Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – webinář

Nový stavební zákon – webinář

Cílem semináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel (včetně věcné novely č. 152/2023 Sb.). Seminář prakticky vysvětlí otázky spojené s účinností nového stavebního zákona, kategorizaci staveb, soustavu stavebních úřadů, stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu), digitalizaci stavební agendy a procesní postupy (řízení o povolení záměru, kolaudace, odstraňování staveb aj.). Seminář upozorní na změny oproti stávající právní úpravě.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Úvodní ustanovení
  • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba aj.), kategorizace staveb
 • Organizace a výkon veřejné správy
  • Soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu
 • Stavební právo hmotné
  • Obecná ustanovení
  • Požadavky na vymezování pozemků
  • Požadavky na umísťování staveb
  • Technické požadavky na stavby
  • Činnosti ve výstavbě
 • Informační systémy veřejné správy
  • Digitalizace stavební agendy
 • Stavební řád
  • Obecná a společná ustanovení
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, koordinované závazné stanovisko, JES – jednotné enviromentální stanovisko, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
  • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, jeho průběh, účastníci řízení, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Kontrola a opatření k nápravě
  • Přestupky
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 11. 12. 2023 od 14:00 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 8. 12. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
2 0602950 Milan Suchochleb
3 1006751 Ing. Martin Valášek
4 0500180 Ing. Jiří Žižka
5 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
6 1006673 Martin Dočekal
7 1006622 Luděk Zabloudil
8 0010933 Ing. Ivana Fialová
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 1004717 Ing. Jan Hlavatý
11 0006802 Ing. Petr Pavlíček
12 1400354 Štěpán Hazdra
13 0004651 Ing. Pavel Janků
14 1103477 Ing. Martin Kaleta
15 0014600 Ing. Michal Maryško
16 0010934 Ing. Iva Suchomelová
17 0014916 Ing. arch. Lucie Hořejší
18 0402495 Ing. Jiří Novotný
19 0102385 Ing. Martina Zamlinská
20 0402347 Ing. Vladimír Šmelhaus
21 0501466 Ing. Jiří Kočí
22 0012947 Ing. Jana Skopalová
23 0009634 Ing. Jan Erős
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
25 0102379 Radek Veselý
26 0010598 Josef Vencl
27 1102726 Ing. Iva Polochová
28 0014013 Ing. Stanislav Melichar
29 0006584 Ing. Roman Neuhort
30 1003636 Ing. Vladimír Fouček
31 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
32 1301537 Ing. Karel Vítek
33 0401022 Jiří Buneš
34 1302215 Ing. Jan Jirkovský
35 0014976 Ing. Ondřej Pavelka
36 1006680 Ing. Martin Langer
37 0011790 Ing. Jakub Kozák
38 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
39 0013022 Ing. Jakub Vaněk
40 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
41 0013537 Ing. Josef Dvořák
42 0008024 Ing. Petr Hušek
43 0500632 Ing. Josef Ježek
44 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
45 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
46 0009562 Ing. František Bartoš
47 0501407 Ing. Martina Kurková
48 0007589 Ing. Petr Antoš
49 0008395 Ing. Petr Jančík
50 1202013 Ondřej Kuba
51 0500978 Miroslav Ira
52 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
53 1006121 Ing. Ondřej Bundil
54 0102741 Jakub Řežábek DiS.
55 0014421 Václav Ferdinand
56 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
57 0301005 Ing. Jitka Briežniková
58 1103413 Marek Strejček
59 1104007 Lukáš Fabiánek
60 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
61 1101695 Ing. Lenka Březinová
62 0012478 Václav Radechovský
63 1007293 Ing. Petr Pelikán Ph.D.
64 0010885 Ing. Tomáš Kapal
65 1301339 Eva Blažková
66 0013555 Ing. David Dvořáček
67 0301537 Ing. Miroslav Končík
68 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
69 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
70 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
71 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
72 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
73 0300140 Ing. Josef Kameník
74 0601668 Ing. Dalibor Nováček
75 0700347 Ing. Karel Vrbický
76 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
77 0701607 Ing. Jiří Herynek
78 1006389 Ing. Vladimír Montag
79 1202237 Ing. Vladimír Čechák
80 1102643 Vratislav Bajgar
81 0012823 Attila Kis
82 1004332 Ing. Petr Pokorný
83 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
84 1400603 Vlastimil Dvořák
85 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
86 0102654 Ing. Vladimír Jinšík
87 0014259 Ing. Aleš Mňuk
88 0009423 Ing. Lenka Tomanová
89 0600324 Ing. Zbyněk Matura
90 0013940 Ing. Václav Šustr
91 0501365 Ing. Radana Ranincová
92 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
93 0501373 Blanka Hájková
94 1200636 Ing. Karel Grabovský
95 1302487 Ing. Lukáš Kulla
96 1202124 Jan Jakeš DiS.
97 0201722 Ing. Jan Setikovský
98 0102295 Ing. Jiří Steinbauer
99 0401439 Ing. Petr Kadlec
100 1102630 Ing. Zbyněk Novák
101 0400382 Miroslav Kareš
102 0402375 Ing. Lukáš Černý
103 0007313 Ing. Stanislav Müller
104 0010986 Ing. Petr Zelenka
105 0015216 Ing. Alexej Brejcha
106 0602206 Ing. Pavel Jarolímek
107 1400772 Tomáš Žoudlík
108 1103756 Ing. Jan Stuchlík
109 0012970 Ing. Jan Pokorný
110 1102087 Ing. Ivana Jendrejovská
111 1006310 Bc. Martin Olbrecht
112 1104547 Ing. Václav Štukavec
113 1201265 Petr Slezák
114 0602071 Ing. Aleš Petřík
115 0011212 Ing. Michal David
116 1302084 Ing. Jan Roubalík
117 0602395 Ing. Martina Konášová
118 0300772 Petr Pařízek
119 0008402 Ing. Richard Beneš
120 0700576 Ing. František Češka
121 1007430 Lukáš Čáp
122 0004367 Ing. Irena Benediktová
123 1202147 Ing. Jaromír Havlík
124 1104144 Ing. Jindřich Víteček
125 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
126 1200094 Vladimír Němec
127 1201251 Ing. Luděk Cekr
128 1100045 Ing. Petr Kotlán
129 0500635 Zdeněk Melichar
130 1102533 Helena Ohnheisrová
131 0300824 Ing. Pavel Heinz
132 0202019 Ing. Jan Cikán
133 0202068 Ing. Josef Hosnedl
134 0202069 Ing. Michal Hosnedl
135 0010055 Ing. Václav Kvasnička
136 1007203 Ing. Petr Hotař
137 0015276 Ing. Jiří Menda
138 0701318 Ing. Miroslav Mergl
139 1004201 Ing. Jan Matějíček
140 0501354 Miroslav Molnár
141 0012745 Ing. Miroslav Stráník
142 1103769 Ing. Michal Pavelka
143 1005293 Ing. Roman Skoták
144 0202346 Evžen Veselý
145 1004424 Ing. Milan Pokorný
146 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
147 0700952 Ing. Jiří Kučera
148 1100337 Ing. Radek Pavlík
149 0400021 Ing. Josef Kesler
150 0402223 Tomáš Hladík
151 0402493 Ing. Jaromír Seifert
152 1004522 Ing. Petr Chaloupka
153 1200813 Ing. Ivo Pospíšil
154 0401419 Ing. Otakar Starý
155 0401178 Ing. Petr Sládek
156 0011290 Ing. Lukáš Drábek
157 0010699 Tomáš Pilík DiS.
158 0701495 Vít Vojta
159 1102737 Ing. Jan Gemela
160 0602031 Ing. Jan Šafář
161 1103722 Ing. Tibor Mrázek
162 0007864 Ing. Karel Vácha
163 0401848 Ing. Miroslav Váňa
164 1005924 Ing. Petr Neradilek
165 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
166 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
167 0004997 Ing. Aleš Voženílek
168 0015267 Ing. Jaroslav Janda
169 0004336 Ing. Lubomír Šípek
170 0002017 Ing. Milan Šmíd
171 0701208 Ing. Josef Dvořák
172 1103871 Ing. Lukáš Chlebovský
173 0014574 Ing. František Vackář
174 1006565 Bc. Tomáš Zelinka
175 0013134 Ing. arch. Lenka David
176 0011835 Bc. Pavel Buřil
177 0100048 Ing. Jiří Kubeš
178 1104333 Ing. Vilém Hluchník
179 1200341 Ing. Marcel Příkopa
180 1005964 Ing. Petr Zíma
181 0012723 Zdeněk Fišer
182 0402689 Václav Starý
183 1003702 Ing. Petr Krejčiřík
184 1103684 Ing. Jan Baďura
185 1201211 Ing. Michal Majer
186 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
187 1101085 Drahomíra Šidlová
188 1103943 Ing. Jan Pokorný
189 0009541 Ing. Karel Kozel
190 0600244 Ing. Miloš Malý
191 1103533 Ing. Michal Kawulok
192 0100448 Otakar Veselý
193 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
194 0101815 Ing. Martin Dostál
195 0601868 Pavel Koutný
196 0009294 Ing. Jiří Houda
197 0301078 Eva Pincová
198 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
199 1006925 Ing. Petr Čevela
200 0602767 Ladislav Sedláček
201 1202437 Ing. Jan Kylar
202 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
203 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
204 0101990 Ing. Jiří Hovorka
205 0602846 Ing. Daniel Haase
206 0014322 Ing. Jakub Horner
207 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
208 0014832 Jiří Nechuta
209 0602872 Ing. Jiří Kaplan
210 0004819 Ing. Ladislav Michlovský
211 0004108 Zdeněk Pýcha
212 1002849 Milan Pohl
213 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
214 1004108 Ing. Milan Zámečník
215 1100176 Ing. Vladimír Růžička
216 1005562 Kamil Zatloukal DiS.
217 0501356 Ing. Michal Vancl
218 1101748 Josef Zahel
219 1000660 Alena Danielová
220 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
221 1101555 Ing. František Kořistka
222 0002246 Miroslav Bečvář
223 0012991 Ing. Michal Čížek
224 1007271 Ing. Vladimír Kostka
225 0008374 Ing. David Vávra
226 1300930 Ing. Petr Skřivánek
227 0015289 Ing. Tomáš Patera
228 0201927 Jiří Tuček
229 0202091 Josef Liška
230 1400822 Roman Vostál
231 1007099 Ing. Jakub Král
232 0402544 Ing. Tereza Matoušková
233 1301644 Ing. Luděk Onderka
234 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
235 1102804 Ing. Petr Kolařík
236 1103392 Ing. Dušan Lederer
237 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
238 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
239 0201902 Pavel Novák
240 0602138 Ing. Tomáš Měchura
241 0015088 Tomáš Miňovský
242 1003466 Ing. Miroslav Kolář
243 0010849 Vratislav Žitný
244 1007494 Ing. Pavel Blažek
245 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
246 0102448 Ing. Josef Sauko
247 0012688 Ing. Tomáš Langer
248 0015013 Bc. Petr Wied
249 0009318 Ing. Petr Poslušný
250 0013794 Ing. Lenka Šupová
251 1006654 Ing. Rostislav Doubek
252 0100537 Ing. Vladimír Konrád
253 1103882 Ing. Roman Vaculík
254 1302208 Ing. Mirko Ingr
255 0009602 Ing. Jaroslava Vítovcová
256 1202319 Radek Hrbáček DiS.
257 1400272 Ing. Michal Kučera
258 1000837 Ing. Vladimír Svoboda
259 1005902 Ing. Evžen Vaculík
260 0102349 Ján Csizmazia
261 0012825 Ing. Jan Červenka
262 0015353 Luděk Pokorný
263 1103466 Ing. Ivan Kudra
264 0202437 Ing. Petr Šaněk
265 0500502 Ing. Ladislav Rybczuk
266 0400629 Ing. Šárka Draxlová
267 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
268 1004047 Ing. Lukáš Novotný
269 1103262 Ing. Tomáš Czapka
270 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
271 0602973 Ing. Martin Pich
272 1006467 Ing. Bc. Petra Dermeková
273 0007461 Ing. Miroslava Šašmová
274 0009442 Ing. Marek Veselý
275 1004568 Ing. Radim Vašík
276 1004081 Ing. Martin Hlavoň
277 1007130 Ing. Jakub Kerouš
278 1003582 Ing. František Moška
279 1201324 Ing. Stanislav Pecha
280 1006026 Ing. Josef Šrámek
281 1100172 Ing. Jaroslav Geryk
282 1102951 Ing. Eva Kostialová
283 1004678 Ing. Eva Jacková
284 1400047 Stanislav Blaha
285 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
286 0202361 Ing. Ivo Paulus
287 1006779 Radomír Chudárek
288 0602159 Ing. arch. Zdeněk Hanuš
289 0602344 Ing. Tomáš Valášek
290 0602952 Ing. Vladimír Sháněl
291 0013913 Ing. Radka Zámostná
292 1005295 Aleš Grošek
293 0008242 Ing. Pavel Petrovka
294 1004560 Radoslav Šultes
295 0201883 Ing. Kateřina Boříková
296 1104085 Ing. Daniel Szmek
297 0700853 Ing. Michal Kašpar
298 0102266 Ing. Vít Brůžek
299 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
300 1006805 Jan Odlas
301 1005296 Ing. Martin Andrle
302 0003302 Ladislav Johanides
303 1301031 Zdeněk Kaňa
304 0014351 Ing. Eva Sekerová
305 0014360 Ing. Oksana Kvachan
306 0013266 Tomáš Sucháček
307 0402147 Sandra Krejčová
308 0700829 Ing. Milan Petr
309 0013401 Ing. Jan Hricák
310 0201856 Ing. Petra Malotínová
311 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
312 0202320 Ing. Michaela Tanczošová
313 1006346 Ing. Jan Špatný
314 1006028 Ing. Pavel Peslar