Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – webinář

Nový stavební zákon – webinář

Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě a budou v něm zahrnuty i změny a úpravy, které přináší schválená novela NSZ.


Hlavní odborné téma – program akce:

  1. Úvodní ustanovení - dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)
  2. Organizace a výkon veřejné správy - státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu
  3. Stavební právo hmotné - obecná ustanovení - požadavky na vymezování pozemků - požadavky na umísťování staveb - technické požadavky na stavby - činnosti ve výstavbě
  4. Stavební řád - obecná a společná ustanovení - úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury) - řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání) - řízení o výjimce z požadavků na výstavbu - řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace) - odstraňování staveb a terénních úprav - mimořádné postupy - informační systémy veřejné správy - kontrola a opatření k nápravě - přestupky - ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
12. 6. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 9. 6. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007132 Ing. Radim Hubený
2 1005457 Ing. Simona Aberlová
3 0011035 Ing. Martin Tydlitát
4 0009573 Ing. Miloš Němec
5 1104157 Ing. Angelika Struziaková
6 0014205 Ing. Michal Drozd
7 1004201 Ing. Jan Matějíček
8 1006977 Ing. Tomáš Herman
9 0201883 Ing. Kateřina Boříková
10 0008199 Ing. Kateřina Ducháčová
11 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
12 0008200 Ing. Veronika Marešová
13 0501368 Ing. Věra Vanerová
14 0009541 Ing. Karel Kozel
15 1006121 Ing. Ondřej Bundil
16 0601178 Ing. Eva Gebrtová
17 1302405 Marek Fiala DiS.
18 0012892 Ing. Miroslav Kalina
19 0402650 Ing. Aleš Kraus
20 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
21 0301537 Ing. Miroslav Končík
22 1104004 Ing. Ilja Nikolov
23 1400798 Ing. Václav Lorenc
24 1102792 Ing. Libor Filín
25 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
26 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
27 0202332 Ing. Jiří Soukup
28 1006890 Ing. Michal Harašta
29 0012720 Ing. Vlastimil Straka
30 0500180 Ing. Jiří Žižka
31 0005643 Ing. Bohuslav Kubín
32 0014559 Ing. arch. Jakub Mizera
33 1006240 Ing. František Pokorný
34 0010307 Ing. Jana Kuřitková
35 0015131 Radek Novotný
36 0010933 Ing. Ivana Fialová
37 0102356 Ing. Dana Brožová
38 0008278 Bohumil Bartuněk
39 0012723 Zdeněk Fišer
40 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
41 0201441 Jiří Beran
42 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
43 0010699 Tomáš Pilík DiS.
44 1102877 Ing. Marcel Šintaj
45 0100537 Ing. Vladimír Konrád
46 1006212 Ing. Dominika Schubertová
47 0500947 Ing. Tomáš Bém
48 0015215 Ing. Pavel Soukup
49 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
50 0009069 Ing. František Kačaba
51 0011671 Ing. Roman Franěk
52 1007294 Ing. Martin Galeta
53 1400272 Ing. Michal Kučera
54 0301041 Ing. Michal Odvody
55 0701489 Zdeněk Kysilko DiS.
56 0005910 Martin Flanderka
57 0013257 Ing. Petr Müller
58 1302505 Ing. Radim Jurča
59 0501466 Ing. Jiří Kočí
60 0008878 Zuzana Šmirousová
61 1302326 Ing. Radek Olšák
62 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
63 0301604 Sylva Kubová
64 1007041 Ing. Michal Příkazský
65 0014765 Ing. Martin Škopek
66 0301494 Veronika Ťoupalíková
67 1202046 Ing. Petra Novotná
68 1301592 Ing. Jana Macháčková
69 0602939 Lukáš Myslivec
70 1006096 Ing. Pavel Čupera
71 1103134 Ing. Libor Habrnál
72 0014618 Ing. Daniel Gospodinov
73 0101805 Ing. Michaela Šperlová
74 0013514 Jana Kundrátová Dis.
75 1104201 Ing. Karel Oubělický
76 0500888 Michal Čaloun
77 0014719 Ing. Radek Kopecký
78 0301461 Ing. Radoslav Zach
79 1400329 Ing. Petr Satorie
80 0200797 Ing. Petr Kocman
81 0301387 Ing. Martin Haueisen
82 0000641 Ing. Jana Hejnalová
83 1103739 Ing. Milan Sauer
84 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
85 0101151 Milan Baloun
86 1201220 Ing. Marta Halámková
87 0008209 Ing. Jana Břicháčová
88 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
89 0011545 Ing. Daniel Machander
90 0012866 Ing. Daniel Poláček
91 0007595 Ing. Vladimír Kovalčík
92 0014239 Ing. Martin Novák
93 0010598 Josef Vencl
94 0401779 Ing. Petr Novák
95 0014233 Vojtěch Brázda
96 0013153 Ing. Petr Provazník
97 0013219 Ing. Mária Vaňková
98 0012769 Ing. Prokop Galatík
99 0008133 Ing. Jan Mrzílek
100 0013590 Ing. Stanislav Mastný
101 0100050 Ing. Jiří Straka
102 0014341 Ing. Vendula Klírová
103 0014360 Ing. Oksana Kvachan
104 0012991 Ing. Michal Čížek
105 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
106 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
107 1400325 Ing. Milan Pavlištík
108 0402671 Bc. Josef Hynek
109 1101462 Roman Otisk
110 0011858 Tomáš Kotrba
111 1006873 Ing. Alojz Papp
112 0015028 Ing. Jakub Klement
113 1007099 Ing. Jakub Král
114 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
115 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
116 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
117 1102352 Barbora Kysučanová
118 1102925 Ing. Petra Kopřivová
119 1302259 Lubomír Hřib
120 1003640 Ing. Iva Mejzlíková
121 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
122 1006459 Ing. Marek Horák Ph.D.
123 0014421 Václav Ferdinand
124 0015095 Ing. Jan Hošek
125 0602950 Milan Suchochleb
126 1101567 Ing. Ivo Maňas
127 0202243 Pavel Šíma
128 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
129 1006542 Ing. Petr Pácha
130 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
131 0401439 Ing. Petr Kadlec
132 1006389 Ing. Vladimír Montag
133 1200717 Ing. Roman Augustin
134 1002140 Ing. Hana Bilíková
135 0012416 Ing. Petr Adam
136 0013059 Ing. Petr Adamčík
137 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
138 1006950 Pavel Mynařík
139 1007087 Ing. Petr Komínek
140 3000350 Ing. Kitti Országhová
141 1007481 Ing. Radek Pírek
142 0011092 Ing. Viktor Remiš
143 0401848 Ing. Miroslav Váňa
144 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
145 1007279 Ing. Pavel Jurčo
146 0601745 Martin Fejk
147 0600731 Ing. Vladislav Jána
148 1400601 Ing. Jiří Angelis
149 1101695 Ing. Lenka Březinová
150 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
151 1007479 Ing. Veronika Piškulová
152 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
153 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
154 1102875 Dalibor Rybka
155 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
156 0011665 Ing. Ladislav Čabrádek
157 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
158 0402300 Josef Vágner
159 0201689 Ing. Aleš Kocábek
160 1006257 Ing. Luděk Matyáš
161 1100286 Dagmar Lančová
162 1006551 Ing. Petr Málek
163 1400780 Ing. Radim Bajer
164 0202452 Ing. Libuše Schupplerová
165 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
166 0500926 Ing. Michal Vodňanský
167 0402375 Ing. Lukáš Černý
168 1103725 Ing. Petra Musilová
169 0602327 Ing. Hana Matoušková
170 0012295 Ing. Přemysl Vodička
171 0101048 Ing. Martin Slabihoudek
172 0015090 Patrik Fejfar
173 0014827 Jan Chládek
174 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
175 0601126 Ing. Jaroslava Marková
176 1102630 Ing. Zbyněk Novák
177 0014082 Ing. Tomáš Husák
178 0602324 Ing. Jiří Havrda
179 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
180 1202185 Ing. Miroslav Tichý
181 1102643 Vratislav Bajgar
182 0600566 Rudolf Marek
183 0009976 Ing. Pavla Hrudňáková
184 0014161 Ing. Josef Mezek
185 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
186 1103751 Miroslav Břemek
187 0201577 Ing. Josef Rojt
188 0200795 Ing. Petr Šatra
189 0001437 Ing. Jan Březina
190 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
191 0012652 Ing. Pavel Rek
192 0007313 Ing. Stanislav Müller
193 0014832 Jiří Nechuta
194 1103477 Ing. Martin Kaleta
195 1103954 Libor Hanzelka
196 0004316 Ing. Evžen Kučera
197 0011688 Ing. Věra Čermáková
198 0008001 Ing. Romana Hubková
199 0201776 Marcela Hořeňovská
200 0602845 Ing. Petr Voceďálek
201 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
202 1101085 Drahomíra Šidlová
203 0101525 Milan Blažek
204 0009562 Ing. František Bartoš
205 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
206 0701733 Kristýna Chaloupková DiS.
207 0012442 Pavel Krištiak
208 0102545 Ing. Kateřina Nová
209 0012490 Ing. Petr Duník
210 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
211 0100538 Ing. Adolf Šicner
212 1006652 Ing. Dominik Hochman
213 0202476 Gabriela Boušová
214 0007108 Ing. Helena Okénková
215 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
216 0102484 Roman Pivoňka
217 0602810 Ing. Jan Možíš
218 0202200 Ing. Jan Zíka
219 0003443 Ing. Libor Hladký
220 0501243 Ing. Jiří Pařízek
221 0102385 Ing. Martina Zamlinská
222 1006517 Ing. David Dohnal
223 0501181 Ing. Michal Vojáček
224 0011162 Ing. Jan Pospíšil
225 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
226 1104205 Ing. arch. Jakub Kupka
227 0013744 Ing. Ondřej Gilar
228 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
229 0301545 Ing. Pavel Thám
230 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
231 0701607 Ing. Jiří Herynek
232 0008609 Ing. Miroslav Böhm
233 0015168 Ing. Martin Klíma
234 0004137 Ing. Čeněk Kadlec
235 1103749 Ing. Tomáš Ryž
236 0002723 Ing. Václav Krejčí
237 1003308 Ing. Petr Češka
238 0202374 Ing. Marek Chval
239 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
240 0602193 Ing. Luboš Hanuš
241 1202084 Ing. Ondřej Volák
242 0008555 Ing. Renata Ševčíková
243 0602573 Ing. Michal Dostál
244 0010406 Ing. Andrea Hejná
245 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
246 1001007 Ing. Aleš Čeleda
247 0102698 Ing. Klára Minářová
248 0009423 Ing. Lenka Tomanová
249 1103449 Ing. Robert Kotásek
250 0010055 Ing. Václav Kvasnička
251 0202019 Ing. Jan Cikán
252 0012339 Ing. Hana Berlingerová
253 0602918 Ing. Jan Kosek
254 1005835 Ing. Miroslav Palacka
255 0300772 Petr Pařízek
256 1006266 Ing. Jan Pivec
257 0011993 Jaromír Šafus
258 0102535 Ing. Zdeněk Švancar
259 1103766 Ing. Pavel Krupa
260 0014823 Ing. Milan Vaňas
261 0003296 Ing. Erika Malá
262 0601248 Ivana Černá
263 1004256 Ing. Jan Eisner
264 0011252 Ing. Pavel Marek Ph.D.
265 1007097 Ing. Petr Sedlák
266 3000374 Marek Timko
267 1104333 Ing. Vilém Hluchník
268 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
269 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
270 0005197 Ing. Michal Říha
271 0202349 Ing. Kateřina Kováčová
272 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
273 1300826 Ing. Radim Hejný
274 1102043 Tomáš Lehnert
275 0012745 Ing. Miroslav Stráník
276 0102609 Ing. Jan Krlín
277 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
278 1007122 Ing. Nikola Kučerová
279 0001352 Ing. Jiří Bulis
280 1301408 Ing. Pavel Soukup
281 0014904 Ing. Jakub Jirků
282 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
283 1201231 Ing. Luděk Ježek
284 0200938 Ing. Libuše Pokorná
285 0700935 Ing. Ladislav Němec
286 1005426 Ing. Vít Říhošek
287 1101000 Ing. Petr Lyko
288 0013265 Ing. Lukáš Dražan
289 1006702 Jiří Majzlík
290 0700809 Ing. Vít Staněk
291 1100781 Ing. Jan Krömer
292 0300372 Ing. Stanislav Lesák
293 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
294 1006820 Ing. Martin Kužela
295 0400661 Ing. Stanislav Cimr
296 0402457 Luděk Kareš
297 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
298 1301416 Ing. Igor Balák
299 1100045 Ing. Petr Kotlán
300 1004688 Ing. Petr Řídký
301 0402385 Martin Miškovský
302 1101748 Josef Zahel
303 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
304 0602395 Ing. Martina Konášová
305 1301650 Ing. Ladislav Drozd
306 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal
307 0007062 Ing. Tomáš Zeidler
308 0102463 Ing. Jan Závitkovský
309 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
310 1007317 Ing. Jana Macků
311 1201566 Ing. Pavel Žourek
312 0401257 Ing. Karel Hrdlička
313 0601516 Ing. Lubomír Jakl
314 1400356 Ing. Zuzana Kotenová
315 1103198 Ing. Petr Juchelka
316 0602563 Ing. Jan Sekanina
317 1103957 Ing. Petr Kohout
318 0006942 Ing. Roman Brzobohatý
319 0009978 Ing. Ivan Tomášek
320 0000892 Ing. Stanislav Toman
321 0014507 Tomáš Fodrán
322 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
323 1104031 Ivo Bůžek
324 1400753 Ing. Marek Vrbka Ph.D.
325 0102627 Zdeněk Valenta
326 0014443 Filip Soudek
327 1005094 Ing. Gabriela Nováková
328 1007297 Ing. Ondřej Horák
329 0012729 Ing. Jan Strnad
330 0402555 Ing. Vít Prusík
331 1007054 Ing. Tomáš Lasek
332 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
333 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
334 0101168 Martin Kolouch
335 0011055 Ing. Květa Kousalová
336 1302514 Ing. Jan Charvát
337 1004341 Ing. Petr Doležal Dr.
338 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
339 1300805 Ing. Petr Dufka
340 0602244 Ing. Eva Krejcarová
341 1200720 Ing. Miroslav Novák
342 1202279 Ing. Miroslav Veselý
343 0007564 Ing. Eugen Elterlein
344 1003088 Ing. Jiří Matoušek
345 0101638 Ing. Marie Buzková
346 0402240 Ing. Naděžda Procházková
347 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
348 0014317 Ing. Tomáš Holenda
349 0402197 Hana Möbiusová
350 1104100 Ing. Jiří Němec
351 1200010 Ing. Miroslav Machalec
352 0013937 Ing. David Šulák
353 0400963 Ing. Antonín Wachtel
354 0015026 Ing. Tomáš Vejražka
355 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
356 1100089 Ing. Jaroslav Richtár
357 1007104 Aleš Bohdanský
358 1003302 Ing. Pavel Binka
359 1201191 Zdeněk Hybš
360 0013429 Ing. Markéta Šedivá
361 0701410 Ing. Martin Holý
362 0701116 Jiřina Křičenská
363 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
364 0007178 Ing. Ilona Líkařová
365 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
366 0003064 Ing. Radko Neumann
367 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
368 1006495 Ing. Šárka Justová
369 0004367 Ing. Irena Benediktová
370 1002111 Ing. Luboš Kašpárek
371 0014818 Ing. Michal Procházka
372 0012201 Ing. Jana Pavlíková
373 1003586 Ing. Vlastislav Kolečkář
374 0003224 Eva Jakubková
375 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
376 0009747 Ing. Eva Blažejová
377 0015137 Ing. Mirek Dragoun
378 0301575 Ing. Nikola Bindzar
379 0011335 Ludmila Berková
380 0102359 Bc. Josef Maroušek
381 1200914 Ing. Petr Pilař
382 0202103 Ing. Drahomíra Cígler Žofková
383 1006346 Ing. Jan Špatný
384 1004279 Ing. Martin Vacek
385 0013045 Ing. David Mareček
386 0014531 Ing. Michal Moravec
387 0102729 Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
388 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
389 0701115 Jiří Dvořák
390 1300228 Ing. Dušan Halaška
391 0601330 Jiří Jozífek
392 1201481 Ing. František Klapka
393 0002246 Miroslav Bečvář
394 1006264 Ing. Petra Václavková
395 1001885 Ing. Milan Pelikán
396 0202244 Ing. Václav Mašek
397 0013423 Petr Ton
398 1400328 Ing. Jiří Veselý
399 0301055 Ing. Pavel Janeček
400 0102275 Theodor Valenta
401 1300897 Ing. Jiří Dohnal
402 0400418 Ing. Bruno Panenka
403 0011509 Ing. Irena Truhlářová
404 0700356 Ing. Zdeněk Pavlík
405 0201636 Ing. Zdeněk Baxa
406 0102027 Ing. Petr Ruda
407 0006802 Ing. Petr Pavlíček
408 0007018 Pavel Kuška
409 0012871 Ing. Michal Němec
410 0402637 Pavel Leiblinger
411 0401537 Milan Šauer
412 1005318 Vladimír Lapčík
413 1104392 Eduard Tomanek
414 1101350 Ing. Jaroslav Solnický
415 0102327 Bc. Michal Štolba
416 0101216 Jiří Urbánek
417 1005357 Ing. Dušan Brablec
418 0701713 Tomáš Mádlo
419 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
420 1006672 Ing. Radim Holub
421 0005478 Ing. Petr Kaplan
422 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
423 1202417 Petr Kapounek
424 0012045 Ing. Martina Komínková
425 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
426 0012473 Ing. Miloš Jirásek
427 0014654 Ing. arch. Jiří Kotouč
428 0008451 Ing. Jiří Plichta
429 0011086 Ing. Ladislav Jirků
430 1202456 Aleš Opravil
431 0701668 Ing. Lukáš Kovář
432 1104376 Ing. Drahomír Gromotovič
433 0009000 Ing. František Rulík
434 0300012 Ing. Alois Švehla
435 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
436 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
437 1100882 Ing. Lumír Ivánek
438 0007632 Ing. Karel Nezval
439 0602684 Ing. Ondřej Černý
440 0011551 Ing. arch. Ing. Dušan Štětina Ph.D.
441 1104025 Martina Prymusová
442 0013134 Ing. arch. Lenka David
443 0009342 Karel Veith
444 0602602 Ing. Eva Blažková
445 1100217 Ing. Libor Langr
446 1202388 Ing. Filip Stejskal
447 0400377 Ing. Dalibor Adámek
448 1000721 Ing. Pavel Žilka
449 1103262 Ing. Tomáš Czapka
450 0401298 Ing. Martin Kovář
451 1100337 Ing. Radek Pavlík
452 1302253 Ing. David Zapletal
453 0007786 Miloš Calda
454 0102366 Ing. Vladislav Šimek
455 1400013 Ing. Zdeněk Janýr
456 0401314 Ing. Pavel Štětka
457 1002082 Vladimír Břoušek
458 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
459 1003469 Ing. Blanka Kaimová
460 0102554 Ing. Michal Haman
461 1103552 Ing. Jakub Rakus
462 1005296 Ing. Martin Andrle
463 0010262 Ing. Jiří Vancl
464 0202084 Ing. Aleš Novotný
465 0102235 Ing. Jitka Hovorková
466 0402527 Filip Kollár DiS.
467 0014332 Martin Traxl
468 0200118 Ing. Jiří Kalčík
469 1102889 Jana Greplová
470 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
471 1302351 Ing. Dalibor Mičuda
472 0201779 Ing. Lucie Krupičková
473 0200877 Ing. Jaromír Svoboda
474 1100742 Ing. Josef Waclawek
475 1003005 Ing. Petr Zukal
476 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
477 1005721 Ing. Luděk Krba
478 1005506 Ing. Jana Krupicová Ph.D.
479 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
480 0102276 Ing. Karel Štádlík
481 1302396 Radek Zatloukal
482 0402478 Ing. Jan Toman
483 0013016 Ing. Jan Lahoda
484 0201095 Ing. Radek Budka
485 0500491 Günter Hanisch
486 1103302 Aleš Novák
487 0301498 Ing. Jakub Dörrer
488 1004134 Ing. Lukáš Fiala
489 0008927 Ing. Kamil Hladký
490 0202483 Vojtěch Novotný
491 0202482 Bc. Patrik Vyleta
492 1005376 Ing. Ondřej Ševčík