Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povodně 2013

Povodně 2013

V případě potřeby posouzení zničených objektů se můžete obracet na autorizované inženýry v oboru statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce. Kontakty získáte na oblastních kancelářích http://www.ckait.cz/komora-kancelare V příloze najdete brožuru Stavební obnova objektů poškozených povodní – zkušenosti s likvidací povodňových škod v minulých letech. Je určena postiženým povodněmi, kteří si budou zajišťovat obnovu bydlení. Informace a zkušenosti jsou nashromážděny z prohlídek domů a bytů po opadnutí velké vody, následně pak z dlouhodobého pozorování provedených oprav v praxi. Samozřejmě nemůže poskytnout vyčerpávající přehled všech dostupných postupů a metod obnovy.
05. 06. 2013