Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektronické autorizační razítko

Elektronické autorizační razítko

Elektronické autorizační razítko bylo uzákoněno jako alternativa otisku razítka a vlastnoručního podpisu na základě doplnění Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. o nové ustanovení § 13 odst. 3 písm. b) zákonem č. 47/2020 Sb., a to s účinností od 1. 1. 2022. Nové ustanovení zní následovně:

Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Představenstvo na svém řádném jednání 18. února 2021 rozhodlo, že kvalifikovaným prostředkem v souladu s nařízením eIDAS bude USB token.

Kroky autorizované osoby pro získání elektronického autorizačního razítka:
 1. https://www.postsignum.cz/aplikace/ckait/
 2. Přihlášení člena – vyplněním členského čísla a rodného čísla (cizinci datum narození)
 3. Kontrola údajů v certifikátu – titul, jméno, příjmení, členské číslo, obory autorizace, emailová adresa
  • V tomto kroku je odeslán aktivační email pro ověření emailové adresy
 4. Objednání tokenu – resp. výběr kvalifikovaného prostředku (eObčanka)
  Aktuální dodací termín je cca 14 dní. Nechcete-li čekat můžete si token vyzvednout osobně na adrese:
  sklad PostShop
  Ortenovo náměstí 542/16, 211 11 Praha
  Osobní odběr zboží: Pondělí - Pátek (9.00 - 14.00)
  (objednávka musí být uhrazena předem, na místě nelze provádět platby)
 5. Objednávka poukázky – pro vydání certifikátu (1 rok / 3 roky) a balíčků časových razítek
 6. Vygenerování ID žádosti – v tomto kroku bude upozornění na instalaci ovládacího SW k tokenu a změnu PIN a PUK  - návody na zařízení eToken 5110 CCProID+Q v2 | TokenME EVO a stažení iSignum a návod na vygenerování ID
 7. Návštěva pobočky ČP se službou Czech POINT – upozornění na nutné předpoklady (doklad totožnosti, ID žádosti, poukázka). Pro návštěvu pobočky je nově umožněn tisk podrobného návodu (VZOR), kde je uveden postup jak pro žadatele, tak i operátora na pobočce České pošty
 8. Existence vydaného certifikátu bude kontrolována automaticky po přihlášení
Kroky autorizované osoby pro obnovení certifikátu elektronického autorizačního razítka:
 1. Obnovení prostřednictvím aplikace iSignum (tlačítko Obnovit) a nutnost mít připojený token* pro uložení nové žádosti
 2. Následně všem žadatelům bude po obnovení certifikátu v aplikaci iSignum odeslán e-mail s odkazem na platební bránu
 3. Ihned po obdržení platby na straně ČP bude certifikát vydán
 4. Další postup instalace certifikátu v aplikaci iSignum je shodný jako u prvotního certifikátu

*Pro obnovu certifikátu je vždy nezbytné, aby byl na tokenu vždy volný kontejner pro generování nových klíčů. U některých tokenů může v případě uložení více kvalifikovaných certifikátů nastat problém s obnovou certifikátů. Počty kontejnerů pro kvalifikované certifikáty:

 • TokenME EVO (všechny verze) – 5 kontejnerů
 • eToken 5110 (všechny verze) – 2 kontejnery
 • PROID+ Q (všechny verze) – 2 kontejnery

Doporučené postupy řešení problému:

 1. Odstranění starších neplatných certifikátů. Tento postup lze provést přímo v aplikaci iSignum (pomocí tlačítka Vyčistit)
 2. Na tokenu ponechat pouze kvalifikovaný certifikát pro elektronické autorizační razítko (osobní certifikát umístit do OS nebo na jiný token)

Končící platnost kvalifikovaných prostředků TokenME první generace:

Výměna se netýká členů ČKAIT, kteří kupovali kvalifikovaný prostředek v roce 2022. Mohou být pouze u členů, kteří si zakoupili kvalifikovaný prostředek před rokem 2020. V případě, že by člen ČKAIT disponoval starším typem prostředku musí zakoupit nový prostředek a zároveň může požádat o bezplatnou výměnu certifikátu.

Více informací o této problematice máme na našem webu PostSignum

Kroky autorizované osoby v případě rozšíření autorizace:

Bezplatná výměna certifikátu formou reklamace:

Výměna certifikátu je možná a je zdarma. Při požadavku na nový certifikát při změně údajů se může člen obrátit na e-mail: ckait.postsignum@cpost.cz a zpět mu bude zaslána informace, jak postupovat.

Nepovinné grafické vyjádření:

Grafické vyjádření elektronického autorizačního razítka (jak je vidět na obrázku u článku v Z+i) je nepovinné. Pokud však budete ke svému elektronickému podpisu obrázek chtít vložit, musí to být vždy obrázek otisku vašeho autorizačního razítka dle článku 5, odst. 2 Pravidel pro používání razítka a elektronického razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika schválené představenstvem ČKAIT.

Video návod nastavení SW pro použití razítka

Video návod jak nastavit Acrobat Reader DC pro použití elektronického autorizačního razítka i s grafickým vyjádřením. Acrobat Reader DC je bezplatný software pro práci s PDF. Obrázek otisku razítka musí mít minimálně 150 dpi a musí být ve formátu pdf. Také musí být již zakoupená kvalifikovaná časová razítka. Přidaný server časových razítek je potřeba pro správnou funkčnost nastavit jako výchozí.

Zobrazení vlastností správného použití elektronického razítka AO v prostředí Acrobat Reader.

Užitečné SW nástroje:

Signer 602 umožňuje hromadnou konverzi dokumentů do PDF/A-3, hromadné podepisování dokumentů, v roční ceně je neomezený odběr časový razítek, obsluha datových schránek a další užitečné funkce.

PDF Signer+ umožňuje hromadné podepisování s tokeny TokenME. 30-ti denní verze k vyzkoušení zdarma.

SW VerisignIT umožňuje hromadné podepisování s tokeny TokenME. Konverze/převedení dokumentů do PDF/A. 30-ti denní verze k vyzkoušení zdarma.

PDF-XChange pro práci s PDF dokumenty s mnoha funkcemi. Pro autorizované osoby sleva 7% z nákupu po zadání slevového kuponu: kulaterazitko


Podrobná nápověda na webu PostSignum, také zde najdete příručky a návody a obsáhlé často kladené dotazy (FAQ).

01. 01. 2022