Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

ANOTACE: Přednáška nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ;
 • Zásady soukromého práva;
 • Ochrana soukromých práv;
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel;
 • Zastoupení – plná moc, prokura;
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba;
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky;
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby;
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv;
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo;
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení;
 • Přechodná ustanovení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na semináři/webináři omlouvejte nejpozději den před termínem jeho konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 11. 09. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
163
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001853 Ing. Miroslav Hubka
2 0013328 Ing. Pavel Přibyl
3 0401707 Radek Strial
4 0601963 Ing. Radek Adam
5 1201632 Ing. Miloš Skácel
6 0008706 Ing. Markéta Hamplová
7 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
8 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
9 1103597 Ing. Milan Činčala
10 0007708 Václav Klaboch
11 1005491 Jana Kabelová
12 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
13 0013068 Ing. Martin Schneider
14 0010767 Ing. Marián Múdry
15 0013969 Ing. Petr Janeček
16 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
17 0202082 Ing. Vít Pospíšil
18 0500632 Ing. Josef Ježek
19 0300875 Ing. Luboš Kadaně
20 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
21 0202328 Ing. Roman Sornas
22 0004880 Ing. Miroslav Havranec
23 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
24 1200884 Ing. Petr Hošek
25 0007076 Ing. Stanislav Líbal
26 0700579 Ing. Pavel Slezák
27 1302366 Ing. Jiří Vašíček
28 1104162 Ing. Daniela Trnková
29 0007656 Martin Havel
30 0602504 Ing. Martin Hynek
31 1001196 Ing. Tomáš Haša
32 0600731 Ing. Vladislav Jána
33 0000698 Ing. Marek Gasparovič
34 0601775 Ing. Jiří Kodýtek
35 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
36 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
37 1100286 Dagmar Lančová
38 0012714 Ing. Petr Dlouhý
39 1201828 Pavel Háněl
40 1002364 Ing. Filip Holčapek
41 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
42 0301283 Karel Melzer
43 1301072 Ing. Libor Tkáč
44 0101364 Ing. Marie Moučková
45 1103977 Ing. Petr Tobola
46 1103797 Ing. Petr Greguš
47 1103633 Bc. Pavel Němčanský
48 1103782 Ing. Martin Hájek
49 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
50 0402190 Lukáš Slavík
51 1006726 Ing. Věra Krupanská
52 0006941 Ing. Jaroslav Čech
53 1005312 Ing. Rostislav Fitz
54 1006089 Ing. Josef Bíško
55 1201543 Petr Zdráhal
56 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
57 1003495 Ing. Pavel Šrámek
58 1202318 Adam Jungmann
59 0201597 David Parvonič
60 0500746 Ing. Zbyněk Kvasnička
61 0006906 Ing. Pavel Šíp
62 0201776 Marcela Hořeňovská
63 1101904 Ing. Stanislav Wilczek
64 0101168 Martin Kolouch
65 1301734 Ing. Pavlína Pelčáková
66 1301741 Ing. Zdeněk Řihák
67 0007053 Jaroslava Kotalová
68 0002302 Lumír Kotal
69 1005107 Ing. Roman Čadeni
70 0401680 Martin Kyselovič
71 0500971 Ing. Tomáš Grübel
72 1006532 Ing. Martin Dostál
73 1007023 Ing. Petr Veselka
74 0602563 Ing. Jan Sekanina
75 0400963 Ing. Antonín Wachtel
76 1006144 Ing. Jan Krejčí
77 1000558 Ing. Vladimír Valenta
78 1005537 Ing. Jaromír Hájek
79 0202336 Ing. Petr Thoma
80 1400392 Ing. Iva Růžičková
81 1005944 Ing. Martin Jaroš
82 0003257 Ing. Magda Piroutková
83 0014436 Petr Tomášek DiS.
84 0400354 Ing. František Podliska
85 1301416 Ing. Igor Balák
86 0301366 František Strupf
87 1006845 Ing. Miloslav Tauš Ph.D.
88 1001859 Ing. Vladimír Holič
89 0013390 Ing. Ondřej Machek
90 0400071 Ing. Jiří Oudes
91 0301379 Bc. Michal Pašava
92 1001466 Ing. Šárka Prachařová
93 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
94 0003280 Ing. Radim Líčeník
95 0300747 Ing. Jiří Švec
96 0005910 Martin Flanderka
97 0701641 Ing. Nikola Filáčková
98 1103405 Ing. Petr Chroboček
99 0010933 Ing. Ivana Fialová
100 0007734 Ing. Jan Kamarád
101 0100050 Ing. Jiří Straka
102 0013937 Ing. David Šulák
103 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
104 1004884 Ing. Miroslav Plaček
105 1200112 Rostislav Lovich
106 1103965 Ing. Jan Krchňák
107 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
108 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
109 0007588 Václav Kopřiva
110 0013948 Ing. Martin Gula
111 0402505 Michal Gaj
112 1301422 Ing. Libor Pavelka
113 1004424 Ing. Milan Pokorný
114 1005473 Jan Rolínek
115 1201181 Ing. Miloš Hobler
116 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
117 0003351 Miroslav Kmínek
118 1102234 Ing. Břetislav Piprek
119 1003674 Ing. Jiří Laštovička
120 1201593 Ing. Ivo Vzatek
121 0701401 Ing. Martin Šindelář
122 1400701 Ing. Jiří Nahodil
123 1201696 Petr Muzikant
124 0501368 Ing. Věra Vanerová
125 0501332 David Senohrábek DiS.
126 1005293 Ing. Roman Skoták
127 0500187 Petr Keller
128 0600836 Ing. Jiří Kahánek
129 1101748 Josef Zahel
130 0101137 Ing. Pavel Jakeš
131 1101679 Jaroslav Tomáš
132 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
133 0014170 Ing. Martin Jírovský
134 0601330 Jiří Jozífek
135 0014134 Ing. Roman Skalický
136 0700023 Ing. Marcela Sobotková
137 1302138 David Liška
138 0102436 Tomáš Ungerman
139 1006214 Ing. Jiří Haluška
140 0013455 Bc. Petr Šmejkal
141 0202346 Evžen Veselý
142 1006820 Ing. Martin Kužela
143 1100777 Ing. Markéta Pobořilová
144 0701571 Lubomír Svatoš
145 1101637 Jana Štvrtňová
146 1400269 Ing. Petr Nekovář
147 0602324 Ing. Jiří Havrda
148 0200349 Ing. Jana Cihlářová
149 1007069 Ing. Michal Hlavoň
150 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
151 0501138 František Port
152 0500861 Ing. Josef Mocák
153 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
154 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
155 0701107 Ing. Jiří Srb
156 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
157 0014144 Ing. Pavel Hošek
158 0602655 Lucie Janečková
159 0102625 Pavel Popov
160 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
161 0002720 Tomáš Voborský
162 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
163 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná