Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

O Ceně Inženýrské komory může rozhodovat i veřejnost

O Ceně Inženýrské komory může rozhodovat i veřejnost

Stavba nového pavilonu P Fakultní nemocnice v Olomouci zvítězila v loňském roce v hlasování veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory. Letos se o přízeň návštěvníků a uživatelů uchází celkem 67 v posledních dvou letech dokončených staveb a dva nerealizované projekty. Hlasování je možné na stránkách https://cik.ckait.cz/ až do pátku 6. září. Vítěz bude společně s 11 laureáty hlavních cen i držiteli čestných uznání vyhlášen 18. října během Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která je pořadatelem 20. ročníku těchto prestižních cen.

V letošním seznamu nominovaných inženýrských návrhů zaujme vysoký podíl rekonstrukcí a veřejných staveb. Řada z nich se nachází i v menších městech a obcích. Vysoké je rovněž zastoupení kvalitních dopravních a vodohospodářských realizací. Bez zajímavosti letošních Cen Inženýrské komory není to, že byly přihlášeny i realizace mimo Českou republiku. Dokládá to, že tuzemští projektanti nebo zhotovitelé staveb získávají stále více zakázek také na zahraničních trzích.

FN Olomouc - pavilon P

Odborná porota vybrala nejprve 32 finalistů, kteří přihlásili mimořádně kvalitní stavby. Z nich nakonec vybrala čtyři stavby, jejichž autoři budou oceněni Hlavní Cenou Inženýrské komory. Ty doplní dalších šest držitelů Čestného uznání, udělena bude rovněž Zvláštní cena. Výběr oceněných staveb byl již potvrzen Představenstvem ČKAIT na červnovém výjezdním zasedání. Nyní se ještě čeká, jak dopadne hlasování veřejnosti. Veřejnost si může vybírat mezi všemi 69 přihlášenými stavbami.

Obvykle veřejnost ocení realizaci nebo projekt, který pro ně znamená zvýšení životního standardu, zdravotní péče nebo pouhou inspiraci. Proto se v preferencích každoročně objevují často rozdílné stavby typu intenzifikace čistírny odpadních vod nebo inspirativní bytový dům. Uvidíme, jak tomu bude letos, nabídka je velmi pestrá,“ dodává Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., členka představenstva ČKAIT a předsedkyně poroty Ceny Inženýrské komory. Podle ní mnohé nominované stavby dokládají příkladný přístup k veřejným prostředkům. A to jak na úrovni stavebních, tak i provozních nákladů.

Každá z oceněných staveb vyniká celkovým inženýrským či technickým řešením, anebo tento tvůrčí a inovativní přístup tvoří významný detail realizace. Cena Inženýrské komory je zcela odlišnou soutěží od mnohých soutěží architektonických či urbanistických. Tato profesní soutěž Komory je přínosná mimo jiné také tím, že porota nehodnotí pouze architektonický nebo urbanistický výraz stavby, ale komplexní inženýrský přístup, technickou úroveň řešení, přínos životnímu prostředí a v neposlední řadě význam stavby či projektu pro nejširší veřejnost.

25. 06. 2024