Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PŘÍSTUP K VYBRANÝM TŘÍDÁM ČSN V ROCE 2009

PŘÍSTUP K VYBRANÝM TŘÍDÁM ČSN V ROCE 2009


Vážené/i kolegyně/ové,
v roce 2007 a 2008 byl na základě smlouvy s ČNI umožněn členům ČKAIT přístup k českým technickým normám v oboru pozemních staveb, třídy 72, 73, 74 a 75. K 1. 1. 2009 byl pověřen zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem (ČSN) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). V rámci transformace technické normalizace dochází k rozšíření přístupu k elektronické formě ČSN a k výraznému zlevnění ČSN. Výši úplaty za odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a technických dokumentů u ÜNMZ stanoví připravená vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu.


Ceny nové formy elektronického přístupu k ČSN budou, podle návrhu vyhlášky MPO ČR, následující:
Přístupová práva k individuálnímu čtení elektronické formy všech českých technických norem, bez možnosti tisku, pro jednoho uživatele1 000 Kč/rok
Přístupová práva k individuální čtení elektronické formy všech ČSN, s tiskem do 50 stran včetně, pro jednoho uživatele1 500 Kč/rok
Přístupová práva k individuální čtení elektronické formy všech ČSN, s tiskem do 200 stran včetně, pro jednoho uživatele2 500 Kč/rok
Přístupová práva k individuální čtení elektronické formy všech ČSN, s tiskem bez omezení, pro jednoho uživatele3 500 Kč/rok
úřad není plátcem DPH - ceny jsou konečné


Na webových stránkách ÚNMZ - http://www.unmz.cz/cz/50/CSN_online.htm si můžete objednat přístup k normám pro firmy i pro jednotlivce.
20. 12. 2007