Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povinné profesní datové schránky

Povinné profesní datové schránky

Zřizování nových profesních datových schránek se z původního termínu 1.7.2023 odkládá na 1.1.2024. 

Zákonem č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony, se změnila účinnost zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, tedy i příslušná změnová ustanovení zák. č. 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů reglementující zřizování datových schránek autorizovanému architektovi, autorizovanému inženýrovi, autorizovanému technikovi a úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi. Nově je účinnost těchto zákonných ustanovení stanovena ke dni 1. ledna 2024 oproti původně plánovanému termínu 1. července 2023.

16. 08. 2023