Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ - seminář

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ - seminář

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ a změnového zákona včetně požadavků na kvalifikaci účastníků výstavby v této oblasti

Přednášející:  Ing. Jindřich Pater

Anotace: Shrnutí požadavků BOZP, PO a VTZ podle současných i budoucích planých zákonů včetně prováděcích předpisů. Upozornění na kvalifikaci požadovanou BOZP, PO a VTZ

Program: 

  1. Přehled nejdůležitějších předpisů ve výstavbě
  2. Stávající SZ versus nový SZ
  3. Změnový zákon k novému SZ
  4. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP - koordinátor, plán a oznámení BOZP
  5. Zákon o požární ochraně - kategorizace staveb 0 - I - II - III. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
  6. Prováděcí předpisy k oblasti BOZP, PO a VTZ

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 22.11.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22112023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013251 Kryštof Rotkovský
2 0013200 Zdeněk Štěch
3 0005446 Ladislav Novotný
4 0202282 Ing. Jolana Bradová