Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PRESTA jižní Čechy 2018-2020

PRESTA jižní Čechy 2018-2020

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje vyhlašuje
Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI ČB)
ve spolupráci
s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR
a Jihočeským krajem

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE:
Cílem soutěže je ocenění kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji. Soutěž hodnotí kvalitu stavby z různých pohledů od projektového řešení, přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků.
Smyslem přehlídky je prezentovat a představit současnou výstavbu v jihočeském regionu. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.
Do této soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavby dokončené v letech 2018 až 2020 na území Jihočeského kraje.
V příloze:
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
PŘIHLÁŠKA
TECHNICKÁ PRŮVODKA
SOUHLAS ÚČASTNÍKA
MANUÁL PANELU

Přihláška bude doručena včetně technické průvodky a písemného souhlasu ostatních účastník výstavby organizátorovi soutěže na adresu: OP ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 Č. Budějovice nebo Energy Centre ČB, Nám. Př. Ot. II. 87/25, 370 01 Č. Budějovice. Kontaktní telefon 387 312 580. Vyplněné musí být doručeny v tištěné formě a přihláška také v elektronické formě na adresu cb@cssi-cr.cz do 29.1.2021.

Výstavní panel bude předán a účastnický poplatek ve výši 8.500 Kč/stavba uhrazen do 12.2.2021.

Vyhlášení vyhodnocených staveb bude při slavnostním večeru stavbařů dne 15.4.2021 v 18:00 hod. v Domě kultury SLAVIE v Českých Budějovicích..

19. 10. 2020