Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu PBŘ staveb

Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu PBŘ staveb

SEMINÁŘ ZRUŠEN
Název akce: Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu požárně bezpečnostního řešení staveb
Termín konání: úterý 7. dubna 2020 v 9 hodin
Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95
Přednášející: Ing. Tomáš Doležal, technický konzultant Kingspan, a.s.
Počet kreditů: 1
Přihlášky:
www.ckait.cz, termínová listina Brno
e-m: brno@ckait.cz
tel.: 545 743 10

Termín
Celková kapacita
4
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0701622 Ing. Bc. Romana Kopecká
2 1000869 Ing. Hynek Pigl
3 1006826 Ing. Věra Sokolářová Ph.D.
4 1000247 Ing. Jaroslav Novotný