Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ (2. vydání)" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Publikace "NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ (2. vydání)" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Autor: Jan Masopust
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2018, 2. vydání
Formát, počet stran. B5, vazba V2, 368 stran

Cena:
450,-- Kč pro odbornou veřejnost
390,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Publikace "NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ" rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy ČSN EN 1997-1, Eurokéd 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecné zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.

Nové vydání publikace se skládá ze tří částí. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy. Druhá část zabývající se pažicími konstrukcemi stavebních jam je rozdělena do šesti podkapitol, kterými jsou stavební jámy, kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních jam, opěrné zdi, zásady odvodňování stavebních jam a monitoring pažicích konstrukcí. Třetí, poslední část, pojednává o významnějších metodách zlepšování vlastností základové půdy. Pro každou z geotechnických konstrukcí jsou vždy uvedeny zásady jejího provádění, popř. technologického postupu výroby, neboť ty jsou zcela zásadní a josu nedílnou součástí návrhu. Dále je uvedena metoda výpočtu v případě 1. mezního stavu a vesměs i 2. mezního stavu, jež je v ČR obvyklá tím, že jsou v ní striktně aplikovány zásady Eurokódu 7-1. Nakonec je návrh doplněn početním příkladem.

11. 06. 2019