Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poruchy střech - seminář

Poruchy střech - seminář

Přednášející: 

Ivan Dvořák, Jiří Doležal, Vladislav Kučera, Roman Kučera, Ing. Luboš Káně, Ing. Karel Stýblo, Ing. Martin Link

Anotace: Odborná činnost Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, zaměřená na odborné řemeslné posudky.

Program: 

  • Ivan Dvořák – cechmistr – Úvod
  • Jiří Doležal – Povlakové krytiny – opracování detailů s odstupem času
  • Vladislav Kučera – (Ne)odborné zpracování hladké drážkové krytiny - Státní zámek Ploskovice
  • Roman Kučera – Projekty a realizace střech dnešní doby a investor, majitel, celková problematika
  • Ing. Luboš Káně – Problémy dřevěných konstrukcí střech s krytinou plechovou nebo povlakovou
  • Ing. Karel Stýblo – Poškozeni a vady v dřevěných  konstrukcích
  • Ing. Martin Link – Použití nadkrokevního zateplení izolačními PIR deskami při rekonstrukci šikmé střechy. Postupy, skladby, detaily.

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 6.12.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 06122023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007864 Ing. Karel Vácha
2 0005446 Ladislav Novotný
3 1005002 Zdeněk Koblížek
4 0011674 Ing. Jan Klesa
5 0010988 Ing. Tomáš Kalhous
6 0007494 Ing. Pavel Purnoch