Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Osvědčení autorizovaných osob ČKAIT - od 18.10.2018 zákon o zadávání veřejných zakázek požaduje elektronicky

Osvědčení autorizovaných osob ČKAIT - od 18.10.2018 zákon o zadávání veřejných zakázek požaduje elektronicky

Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. 10. 2018 probíhat elektronicky.

Možnosti poskytování osvědčení autorizovaných osob ČKAIT elektronicky poskytl ČKAIT ředitel odboru práva veřejných zakázek MMR ČR, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler.

 

Pozn. ČKAIT: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má č. 300/2008 Sb. Autorizovanou konverzi dokumentů provádí jako jeden ze svých úkonů kterékoli kontaktní místo Czech POINT.

 

Bližší informace v přílohách.

15. 10. 2018