Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektronické autorizační razítko

Elektronické autorizační razítko

Elektronické autorizační razítko bylo uzákoněno jako alternativa otisku razítka a vlastnoručního podpisu na základě doplnění Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. o nové ustanovení § 13 odst. 3 písm. b) zákonem č. 47/2020 Sb., a to s účinností od 1. 1. 2022. Nové ustanovení zní následovně:

Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Představenstvo na svém řádném jednání 18. února 2021 rozhodlo, že kvalifikovaným prostředkem v souladu s nařízením eIDAS bude USB token.

Kroky autorizované osoby pro získání elektronického autorizačního razítka:

  1. https://www.postsignum.cz/aplikace/ckait/
  2. Přihlášení člena – vyplněním členského čísla a rodného čísla (cizinci datum narození)
  3. Kontrola údajů v certifikátu – titul, jméno, příjmení, členské číslo, obory autorizace, emailová adresa
    • V tomto kroku je odeslán aktivační email pro ověření emailové adresy
  4. Objednání tokenu – resp. výběr kvalifikovaného prostředku (eObčanka)
  5. Objednávka poukázky – pro vydání certifikátu (1 rok / 3 roky) a balíčků časových razítek
  6. Vygenerování ID žádosti – v tomto kroku bude upozornění na instalaci ovládacího SW k tokenu a změnu PIN a PUK  - návody na zařízení eToken 5110 CCProID+Q v2 | TokenME EVO a stažení iSignum a návod na vygenerování ID
  7. Návštěva pobočky ČP se službou Czech POINT – upozornění na nutné předpoklady (doklad totožnosti, ID žádosti, poukázka). Pro návštěvu pobočky je nově umožněn tisk podrobného návodu, kde je uveden postup jak pro žadatele, tak i operátora na pobočce České pošty.
  8. Existence vydaného certifikátu bude kontrolována automaticky po přihlášení

 

Grafické vyjádření elektronického autorizačního razítka (jak je vidět na obrázku u článku v Z+i) je nepovinné. Pokud však budete ke svému elektronickému podpisu obrázek chtít vložit, musí to být vždy obrázek otisku vašeho autorizačního razítka dle článku 5, odst. 2 Pravidel pro používání razítka a elektronického razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika schválené představenstvem ČKAIT.

 

Video návod jak nastavit Acrobat Reader DC pro použití elektronického autorizačního razítka i s grafickým vyjádřením. Obrázek otisku razítka musí mít minimálně 150 dpi a musí být ve formátu pdf. Také musí být již již zakoupená kvalifikovaná časová razítka.

 

Podrobná nápověda na webu PostSignum, také zde najdete příručky a návody a obsáhlé často kladené dotazy (FAQ).

01. 01. 2022