Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy - webinář

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy - webinář

Cílem webináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou obsaženou v novém stavebním zákoně, tj. zákoně č. 283/2021 Sb., se zaměřením především proces povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. Součástí webináře bude i seznámení s novou soustavu státních stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 5. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
300
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007243 Ing. Radim Švajda
2 0001352 Ing. Jiří Bulis
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 1302110 Ing. Tomáš Kročil
5 0201147 Ing. Karel Eliášek
6 1006576 Ing. Pavel Křepela
7 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
8 1302405 Marek Fiala DiS.
9 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
10 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
11 0402565 Jiří Martínek
12 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
13 0202293 Ing. Jana Muknšnáblová
14 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
15 0202374 Ing. Marek Chval
16 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
17 1004522 Ing. Petr Chaloupka
18 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
19 0200701 Liliana Weinfurterová
20 0010767 Ing. Marián Múdry
21 0101048 Ing. Martin Slabihoudek
22 1103503 Ing. Jiří Skopalík
23 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
24 0402065 Ing. Martin Koša
25 0014205 Ing. Michal Drozd
26 0011755 Ing. Petr Sotona
27 0401252 Jiří Martinec
28 1100749 Ing. Jaroslav Bárta
29 0202153 Renata Plevačová
30 0401643 Ing. Pavel Rubáš Ph.D.
31 0600371 Ing. Miroslav Možíš
32 0501372 Pavel Vodrážka
33 1005094 Ing. Gabriela Nováková
34 0401803 Ing. Marie Sýkorová
35 1103961 Ing. Roman Čechák
36 0600389 Petr Bártík
37 0013390 Ing. Ondřej Machek
38 1301425 Ing. Radek Bartošík
39 1003307 Ing. Herbert Svoboda
40 0100031 Ing. Jan Kocmich
41 0006821 Milan Bartoloměj
42 0602825 Ing. Veronika Šebová
43 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
44 1400328 Ing. Jiří Veselý
45 0701374 Ing. Ivana Horáková
46 0501332 David Senohrábek DiS.
47 1004561 Ing. Zbyšek Pietrus
48 1200533 Ing. Pavel Grňa
49 1103041 Luděk Rožek
50 0701536 Ing. Daniela Klikarová
51 0003147 Ing. Lambert Liška
52 1101462 Roman Otisk
53 0001497 Ing. Martin Šmolík
54 0011561 Martin Diepold
55 1003526 Ing. Jitka Fraňková
56 0202221 Ing. Miroslav Packan
57 1102145 Ing. Karel Navrátil
58 1000837 Ing. Vladimír Svoboda
59 0013022 Ing. Jakub Vaněk
60 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
61 0008200 Ing. Veronika Marešová
62 0008236 Miloslav Koubík
63 0013402 Ing. Pavel Nováček
64 0008199 Ing. Kateřina Ducháčová
65 0300897 Ing. Michal Dufek
66 0006216 Ing. Jiří Dobiáš
67 0602389 Ing. Radek Řičař
68 1202237 Ing. Vladimír Čechák
69 0300499 Jiří Vaněk
70 1202032 Ing. Pavel Šindler
71 0202304 Ing. Oldřich Hřib
72 1201625 Ing. Petr Mojzík
73 1104160 Ing. Lenka Švrčková
74 0011963 Ing. Petr Neufuss
75 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
76 0012059 Ing. Vít Dolejší
77 0014041 Ing. Jan Kott
78 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
79 0009930 Petr Jiřičný
80 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
81 0014649 David Orgoník
82 1100192 Ing. Aleš Ryšán
83 1007308 Ing. Lubomír Řezníček
84 0013537 Ing. Josef Dvořák
85 0602824 Ing. Eva Bělčáková
86 1202081 Ing. Pavel Sedlařík
87 0014594 Ing. Vladimír Koutník
88 0004336 Ing. Lubomír Šípek
89 1002663 Ing. Martin Vašák
90 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
91 0202379 Ing. Petr Blažek
92 1102887 Ing. David Hýža
93 0500635 Zdeněk Melichar
94 0202378 Ing. Petr Suchánek
95 0602503 Ing. Lenka Nyklová
96 0601823 Ing. Petr Molnár
97 1004201 Ing. Jan Matějíček
98 0003224 Eva Jakubková
99 0202055 Ing. Michal Dub
100 0008446 Ing. Martin Polák
101 1102596 Ing. František Fiala
102 1005120 Ing. Marek Svoboda
103 0000870 Ing. Jiří Lhota
104 0101216 Jiří Urbánek
105 0013904 Ing. Jan Richter
106 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
107 1301944 Miroslav Večerka
108 0401526 Ing. Mgr. David Jedinák
109 0301255 Ing. Petr Kastner
110 0013045 Ing. David Mareček
111 0004651 Ing. Pavel Janků
112 0600674 Ing. Radko Novotný
113 0007900 Miroslava Vutkanová
114 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
115 0007696 Ing. Roman Kučera
116 0008623 Radovan Hubáček
117 0013651 Ing. Tomáš Homola
118 0004108 Zdeněk Pýcha
119 0010633 Ing. Jan Vacík
120 1302374 Bc. Oto Bachůrek
121 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
122 1104031 Ivo Bůžek
123 0602749 Ing. Šárka Volfová
124 0013555 Ing. David Dvořáček
125 1006346 Ing. Jan Špatný
126 1006457 Ing. Tomáš Margetík
127 0013008 Jaroslav Soumar
128 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
129 0501373 Blanka Hájková
130 1301537 Ing. Karel Vítek
131 1302253 Ing. David Zapletal
132 0602723 Ing. Tomáš Pánek
133 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
134 0602651 Ing. Jana Bulenová
135 1200594 Ing. Milan Ertl
136 0201753 Bohdan Pokorný
137 0014458 Ing. Kristýna Kasýková
138 0201441 Jiří Beran
139 0014590 Ing. Marek Pokorný Ph.D.
140 1006365 Ing. Samir Asfour
141 1103466 Ing. Ivan Kudra
142 0700952 Ing. Jiří Kučera
143 1200611 Stanislav Karásek
144 0200885 Ing. Milan Krejcar
145 1004419 Ing. Roman Komosný
146 1301563 Miroslav Kundrata
147 0012991 Ing. Michal Čížek
148 0010249 Miroslav Beran
149 1004814 Petr Bařina
150 0501368 Ing. Věra Vanerová
151 0012442 Pavel Krištiak
152 1301391 Ing. Milan Fridrich
153 0013796 Miroslav Láník
154 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
155 0102377 Ladislav Pikl
156 0202019 Ing. Jan Cikán
157 0601330 Jiří Jozífek
158 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
159 1104179 Ing. Jaromír Švec
160 0101093 Zdeněk Brom
161 0002669 Ing. František Šafránek
162 0008174 Ing. Jaroslav Hejhal
163 0601652 Ing. Monika Kopecká
164 1103809 Lukáš Miketa
165 1102775 Ing. Petr Kývala
166 1102811 Ing. Lumír Peterek
167 0602849 Ing. Tadeáš Vodička
168 1003691 Ing. Petr Pospíšil
169 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
170 0000362 Ing. Pavel Rous
171 0200995 Ing. Milan Šitera
172 1101973 Jiří Hegegy
173 0007857 Ing. Gabriela Krajcarová
174 1103714 Ing. Petr Blažek
175 0012808 Ing. Pavel Slezák
176 0007313 Ing. Stanislav Müller
177 1400587 Petr Jaroš DiS.
178 0402270 Ing. Petr Vacek
179 0002455 Ing. Václav Kratochvíl Ph.D., MBA
180 1103162 Ing. Ondřej Zeman
181 1301568 Ing. Libor Vojtek
182 0014827 Jan Chládek
183 0003747 Ing. Antonín Fara
184 1200656 Alois Večeřa
185 0006418 Ing. Milan Müller
186 0102551 Ing. Emanuel Novák
187 0014536 Ing. Martin Valášek
188 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
189 0701654 Ing. Jan Chreno
190 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
191 0011105 Ing. Petr Kozelka
192 1006089 Ing. Josef Bíško
193 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
194 1104439 Ing. Lenka Štenclová
195 0003443 Ing. Libor Hladký
196 0010055 Ing. Václav Kvasnička
197 0601451 Ing. Milan Vodrážka
198 0601574 Ing. Martin Vais
199 1007097 Ing. Petr Sedlák
200 1007052 Ing. Martin Ambros
201 0011101 Ing. Lucie Švermová Ph.D.
202 0501382 Ing. Michal Souček
203 0009541 Ing. Karel Kozel
204 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
205 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
206 0013761 Ing. Petr Fojt
207 1301072 Ing. Libor Tkáč
208 0012828 Libor Kapoun
209 1400251 Michal Vorel
210 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
211 1007108 Ing. Petr Tomášek
212 0101393 Pavel Mareš
213 1001318 Ing. Libor Řehoř
214 1100335 Ing. Eva Vojtasíková
215 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
216 1301422 Ing. Libor Pavelka
217 1001902 Ing. Michal Slavík
218 1201696 Petr Muzikant
219 0301027 Ing. Pavel Žemlička
220 0012745 Ing. Miroslav Stráník
221 0011075 Ing. Martin Liška
222 1007060 Ing. Pavel Knetl
223 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
224 1302143 Václav Hladil
225 0500871 Ing. Dana Polcarová
226 1003663 Ing. Peter Štefančík
227 0010814 Ing. Martin Stránský
228 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
229 1103974 Ing. Radek Stalmach
230 0301041 Ing. Michal Odvody
231 0014277 Ing. Michal Minář
232 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
233 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
234 0014126 Ing. David Niče
235 1104377 Ing. Adam Řeháček
236 0014839 Ing. Zdeněk Běhounek
237 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
238 0008458 Ing. Karel Herkner
239 1104384 Ing. Jan Zagrapan
240 0013682 Ing. Jan Rambousek
241 1003636 Ing. Vladimír Fouček
242 0402479 Bc. Ondřej Burýšek
243 0701133 Ing. Andrej Peňák
244 1200748 Ing. Milan Vybíral
245 1103648 Ing. Martin Staněk
246 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
247 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
248 0602767 Ladislav Sedláček
249 1301157 Jan Čop
250 1003944 David Hruška
251 1104381 Ing. Jan Lampa
252 0701088 Josef Smolař
253 1004576 Ing. Karel Škára
254 0009347 Ing. František Marek
255 0010699 Tomáš Pilík DiS.
256 1103261 Ing. Petr Schneider
257 0011689 Martin Langr
258 0701581 Lenka Straková
259 0013420 Michal Čejka DiS.
260 0014520 Ing. Daniel Sedláček
261 1005671 Ing. Jakub Kapsa
262 0501243 Ing. Jiří Pařízek
263 1001258 Ing. Vítězslav Židek
264 0014406 Ing. Jiří Matějíček
265 0102103 Ing. Karel Zvánovec
266 0011280 Jaroslav Vajrauch
267 0500861 Ing. Josef Mocák
268 0102591 Ing. Lukáš Pučelík
269 1200914 Ing. Petr Pilař
270 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
271 1400269 Ing. Petr Nekovář
272 0014606 Ing. Radek Kratochvíl Ph.D.
273 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
274 0300692 Alena Lehečková
275 1004654 Petr Walach
276 0401276 Roman Hladík
277 0000641 Ing. Jana Hejnalová
278 1007227 Ing. Michal Dulák
279 1201207 Ing. Dalibor Jati
280 1202319 Radek Hrbáček DiS.
281 0602279 Ing. Pavel Píše
282 1004134 Ing. Lukáš Fiala
283 0301038 Ing. Jiří Stehlík
284 1201746 Ing. Martin Černý
285 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
286 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
287 0401243 Ing. Petr Plichta
288 1400212 Petr Knežik
289 1400601 Ing. Jiří Angelis
290 0202325 Ing. Tomáš Klor
291 1000392 Ing. Miloš Černý
292 0401779 Ing. Petr Novák
293 0701571 Lubomír Svatoš
294 0014341 Ing. Vendula Klírová
295 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
296 0012981 Ing. Martin Wűnsche
297 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
298 0101211 Ing. Iva Kálalová
299 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
300 1102142 Ing. Ivana Gromotovičová
301 0008689 Ing. Zuzana Hlavová