Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - seminář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - seminář

ANOTACE: Přednáška nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ;
 • Zásady soukromého práva;
 • Ochrana soukromých práv;
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel;
 • Zastoupení – plná moc, prokura;
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba;
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky;
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby;
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv;
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo;
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení;
 • Přechodná ustanovení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 09. 2020, od 14 hod.
(délka trvání cca 4 hod.)

WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na semináři/webináři omlouvejte nejpozději den před termínem jeho konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Termín
Celková kapacita
64
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba