Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Oceněné stavby v soutěži Stavba roku 2022

Oceněné stavby v soutěži Stavba roku 2022

     Slavnostní vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže se konalo 21. listopadu 2022 odpoledne v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Slavnostního odpoledne se zúčastnili hosté za Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Petr Serafin, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouza, nová primátorka města Hradce Králové Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. a předsedové ČKAIT a ČSSI Hradec Králové. Hlavní ceny předal hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v.v., který nad soutěží převzal záštitu.

     Pořadatelem soutěže je Královéhradecký kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

     Do 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 19 staveb. Všechny stavby splnily podmínky pro účast v soutěži. Hodnotící komise po prostudování přihlášek a jejich prohlídky na místě rozhodla, že stavby rozdělí do dvou kategorií, a to pozemní stavby a dopravní stavby. Zároveň se komise rozhodla udělit zvláštní cenu poroty.

     Porota měla velmi těžkou a složitou situaci, protože všechny stavby byly něčím zajímavé, výjimečné a krásné. Komise při své práci hodnotila podle předem stanovených kritérií a také ji zajímal i příběh stavby, udržitelnost stavby, vliv na životní prostředí a úspory energií.

Titulem Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje se mohou pyšnit dvě stavby, a to Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové a Domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno

Čestné uznání získaly dvě stavby, a to II/321 Černíkovice – Domašín obchvat a Rezidence Nerudovka.

Cenou Ministerstva průmyslu a obchodu byla oceněna Cihlovka 1, Hradec Králové.

Zvláštní cenu poroty obdržela Základní škola Černíkovice - pasivní stavba.

Podrobnosti viz příloha a odkazy

(20+) Facebook

Stavbou roku 2022 Královéhradeckého kraje se stal domov pro seniory v Opočně | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz)

Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje | 21. 11. 2022 - Fotky Google

01. 12. 2022