Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

ANOTACE: Přednáška nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ;
 • Zásady soukromého práva;
 • Ochrana soukromých práv;
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel;
 • Zastoupení – plná moc, prokura;
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba;
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky;
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby;
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv;
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo;
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení;
 • Přechodná ustanovení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na semináři/webináři omlouvejte nejpozději den před termínem jeho konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 11. 09. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001853 Ing. Miroslav Hubka
2 0013328 Ing. Pavel Přibyl
3 0401707 Radek Strial
4 0601963 Ing. Radek Adam
5 1201632 Ing. Miloš Skácel
6 0008706 Ing. Markéta Hamplová
7 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
8 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
9 1103597 Ing. Milan Činčala
10 0007708 Václav Klaboch