Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Postup pomoci Komory pro Břeclavsko a Hodonínsko

Postup pomoci Komory pro Břeclavsko a Hodonínsko

Děkujeme všem kolegům, statikům, kteří nabídli svou pomoc tornádem postiženým obcím na Hodonínsku a Břeclavsku.

Aktuální seznam členů jsme průběžně předávali Integrovanému záchrannému systému (IZS), hasičskému záchrannému sboru (HZS), všem obcím a městům.

Koordinace prací v místě je záležitostí IZS, které vyzve podle potřeby také statiky ze seznamu předaného Komorou. Prosíme, vyčkejte na výzvu, nejezděte na místo sami.

Kolegové, kteří na místě byli, popisují postupy často jako živelné.

Komora na koordinační schůzce s přihlášenými členy doporučila statikům postup činnosti a předala toto doporučení také IZS a obcím.

ČKAIT je stále v kontaktu se všemi orgány IZS. Bude-li potřeba dalších autorizovaných osob v jiných oborech – např. pozemní stavby, geotechnika, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb…, vyzveme také je.


Děkujeme Vám za ochotu pomoci.


Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

28. 06. 2021