Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Navrhování nosných konstrukcí" v OK Plzeň

Publikace "Navrhování nosných konstrukcí" v OK Plzeň

OK Plzeň oznamuje, že má k dispozici novou publikaci "Navrhování nosných konstrukcí". Zdarma pro autorizační obory Statika a dynamika, Pozemní stavby a Mosty a inženýrské konstrukce, pouze do vyčerpání zásob! Pro ostatní obory na prodej.

Autor: Karel Lorenz
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r. o., 1. vydání
Formát, počet stran: B5, 288 str.
Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh dimenzí nosných konstrukcí za použití relativně jednoduchých pravidel, empirických vzorců, popř. dalších nestandardních metod. Předpokládá se, že uživatel pomůcky má základní znalosti o nosných konstrukcích, o jejich uspořádání a statickém působení.

Cena pro AO: 320 Kč
Cena pro veřejnost: 390 Kč

14. 06. 2016