188 1103943 Ing. Jan Pokorný
189 0009541 Ing. Karel Kozel
190 0600244 Ing. Miloš Malý
191 1103533 Ing. Michal Kawulok
192 0100448 Otakar Veselý
193 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
194 0101815 Ing. Martin Dostál
195 0601868 Pavel Koutný
196 0009294 Ing. Jiří Houda
197 0301078 Eva Pincová
198 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
199 1006925 Ing. Petr Čevela
200 0602767 Ladislav Sedláček
201 1202437 Ing. Jan Kylar
202 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
203 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
204 0101990 Ing. Jiří Hovorka
205 0602846 Ing. Daniel Haase
206 0014322 Ing. Jakub Horner
207 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
208 0014832 Jiří Nechuta
209 0602872 Ing. Jiří Kaplan
210 0004819 Ing. Ladislav Michlovský
211 0004108 Zdeněk Pýcha
212 1002849 Milan Pohl
213 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
214 1004108 Ing. Milan Zámečník
215 1100176 Ing. Vladimír Růžička
216 1005562 Kamil Zatloukal DiS.
217 0501356 Ing. Michal Vancl
218 1101748 Josef Zahel
219 1000660 Alena Danielová
220 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
221 1101555 Ing. František Kořistka
222 0002246 Miroslav Bečvář
223 0012991 Ing. Michal Čížek
224 0008374 Ing. David Vávra
225 1300930 Ing. Petr Skřivánek
226 0015289 Ing. Tomáš Patera
227 0202091 Josef Liška
228 1400822 Roman Vostál
229 1007099 Ing. Jakub Král
230 0402544 Ing. Tereza Matoušková
231 1301644 Ing. Luděk Onderka
232 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
233 1102804 Ing. Petr Kolařík
234 1103392 Ing. Dušan Lederer
235 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
236 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
237 0201902 Pavel Novák
238 0602138 Ing. Tomáš Měchura
239 0015088 Tomáš Miňovský
240 1003466 Ing. Miroslav Kolář
241 0010849 Vratislav Žitný
242 1007494 Ing. Pavel Blažek
243 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
244 0102448 Ing. Josef Sauko
245 0012688 Ing. Tomáš Langer
246 0015013 Bc. Petr Wied
247 0009318 Ing. Petr Poslušný
248 0013794 Ing. Lenka Šupová
249 1006654 Ing. Rostislav Doubek
250 0100537 Ing. Vladimír Konrád
251 1103882 Ing. Roman Vaculík
252 1302208 Ing. Mirko Ingr
253 0009602 Ing. Jaroslava Vítovcová
254 1202319 Radek Hrbáček DiS.
255 1400272 Ing. Michal Kučera
256 1000837 Ing. Vladimír Svoboda
257 1005902 Ing. Evžen Vaculík
258 0102349 Ján Csizmazia
259 0012825 Ing. Jan Červenka
260 0015353 Luděk Pokorný
261 1103466 Ing. Ivan Kudra
262 0202437 Ing. Petr Šaněk
263 0500502 Ing. Ladislav Rybczuk
264 0400629 Ing. Šárka Draxlová
265 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
266 1004047 Ing. Lukáš Novotný
267 1103262 Ing. Tomáš Czapka
268 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
269 0602973 Ing. Martin Pich
270 1006467 Ing. Bc. Petra Dermeková
271 0007461 Ing. Miroslava Šašmová
272 0009442 Ing. Marek Veselý
273 1004568 Ing. Radim Vašík
274 1004081 Ing. Martin Hlavoň
275 1007130 Ing. Jakub Kerouš
276 1003582 Ing. František Moška
277 1201324 Ing. Stanislav Pecha
278 1006026 Ing. Josef Šrámek
279 1100172 Ing. Jaroslav Geryk
280 1102951 Ing. Eva Kostialová
281 1004678 Ing. Eva Jacková
282 1400047 Stanislav Blaha
283 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
284 0202361 Ing. Ivo Paulus
285 1006779 Radomír Chudárek
286 0602159 Ing. arch. Zdeněk Hanuš
287 0602344 Ing. Tomáš Valášek
288 0602952 Ing. Vladimír Sháněl
289 0013913 Ing. Radka Zámostná
290 1005295 Aleš Grošek
291 0008242 Ing. Pavel Petrovka
292 1004560 Radoslav Šultes
293 0201883 Ing. Kateřina Boříková
294 1104085 Ing. Daniel Szmek
295 0700853 Ing. Michal Kašpar
296 0102266 Ing. Vít Brůžek
297 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
298 1006805 Jan Odlas
299 1005296 Ing. Martin Andrle
300 0003302 Ladislav Johanides
301 1301031 Zdeněk Kaňa
302 0014351 Ing. Eva Sekerová
303 0014360 Ing. Oksana Kvachan
304 0402147 Sandra Krejčová
305 0700829 Ing. Milan Petr
306 0013401 Ing. Jan Hricák
307 0201856 Ing. Petra Malotínová
308 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
309 0202320 Ing. Michaela Tanczošová
310 1006346 Ing. Jan Špatný
311 1006028 Ing. Pavel Peslar
312 0000641 Ing. Jana Hejnalová
313 0600593 Ing. Václav Hynek
314 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
315 1002553 Ing. Jana Sapáková
316 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
317 1001883 doc. Ing. Karel Zlatuška CSc.
318 1006579 Ing. Petr Vedra
319 0010499 Ing. Jan Šimůnek
320 1006109 Miloš Bednář DiS.
321 0602504 Ing. Martin Hynek
322 0602675 Ing. Tomáš Dvořáček
323 0012277 Ing. Jan Čiviš
324 0402365 Ing. Petra Fošumpaurová Ph.D.
325 0202065 Martin Uhlíř
326 0301170 Emil Ečer
327 0202506 Tomáš Novák
328 1007271 Ing. Vladimír Kostka
329 0015223 Ing. Karel Harnisch
330 1005265 Ing. Miloš Hrnčíř
331 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
332 1104414 Ing. Petr Daňhel
333 0202507 Jan Leinhäupel
334 1004586 Ing. Erik Volf
335 1006904 Ing. Matěj Fikar
336 0701347 Ing. Ladislav Bis
337 0601963 Ing. Radek Adam
338 0602393 Ing. Michal Freivald
339 0601714 Ing. Klára Kopsová Neumeisterová
340 1301508 Ing. Bohumil Juřenčák
341 0202053 Bc. Jiří Rubáš
342 0015008 Ondřej Štech
343 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
344 1101350 Ing. Jaroslav Solnický
345 1103515 Vlastimil Kramny
346 0601836 Jaroslav Nič
347 1201746 Ing. Martin Černý
348 0600004 Ing. Milan Havlišta
349 0602554 Ing. Tomáš Verner
350 0701746 Ing. Ondřej Chvála DiS.
351 0009609 Vladimír Kubišta
352 1200315 Ing. Bohumil Suk
353 0201587 Miroslav Vála
354 0500796 Martin Srna
355 1300808 Ing. Jaroslav Cuták
356 0700892 Yvona Náglová
357 0005910 Martin Flanderka
358 0301617 Ing. Jan Zugárek
359 0007958 Ing. Jan Plíšek
360 1301086 Ing. Lubomír Květoň
361 0701596 Ing. Jan Král
362 1301566 Ing. Pavel Srba
363 0202515 Ing. Alena Sýkorová
364 0013868 Ing. Vladimír Dedera
365 0015351 Milan Křepela
366 1104025 Martina Prymusová
367 1103965 Ing. Jan Krchňák
368 1104084 Ing. David Chlebek
369 0013731 Ing. Josef Brabec
370 0401943 Ing. Pavla Svítilová
371 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
372 1001106 Ing. Josef Hájek
373 1201877 Ing. Dana Schmittová
374 1400734 Ing. Marta Smerekovská
375 0013855 Ing. Tomáš Prudký
376 1003896 Ing. Ivo Skoták
377 1000392 Ing. Miloš Černý
378 0102499 Bc. Tomáš Plachý